Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 157 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Leraren centraal in curriculumontwikkeling - 5-12-2016
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak:...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing - 17-11-2016
Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032, meldcode, Passend onderwijs, commissie onderwijs
Dekker complimenteert schoolleiders in debat onderwijsbegroting - 4-11-2016
“Het aantal (zeer) zwakke scholen is het laagst ooit”, meldt staatssecretaris Sander Dekker tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting deze week. “Een compliment aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Investering in onderwijs minder rooskleurig - 23-9-2016
De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag
Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig - 23-9-2016
Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032 - 22-9-2016
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!' - 21-9-2016
De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag,...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijsbegroting 2016, prinsjesdag
‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’ - 20-9-2016
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag
Gratis lesmateriaal Prinsjesdag van overheid - 12-9-2016
Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar lesmateriaal voor po- en vo- scholen over onderwerpen rondom Prinsjesdag. Zo is er uitleg over de Miljoenennota, de rijksbegroting en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag
Prinsjesdagcijfers uitgelekt: 200 miljoen extra voor OCW - 9-9-2016
Onderwijs, zorg en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. Dat staat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, Onderwijsbegroting 2017
Verdieping Onderwijs2032 van start - 7-6-2016
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032 - 23-5-2016
De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig - 25-4-2016
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School - 30-3-2016
De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, onderwijs2032
Draagvlak ontwerpproces Onderwijs2032 onder druk - 17-3-2016
De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Kerngroep Schrijven 32: schrijfonderwijs is al op niveau 2032 - 15-3-2016
Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Tweede Kamer kritisch over ontwerpfase Onderwijs2032 - 11-3-2016
De Tweede Kamer besprak op 9 maart het advies van Platform Onderwijs2032 over toekomstbestendig onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is voldoende draagvlak om de ontwerpfase...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Geri Bonhof leidt volgende fase Onderwijs2032 - 8-3-2016
Geri Bonhof wordt benoemd tot voorzitter van het Ontwerpteam2032. Hiermee krijgt zij de leiding over de volgende fase van Onderwijs2032, de vernieuwing van het onderwijscurriculum in het basis- en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
De school in 2032 - curriculair leiderschap - 1-3-2016
Schoolleiders en leraren zullen het onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032. Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan' - 1-3-2016
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032, ICT
Meer regie op curriculuminvulling vergt sterk educatief leiderschap - 23-1-2016
“Onderwijs zal in toenemende mate op instellingsniveau eigen accenten kunnen leggen. Dat vergt creativiteit en ondernemerschap vanuit de school”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO - 19-1-2016
De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Platform Onderwijs2032 vraagt mening over voorlopig advies - 19-10-2015
Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’ - 16-9-2015
Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: onderwijsbegroting 2016

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 39 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: onderwijs2032
Bijlage bij: Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp