Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 125 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Politiek
Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’ - 16-9-2015
Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: onderwijsbegroting 2016
Troonrede: recht op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs - 15-9-2015
Nederland staat er sociaal economisch goed voor, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede op 15 september. Hij ging in op belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers, die het financieel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, onderwijsbegroting 2016
Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer - 25-3-2015
De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Onderwijstijd, urennorm
Onderwijstoezicht in de toekomst - 26-2-2015
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Politiek, Onderwijstoezicht
​Brede dialoog met veld over curriculum - 8-11-2014
Staatssecretaris Sander Dekker wil de brede dialoog aangaan met leerkrachten en schoolleiders over vernieuwing van het curriculum. Daarmee volgt hij het onlangs uitgekomen advies van de Onderwijsraad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting, Politiek
Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten - 4-10-2014
Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle leraren een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Onderwijsbegroting, Politiek
Commissie Dijsselbloem heeft niets opgeleverd - 2-10-2014
De invloed van de commissie Dijsselbloem - die in 2008 parlementair onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen sinds de jaren negentig - op de onderwijspolitiek is beperkt. Hoewel het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Innovatie, Kwaliteit
Onderwijs moet verder excelleren - 16-9-2014
Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Baas of leider? - 4-9-2014
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs voor de SGP in de Tweede Kamer...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Akkoord kabinet en primair onderwijs - 14-7-2014
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11-6-2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt, Werkloosheid, Sociaal akkoord, Wet Werk en Zekerheid
Sectorakkoord voortgezet onderwijs - 23-4-2014
Het kabinet en de VO-raad hebben een sectorakkoord bereikt. Jaarlijks komt er een extra bedrag beschikbaar voor het voortgezet onderwijs, dat oploopt tot 369 miljoen euro in 2020. In het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Internetconsultatie over onderwijstijd vo - 23-1-2014
Een ontwerp wetsvoorstel om de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren, staat vanaf 17 januari ter kennisgeving online. Ook is het mogelijk om te reageren op het voorstel....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstijd, Politiek
Achterban sociale partners stemt in met onderwijsakkoord - 16-10-2013
De achterbannen van de sociale partners in het onderwijs stemmen in met het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat liet de Stichting van het Onderwijs medio oktober weten in een brief aan minister Jet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Achterban sociale partners stemt in met onderwijsakkoord - 15-10-2013
De achterbannen van de sociale partners in het onderwijs stemmen in met het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat liet de Stichting van het Onderwijs medio oktober weten in een brief aan minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich - 14-10-2013
Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteitsverbetering. Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord bereikt...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014
Kloof - 3-10-2013
De politieke barometer wijst uit dat er weinig draagvlak is onder directeuren en leraren met betrekking tot het pas afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Leerlingenorganisaties, schooldirecties en...
Primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Politiek
Geen draagvlak onder scholen voor Onderwijsakkoord - 26-9-2013
Leraren en schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vorige week is gesloten tussen het kabinet en de Stichting van het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Geen draagvlak onder scholen voor Nationaal Onderwijsakkoord - 26-9-2013
Leraren en schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord dat onlangs is gesloten tussen het kabinet en de Stichting van het...
Primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Minister presenteert overzicht kwaliteit en prestaties onderwijs - 24-9-2013
Tegelijk met de Onderwijsbegroting 2014 heeft minister Jet Bussemaker van OCW de monitor ‘Trends in Beeld 2013, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’ aangeboden aan de Tweede Kamer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Politiek
Opheffen nullijn in 2014 sigaar uit eigen doos - 19-9-2013
De professionalisering van leraren, de komst van een professioneel lerarenstatuut, de aanpak van de werkdruk en de flexibilisering van de urennorm in het voortgezet onderwijs vindt de AVS...
Primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Opheffen nullijn in 2014 sigaar uit eigen doos - 19-9-2013
De professionalisering van leraren, de komst van een professioneel lerarenstatuut, de aanpak van de werkdruk en de flexibilisering van de urennorm in het voortgezet onderwijs vindt de AVS...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord
Weinig verrassingen en schijnbare investeringen - 17-9-2013
De Onderwijsbegroting voor 2014 bevat weinig echte verrassingen, vindt AVS-voorzitter Ton Duif. “Zoals altijd weer lijkt het er op dat er wordt geïnvesteerd, maar die investeringen worden...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs - 5-9-2013
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs - 2-9-2013
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 30 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
Bijlage bij: Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar

Pagina's

Advertenties

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp