Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid

Heeft u zicht op de onderdelen van het personeelsbeleid? In de onderstaande dossiers komt u meer te weten over de verschillende onderdelen zoals het ouderschapsverlof, de CAO, verzuim, werving en selectie, diverse regelingen en meer. .

Artikelen

Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO - 16-4-2014
Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014/2015. De CAO-onderhandelingen tussen de...
Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14-4-2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed - 14-4-2014
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te...
Primair onderwijs
Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase - 11-4-2014
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over...
Primair onderwijs
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9-4-2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2-4-2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderhandelingen CAO PO (nog) niet hervat - 31-3-2014
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO PO hebben wegens praktische omstandigheden geen doorgang kunnen vinden op 31 maart. Het overleg zal binnenkort worden hervat.  
Primair onderwijs
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ - 31-3-2014
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Bestaansrecht scholen primair onderwijs