Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1024 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Onderwijs hoogste ziekteverzuim - 29-9-2015
In het tweede kwartaal van 2015 was het ziekteverzuim in het onderwijs het hoogst (4,9 procent), op de voet gevolgd door de zorg en openbaar bestuur (4,8 procent). Het gemiddelde ziekteverzuim in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ziekteverzuim
Wijzigingen Vervangingsfonds per 1 januari 2016 - 3-9-2015
Het Vervangingsfonds heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd die per 1 januari 2016 ingaan. Hieronder een overzicht. De belangrijkste reglementswijzigingen die per 1 januari 2016 ingaan zijn...
Primair onderwijs
Dossier: vervangingsfonds
Vervangingskosten declareren weer mogelijk vanaf eerste schooldag - 3-9-2015
Vlak voor de zomervakantie is door het Vervangingsfonds aan de besturen medegedeeld dat de kosten voor vervanging - tijdens de zomervakantie - van leraren en directieleden met lesgevende taken niet...
Primair onderwijs
Dossier: vervangingsfonds
Veertig uur is de max - 3-9-2015
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft. De introductie van de 40-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds gaat vervallen - 11-8-2015
De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds eindigt tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. De directe verantwoordelijkheid komt dan bij de (gezamenlijke) schoolbesturen te liggen. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: vervangingsfonds
Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015 - 1-7-2015
De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden....
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Met de functiemix de zomer in - 24-6-2015
Het nieuwe schooljaar biedt weer volop kansen om de functiemix verder te versterken, op weg naar een divers samengesteld team en een uitdagende werkomgeving! Klik op de link naar de zomergroet van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald - 4-6-2015
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Oudere werknemer actief met loopbaanontwikkeling - 13-5-2015
Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot, blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers bij de overheid, in de...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO - 13-5-2015
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Voortgang cao-overleg: gezamenlijke verklaring PO-Raad en vakbonden - 1-5-2015
De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de CAO PO 2015-2016, op basis van de eerder gepubliceerde inzetten van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS. Door de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015/2016
Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao - 24-4-2015
De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris
CAO VO 2014 / 2015 - 15-4-2015
CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Akkoord CAO VO nog ver weg - 9-4-2015
Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 - 8-4-2015
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog - 8-4-2015
Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdruk
Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO - 8-4-2015
De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2-4-2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Kwaliteit, Werkdruk
Weg met werkdruk - 1-4-2015
Vitale leraren die met plezier werken en naast het werk ook nog tijd en energie overhouden om andere leuke dingen te doen. Dat is wat John Jansen, schoolleider van De Koekoek in Utrecht wil bereiken...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk
CBS: Onderwijs en openbaar bestuur hoogste ziekteverzuim - 31-3-2015
In 2014 had het onderwijs, samen met het openbaar bestuur, het hoogste ziekteverzuim in Nederland. Het totale ziekteverzuimpercentage van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ziekteverzuim
Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam - 25-3-2015
De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer - 25-3-2015
De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Onderwijstijd, urennorm
Regeling personeel PO 2014 – 2015 bekendgemaakt - 13-3-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft onlangs de Regeling bekostiging personeel PO 2014 – 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014 – 2015...
Primair onderwijs
Dossier: bekostiging personeel
E-les CAO PO - 12-3-2015
E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan’ - 12-3-2015
De AVS heeft een peiling laten uitvoeren onder schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren. Op basis van de uitkomsten biedt de AVS de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor...
Primair onderwijs
Dossier: loopbaanbeleid

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 277 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: CAO DGO, CAO VO
Bijlage bij: CAO VO 2011 – 2012
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Bijlage bij: Financiële positie primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Bijlage bij: Onderwijspersoneel geconfronteerd met werkloosheid
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO
Bijlage bij: CAO-PO 2009
Dossier: CAO PO
Bijlage bij: CAO-PO 2009

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 203 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
3 september 2014
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
7 juli 2014
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
7 juli 2014

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp