Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 146 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Verdieping Onderwijs2032 van start - 7-6-2016
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032 - 23-5-2016
De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig - 25-4-2016
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School - 30-3-2016
De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, onderwijs2032
Draagvlak ontwerpproces Onderwijs2032 onder druk - 17-3-2016
De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Kerngroep Schrijven 32: schrijfonderwijs is al op niveau 2032 - 15-3-2016
Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Tweede Kamer kritisch over ontwerpfase Onderwijs2032 - 11-3-2016
De Tweede Kamer besprak op 9 maart het advies van Platform Onderwijs2032 over toekomstbestendig onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is voldoende draagvlak om de ontwerpfase...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Geri Bonhof leidt volgende fase Onderwijs2032 - 8-3-2016
Geri Bonhof wordt benoemd tot voorzitter van het Ontwerpteam2032. Hiermee krijgt zij de leiding over de volgende fase van Onderwijs2032, de vernieuwing van het onderwijscurriculum in het basis- en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
De school in 2032 - curriculair leiderschap - 1-3-2016
Schoolleiders en leraren zullen het onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032. Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan' - 1-3-2016
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032, ICT
Meer regie op curriculuminvulling vergt sterk educatief leiderschap - 23-1-2016
“Onderwijs zal in toenemende mate op instellingsniveau eigen accenten kunnen leggen. Dat vergt creativiteit en ondernemerschap vanuit de school”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs 2032
Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO - 19-1-2016
De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Platform Onderwijs2032 vraagt mening over voorlopig advies - 19-10-2015
Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’ - 16-9-2015
Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: onderwijsbegroting 2016
Troonrede: recht op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs - 15-9-2015
Nederland staat er sociaal economisch goed voor, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede op 15 september. Hij ging in op belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers, die het financieel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, onderwijsbegroting 2016
OCW wil meer in gesprek met het veld - 17-8-2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen meer in gesprek met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Rapport Dijsselbloem
Advies aan Platform Onderwijs 2032: gezondheid structurele plek in curriculum - 22-6-2015
“Leerlingen toerusten om bewuste keuzes te maken als het gaat om hun voeding en gezondheid, en een bewust voedselbeleid bij alle scholen.” Een werkgroep van ‘Alles is gezondheid...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijs2032
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24-4-2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsverslag 2014/2015, Inspectie
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap - 13-4-2015
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsverslag 2013-2014, Inspectie
Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer - 25-3-2015
De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Onderwijstijd, urennorm
Onderwijstoezicht in de toekomst - 26-2-2015
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Politiek, Onderwijstoezicht
Onderwijsdebat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ - 20-11-2014
Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Rapport Dijsselbloem
​Politiek vergeet schoolleider - 13-11-2014
83 procent van de schoolleiders vindt dat de politiek zich onvoldoende richt op het belang van de schoolleider. En vrijwel alle leidinggevenden vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Dijsselbloem
​Brede dialoog met veld over curriculum - 8-11-2014
Staatssecretaris Sander Dekker wil de brede dialoog aangaan met leerkrachten en schoolleiders over vernieuwing van het curriculum. Daarmee volgt hij het onlangs uitgekomen advies van de Onderwijsraad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting, Politiek
​Debat over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ - 5-11-2014
Mensen uit het onderwijs gaan op 13 november  in debat met Tweede Kamerleden over ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’.  Wilt u bij het debat zijn, meld u dan aan via www....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Dijsselbloem

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 34 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
Bijlage bij: Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp