Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Functiemix

Dossier Functiemix - Artikelen

Er zijn 54 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’ - 2 december 2016
Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd...
Primair onderwijs
Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur - 1 december 2016
Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering personeelsbeleid - 3 oktober 2016
Woensdag 28 september was in Groningen de eerste regionale bijeenkomst over de functiemix voor bestuurders, directeuren en HR-adviseurs in het primair onderwijs. Tijdens de middag gingen de aanwezige...
Primair onderwijs
Ondersteuning functiemix: maatwerkbegeleiding en regiobijeenkomsten - 2 september 2016
Het ministerie van OCW, PO-Raad en de vakorganisaties – waaronder de AVS - werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid met de...
Primair onderwijs
Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs - 18 juli 2016
Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel...
Primair onderwijs
Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs - 28 juni 2016
Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het...
Primair onderwijs
Versterking functiemix van start - 21 maart 2016
De sociale partners en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt  gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het...
Primair onderwijs
Ondersteuning bij functiemix - 28 januari 2016
Schoolbesturen krijgen de komende tijd ondersteuning bij het realiseren van de ambities voor de functiemix. Het ministerie van OCW en sociale partners, waaronder de AVS, werken samen aan een...
Primair onderwijs
Nieuwe impuls functiemix - 11 december 2015
De sociale partners, waaronder de AVS, en het ministerie van OCW ondersteunen scholen en schoolbesturen bij het gebruik van de functiemix in het personeelsbeleid. Daartoe hebben ze onder andere de...
Primair onderwijs
Met de functiemix de zomer in - 24 juni 2015
Het nieuwe schooljaar biedt weer volop kansen om de functiemix verder te versterken, op weg naar een divers samengesteld team en een uitdagende werkomgeving! Klik op de link naar de zomergroet van...
Primair onderwijs
Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald - 4 juni 2015
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs - 20 augustus 2014
Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging regeling functiemix VO - 5 december 2013
De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt. De wijziging betreft...
Voortgezet onderwijs
Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar - 22 oktober 2013
Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun...
Primair onderwijs
Gegevens functiemix geactualiseerd - 4 oktober 2012
De gegevens op de website www.functiemix.minocw.nl zijn in september 2012 geactualiseerd en betreffen de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2012.In het convenant Leerkracht van Nederland...
Primair onderwijs
Actualisering gegevens functiemix - 20 september 2012
In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” ondertekend door de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in het onderwijs. In het Convenant...
Voortgezet onderwijs
Actualisering gegevens functiemix - 20 september 2012
In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in...
Primair onderwijs
Staatssecretaris Zijlstra positief over resultaten tussenmeting functiemix - 27 juli 2012
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begin juli laten weten positief te zijn over de resultaten van de tussenmeting functiemix. De tussendoelstellingen zijn...
Primair onderwijs
AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis - 7 juni 2012
De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register....
Voortgezet onderwijs
Naast voorbereiden steeds meer implementatie van functiemix in po - 2 februari 2012
Het primair en voortgezet onderwijs zijn in het kader van de functiemix tot nu toe het verst gevorderd met het benoemen van leerkrachten in een functie met een hogere salarisschaal, blijkt uit de...
Primair onderwijs
Regeling functiemix leraren VO in de Randstadregio's 2010 - 2012 gewijzigd - 25 november 2011
Staatssecretaris Zijlstra van OCW, heeft de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's, en de Regeling versterking van de functiemix leraren VO...
Primair onderwijs
Regeling functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010 – 2012 gewijzigd - 25 november 2011
Staatssecretaris Zijlstra van OCW, heeft de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s, en de Regeling versterking van de functiemix leraren...
Voortgezet onderwijs
‘In primair onderwijs na 2017 kans op serieus lerarentekort’ - 6 oktober 2011
Met name de onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs moet op korte termijn eerst nog door een dal voordat het evenwicht in zicht komt, blijkt uit de nota Werken in het Onderwijs 2012. In het...
Primair onderwijs
’Invoering functiemix verloopt voortvarend; ga zo door!’ - 23 juni 2011
Het aantal LB-functies in het basisonderwijs al flink is toegenomen. De sociale partners, waaronder de AVS, zijn erg blij met deze ontwikkeling. Zij roepen schoolbesturen en directies/teams op door...
Primair onderwijs
Meer leerkrachten met hoger salaris - 12 mei 2011
In het basisonderwijs is het aandeel leerkrachten met een hoger salaris het afgelopen jaar...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Functiemix - Documenten

Er zijn 17 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Functiemix - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Functiemix - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke sancties heeft het ministerie van OCW in petto bij het niet nakomen van de functiemix?
Primair onderwijs

Dossier Functiemix - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Functiemix - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema