Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO

Dossier CAO PO - Artikelen

Er zijn 194 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO - 16 februari 2018
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode...
Primair onderwijs
Inzet AVS bij cao-onderhandelingen - 2 februari 2018
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond....
Primair onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Geld moet snel in klas terechtkomen - 21 december 2017
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende...
Primair onderwijs
Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie - 13 december 2017
Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS, PO in Actie en sectororganisatie PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag...
Primair onderwijs
Nieuws van de cao-tafel - 23 november 2017
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk...
Primair onderwijs
Onderzoeksrapport uitwerking CAO PO-bepalingen beschikbaar - 10 oktober 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014 – 2015 is besloten tijdens de looptijd van deze cao de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. Verder is in de CAO PO 2016 – 2017...
Primair onderwijs
CAO Primair Onderwijs opgezegd - 5 juli 2017
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 gewijzigd - 21 juni 2017
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april - 15 april 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Van de cao-tafel - 14 maart 2017
In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31 januari 2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23 december 2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs
Jaartaak primair onderwijs - 25 augustus 2016
Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 download - 1 augustus 2016
In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ook in boekvorm - 12 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ondertekend - 1 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008 - 1 juni 2016
In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29 april 2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit - 27 april 2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs - 27 april 2016
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een...
Primair onderwijs
Sociale partners PO besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen - 5 april 2016
De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair...
Primair onderwijs
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4 april 2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - 30 maart 2016
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Documenten

Er zijn 61 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
AVS-inzet CAO PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
2 februari 2018
CAO PO opnieuw gewijzigd t.b.v. AVV
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2016-2017, CAO PO
21 juni 2017
Aangepaste CAO PO 2016-2017 vanaf 1 januari 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
23 december 2016
Jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
Toelichting jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 juli 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017, CAO-onderhandelingen
29 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO PO 2016-2017
27 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
27 april 2016
Bijlage XVII
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2014
26 november 2015
Afspraak PO- Raad, CNVO, FVOV en AVS - 4 november 2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2015/2016
4 november 2015
Brief met afspraken CAO PO 1 mei 2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2015/2016
1 mei 2015
Rekenprogramma jaartaak 2015-2016
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2014
8 april 2015
AVS-inzet CAO PO 2015-2016
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2015/2016
27 februari 2015
Gezamenlijke inzet bonden CAO PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2015/2016
27 februari 2015
Inzetbrief PO-Raad
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2015/2016
27 februari 2015
Reglement Vervangingsfonds per 01-08-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vervangingsfonds, CAO PO, CAO 2014
14 januari 2015
CAO PO 2014-2015 (definitief)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO 2014, CAO PO
10 december 2014

Pagina's

Dossier CAO PO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier CAO PO - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Primair onderwijs
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Primair onderwijs
Verstrekken van een fiets
Primair onderwijs
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Primair onderwijs
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Primair onderwijs
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Primair onderwijs
Ter beschikking stellen van een fiets
Primair onderwijs
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Primair onderwijs
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Primair onderwijs
Kunnen ook andere vergoedingen voor de fiets worden verstrekt?
Primair onderwijs
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Primair onderwijs
Welke voorwaarden gelden voor toepassing van de regeling?
Primair onderwijs
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?
Primair onderwijs
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Primair onderwijs
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Primair onderwijs
Vergoeden van een fiets
Primair onderwijs
Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?
Primair onderwijs
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Primair onderwijs
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
Primair onderwijs

2.1 Algemeen

Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs
(23 maart 2018)
Training - Primair onderwijs

Dossier CAO PO - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.