Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Professionalisering

Dossier Professionalisering - Artikelen

Er zijn 122 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Agenda Een Vak Apart vraagt aandacht voor versterking schoolleiderschap - 21 april 2017
Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van vo-schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de...
Voortgezet onderwijs
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14 november 2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering - 5 november 2014
Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website...
Voortgezet onderwijs
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22 oktober 2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs - 8 september 2014
Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Herregistratie in Schoolleidersregister PO - 4 september 2014
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze...
Primair onderwijs
Educatiemaster nieuwe AVS Voordeelpartner - 3 september 2014
De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. Educatiemaster biedt leraren een online database van duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden profiteren van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren - 28 augustus 2014
Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende docenten gezocht - 27 augustus 2014
Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin...
Voortgezet onderwijs
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ - 26 juni 2014
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of...
Voortgezet onderwijs
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders - 19 juni 2014
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start - 21 mei 2014
De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed - 14 april 2014
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te...
Primair onderwijs
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ - 31 maart 2014
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aan de tekentafel met het Schoolleidersregister - 25 maart 2014
Het Schoolleidersregister PO wil schoolleiders de mogelijkheid geven om mee te denken en mee te bepalen hoe het herregistratiesysteem en de herregistratiecriteria eruit gaan zien. Op 6 mei...
Primair onderwijs
Honderdste leraar ontvangt promotiebeurs - 11 februari 2014
De beurs voor leraren die promotieonderzoek willen doen, is begin februari voor de honderdste keer uitgereikt. De betreffende leraar ontving de Promotiebeurs uit handen van onderwijsminister Jet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw onderwijsplatform voor vinden en delen van leermiddelen - 22 oktober 2013
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pilots peer review voor leraren van start - 22 oktober 2013
Vierentwintig scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan elkaar helpen hun werk nog professioneler te maken. In een interscolaire peer review gaan leraren...
Primair onderwijs
Lerarenagenda 2013: betere begeleiding starters en samenwerking met bedrijfsleven - 4 oktober 2013
Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als ‘juniorleraar’ en worden in hun eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een...
Voortgezet onderwijs
Lerarenagenda 2013: betere begeleiding starters en samenwerking met bedrijfsleven - 4 oktober 2013
Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als ‘juniorleraar’ en worden in hun eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een...
Primair onderwijs
Ruimte voor professionalisering niet altijd benut - 4 oktober 2013
Tegelijkertijd met het lanceren van de Lerarenagenda stuurde minister Bussemaker een onderzoek van de inspectie over de professionalisering van leraren naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionele ruimte versterken gebeurt op school - 24 september 2013
De professionele ruimte versterken lukt alleen als leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zich daarvoor gezamenlijk – op school - inspannen. Dat concluderen onderzoekers uit het...
Primair onderwijs
Een op drie schoolleiders ingeschreven in Schoolleidersregister PO - 16 september 2013
Sinds de start van het Schoolleidersregister PO op 10 juni hebben al ruim 3500 schoolleiders zich ingeschreven in het beroepsregister. Vanaf nu kunnen schoolleiders ook hun...
Primair onderwijs
AVS en Leeuwendaal bundelen krachten - 6 september 2013
De Algemene Vereniging Schoolleiders en Leeuwendaal hebben een gezamenlijk doel: een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Beide organisaties doen dat op hun...
Primair onderwijs
Leraren wagen zich nog te weinig aan academisch onderzoek - 5 september 2013
Leraren in het funderend onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Nog te weinig leveren zij een...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Professionalisering - Documenten

Er zijn 27 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Professionalisering - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Professionalisering - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Professionalisering - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Professionalisering - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema