Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 794 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties


Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
’Binden van (academische) pabo-afgestudeerden’ positief geëvalueerd - 19-12-2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Werkgelegenheid, Regelingen
Minder regels, beter onderwijs - 18-12-2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Bestuur
CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar - 10-12-2014
Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Doorstroom naar hogere salarisschalen blijft achter - 3-12-2014
Vooral in het primair onderwijs blijkt dat de doorstroom naar hogere salarisschalen verder achterblijft bij de doelstelling van 2014. In oktober zou 40 procent van de leraren in het po in LB moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris
Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed - 29-11-2014
Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sectorplan-VO, Werkloosheid
CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast - 27-11-2014
Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, duurzame inzetbaarheid
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14-11-2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Dossier: sectorplan, Kwaliteit, Professionalisering
Startende leraren in grote stad vaker gestrest - 12-11-2014
Veel beginnende basisschoolleraren die werken in een grote stad voelen een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lisa Gaikhorst aan de Universiteit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdruk, stress
Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering - 5-11-2014
Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
‘Jong en Oud’ helpt werkloze starters aan een baan - 31-10-2014
Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Alle medewerkers vitaal houden - 31-10-2014
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet alleen om maatregelen voor de 50-plusser. Maar om alle medewerkers gezond en scherp te houden. Dat doe je door hen nieuwe ervaringen te laten opdoen, stelt...
Primair onderwijs
Dossier: zorg, CAO PO
40 uur werken: Stressen, of juist meer rust? - 31-10-2014
Het is even wennen, die 40-urige werkweek. Maar Thea Streng, schoolleider van de Andersenschool in Woerden die ermee experimenteert, ziet dat haar mensen er langzamerhand steeds beter in slagen om...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Werkdruk
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31-10-2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, CAO PO, Rapport Dijsselbloem
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22-10-2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Kwaliteit
Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend - 1-10-2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Nieuwe cao voor primair onderwijs - 29-9-2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld....
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
​AVS-leden stemmen in met CAO PO - 25-9-2014
De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Schoolbesturen kunnen nog meedoen met pilots functiecreatie - 24-9-2014
In het in april 2013 afgesloten sociaal akkoord is afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, te bereiken in 2016. Dit komt neer op 400 banen per jaar in...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid
Kabinet wil verlofregelingen voor ouders aanpassen - 24-9-2014
Het kabinet wil dat werknemers verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook wil het kabinet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof, arbeidstijden, verlof, Zwangerschapsverlof
Zelden beloning boven sectorale maximum - 24-9-2014
In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO - 19-9-2014
De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Nog twee voorlichtingsbijeenkomsten CAO 2014 in Utrecht - 19-9-2014
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 - 17-9-2014
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO, CAO-onderhandelingen
Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging - 17-9-2014
Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sport, Veiligheid, Arbo

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 183 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Bijlage bij: Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Bijlage bij: Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 202 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Arbo
22 mei 2014
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
14 januari 2014
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
31 oktober 2013
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Werkloosheid
30 mei 2013
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
22 maart 2012
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidstijdenregistratie, Compensatieverlof
18 januari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
17 februari 2011
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
27 mei 2010
Primair onderwijs
Dossier: Verzuimbeleid
29 oktober 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
1 september 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
30 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
29 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
27 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
26 augustus 2009

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
De CAO-PO nieuw en anders
(20 februari 2015), (25 februari 2015), (27 maart 2015), (10 april 2015), (24 april 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO, CAO 2014
Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?
(10 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
(10 februari 2015), (7 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid
De CAO-PO: nieuw en anders (na vaststelling CAO PO 2014)
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO, CAO 2014