Dossier Arbo - Artikelen

Er zijn 37 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging - 17 september 2014
Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel...
Voortgezet onderwijs
Werkstress in Arbocatalogus-VO - 10 september 2014
De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de...
Voortgezet onderwijs
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO 2014 - 8 mei 2014
In november 2014 organiseert Arbocatalogus PO weer een aantal regionale bijeenkomsten met als onderwerp ‘Een plan, en dan?’ In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de vraag: hoe...
Primair onderwijs
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19 augustus 2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Voortgezet onderwijs
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19 augustus 2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Primair onderwijs
Regiobijeenkomsten over veilig en gezond werken in het PO - 9 augustus 2013
In november 2013 worden vier regiobijeenkomsten gehouden over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema van deze bijeenkomsten is: 'Afspreken en aanspreken'. Doel van deze...
Primair onderwijs
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO - 27 september 2012
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt in de komende periode een aantal regionale bijeenkomsten gehouden, die in het teken staan van gezond en veilig leren.Tijdens de regionale bijeenkomst ‘Werken en...
Primair onderwijs
Stijging psychische klachten in onderwijs - 19 april 2012
Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig...
Primair onderwijs
Schoolleiders gezocht voor begeleidingscommissie Arbomeester - 24 oktober 2011
Aanpassen instrumentIn verband met de verdere aanpassing van het instrument Arbomeester is het Vervangingsfonds op zoek naar directeuren en schoolleiders die ervaring hebben met dit instrument.Kort...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functionerenDe bedrijfsarts, werkzaambij een externe arbodienst,iseen relatief onbekend persoon op de werkvloer.Deze afstanddraagt niet bij aan het vertrouwen in de...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe arbodienst, is een relatief onbekend persoon op de werkvloer. Deze afstand draagt niet bij aan het vertrouwen in de...
Voortgezet onderwijs
Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW - 23 september 2011
Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW in één inspectie een...
Primair onderwijs
Minister gaat administratieve lastendruk leerkrachten aanpakken - 10 augustus 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen over de administratieve lastendruk van leerkrachten...
Primair onderwijs
Koppeling tussen Arbomeester en Arbocatalogus PO - 23 juni 2011
De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds...
Primair onderwijs
Arbeidsinspectie akkoord met uitbreiding Arbocatalogus PO - 23 februari 2011
De Arbeidsinspectie is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de Arbocatalogus Primair Onderwijs uit te...
Primair onderwijs
Veel praktijklokalen onveilig - 24 januari 2011
Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak,...
Primair onderwijs
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen...
Primair onderwijs
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak,...
Voortgezet onderwijs
Gezonde school leidt tot gezondere leerlingen en minder uitval - 21 april 2010
Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin, OCW) heeft gisteren de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs in ontvangst genomen. Deze geeft scholen in het...
Primair onderwijs
Arbocatalogus Primair Onderwijs - 7 januari 2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Arbo - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Arbo - Veelgestelde vragen

Er zijn 13 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Dient er een arbeidstijdenregistratie bijgehouden te worden door de werkgever?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Welke bevoegdheden heeft de Arbeidsinspectie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de school?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wat houdt de arbeidstijdenwet in het kort in?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Primair onderwijs
Hoe dient deze arbeidstijdenregistratie plaats te vinden?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wie houdt toezicht op het rookbeleid?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Primair onderwijs
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kan de werkgever een inspecteur van de Arbeidsinspectie de toegang tot de school weigeren?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bestaat er een methode om het rookbeleid goed te regelen?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
We willen camera’s laten plaatsen. Hiertegen maken de leraren bezwaar. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wanneer mogen scholen met een tropenrooster werken?
Primair onderwijs

Dossier Arbo - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

cel_logo.png

 

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen cover-cel-0316-s.png
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Download de brochure Opleidingen en leergangen (PDF)

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

AVS Centrum Educatief Leiderschap: een leven lang professionaliseren

De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap. Dit is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionaliseringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Ten aanzien van de toerusting van leiders is echter nog een wereld te winnen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs). Probleemgestuurd leren en het gebruik van moderne media zijn daarbij integrale uitgangspunten. Daarbij wordt een scala aan leervormen gehanteerd, gericht op het versterken van de eigen leiderschapsstijl en op het actualiseren, verbreden en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Persoonlijke en teamgerichte coaching kan daarbij van grote waarde zijn. Eveneens biedt de AVS ondersteuning aan (regionale) netwerken van leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk, het analyseren van actuele problemen en het vinden van oplossingen en breed toepasbare inzichten via actieonderzoek. Bovendien geldt voor het hele professionaliseringsaanbod waar u individueel via open inschrijving aan kunt deelnemen, dat maatwerk voor uw eigen organisatie en team(s) even eens tot de expertise en mogelijkheden van de AVS behoort.

Dossier Arbo - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema