Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Vervangingsbeleid

Dossier Vervangingsbeleid - Artikelen

Er zijn 44 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vervangingsfonds publiceert nieuw reglement - 25 november 2016
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar. Het Vf meldt dat de belangrijkste wijzigingen zijn: Termijn voor het indienen van...
Primair onderwijs
Handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school - 7 november 2016
De AVS-handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school’ is hieronder te downloaden  Handreiking workshop vervangingsbeleid  Van alles over vervanging...
Primair onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan - 1 september 2014
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het...
Primair onderwijs
Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014 - 4 juni 2014
In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief - 4 juni 2014
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26 mei 2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8 mei 2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
Beleid vervangingsbetrekkingen niet gewijzigd - 12 augustus 2013
Ten opzichte van het reglement 2012/2013 zijn er in het Reglement Particpatiefonds 2013/2014 geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd wat betreft vervangingsbetrekkingen. Door diverse...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld - 24 juni 2013
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat de artikelen...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds start offensief tegen stijging ziekteverzuim - 20 september 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden aan...
Primair onderwijs
Aanvragen vervangingspool schooljaar 2012/2013 tot 1 juni 2012 - 15 mei 2012
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs biedt ook voor het schooljaar 2012/2013 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.Besturen die in het schooljaar 2011/2012 al...
Primair onderwijs
Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door werk- en prestatiedruk - 4 april 2012
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat...
Primair onderwijs
Premieverhoging Vervangings- en Participatiefonds per 1 januari 2012 - 19 januari 2012
De premies van zowel het Vervangingsfonds (Vf ) als het Participatiefonds (Pf ) zijn per 1 januari 2012 verhoogd.Een overzicht van de wijzigingen in de premies:• Participatiefonds: was 2,12%,...
Primair onderwijs
Modernisering Vervangingsfonds deels uitgesteld; eerst nader onderzoek - 25 augustus 2011
Minister Van Bijsterveldt berichtte de Kamer begin juli dat ze zorgvuldig om wil gaan met de mogelijke beëindiging van de...
Primair onderwijs
Premieverhogingen Vervangingsfonds/Participatiefonds per 1-8-2011 - 25 augustus 2011
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel...
Primair onderwijs
Wijzigingen in reglementen Participatie- en Vervangingsfonds 2011/2012 - 25 augustus 2011
De reglementen van Participatie- en Vervangingsfonds hebben ten opzichte van het schooljaar 2010/2011 enige wijzigingen ondergaan.Reglement ParticipatiefondsDe belangrijkste wijzigingen in het...
Primair onderwijs
Reactie Vervangingsfonds op brief minister OCW - 27 juli 2011
In haar startbrief aan de Tweede Kamer van 8 juli jl. heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, plannen ontvouwd over de toekomst van het Vervangingsfonds.De eerste fase van de...
Primair onderwijs
Budget Subsidie Stimulans Vervangingsfonds voor 2011 uitgeput - 27 juli 2011
Het Vervangingsfonds meldt dat het budget voor de subsidie Stimulans voor 2011 is uitgeput.Doel van deze...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2011 – 2012 vastgesteld - 26 juli 2011
Het Reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2011 – 2012 is op 25 juli 2011 gepubliceerd in de Staatscourant. Het Reglement kent een groot aantal wijzigingen ten...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds 2010 – 2011 aangepast voor grote schoolbesturen - 26 juli 2011
Het Reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2010 – 2011 is gewijzigd. De wijziging houdt verband met het eigen risicodragerschap van grote schoolbesturen. In de...
Primair onderwijs
Premieverhoging VfPf per 1 augustus 2011 - 8 juli 2011
 Het Bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus a.s. te verhogen.Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel) meer...
Primair onderwijs
Koppeling tussen Arbomeester en Arbocatalogus PO - 23 juni 2011
De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds...
Primair onderwijs
Beslismoment eigen risicodragerschap uitgesteld en premie aangepast - 9 juni 2011
Zoals bekend heeft het Vervangingsfonds (Vf ) in september 2010 besloten om het voor grote schoolbesturen...
Primair onderwijs
Schoolbesturen willen heroverweging modernisering Vervangingsfonds - 21 april 2011
Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf ) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap...
Primair onderwijs
Kamervragen over inzet freelancers bij vervanging leerkrachten - 20 januari 2011
In de Tweede Kamer zijn onlangs vragen gesteld over de inzetbaarheid van freelancers (ZZP´ers) bij vervanging van...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Vervangingsbeleid - Documenten

Er zijn 4 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Reactie AVS Vervanging in POflex.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
26 mei 2014
Reactie bonden flexbrief Eerste Kamer 26mei2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
26 mei 2014

Dossier Vervangingsbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Vervangingsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk moment ingesteld worden?
Primair onderwijs

Dossier Vervangingsbeleid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Dossier Vervangingsbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema