Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 803 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 - 26-3-2015
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam - 25-3-2015
De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO-VO
E-les CAO PO - 12-3-2015
E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Overleg CAO PO 2015–2016 van start - 27-2-2015
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015/2016
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6-2-2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014, Schooltijden, Wet Werk en Zekerheid
Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress - 28-1-2015
Drie op de vijf Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar spanning op het werk ervaren, ongeveer een vijfde is daardoor ziek geworden of uitgevallen. Extra kwetsbaar zijn beroepen die draaien...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk, stress, verzuim
​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015 - 14-1-2015
Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de...
Primair onderwijs
Dossier: vervangingsfonds, CAO PO, CAO 2014
Gezond verstand - 9-1-2015
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Gezonde School, Werkdruk
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5-1-2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris, Bestuur
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19-12-2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Werkgelegenheid, Regelingen
Minder regels, beter onderwijs - 18-12-2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Bestuur
CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar - 10-12-2014
Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Doorstroom naar hogere salarisschalen blijft achter - 3-12-2014
Vooral in het primair onderwijs blijkt dat de doorstroom naar hogere salarisschalen verder achterblijft bij de doelstelling van 2014. In oktober zou 40 procent van de leraren in het po in LB moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris
Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed - 29-11-2014
Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sectorplan-VO, Werkloosheid
CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast - 27-11-2014
Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, duurzame inzetbaarheid
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14-11-2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Dossier: sectorplan, Kwaliteit, Professionalisering
Startende leraren in grote stad vaker gestrest - 12-11-2014
Veel beginnende basisschoolleraren die werken in een grote stad voelen een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lisa Gaikhorst aan de Universiteit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdruk, stress
Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering - 5-11-2014
Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
‘Jong en Oud’ helpt werkloze starters aan een baan - 31-10-2014
Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
40 uur werken: Stressen, of juist meer rust? - 31-10-2014
Het is even wennen, die 40-urige werkweek. Maar Thea Streng, schoolleider van de Andersenschool in Woerden die ermee experimenteert, ziet dat haar mensen er langzamerhand steeds beter in slagen om...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Werkdruk
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31-10-2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, CAO PO, Rapport Dijsselbloem
Alle medewerkers vitaal houden - 31-10-2014
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet alleen om maatregelen voor de 50-plusser. Maar om alle medewerkers gezond en scherp te houden. Dat doe je door hen nieuwe ervaringen te laten opdoen, stelt...
Primair onderwijs
Dossier: zorg, CAO PO
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22-10-2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Kwaliteit
Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend - 1-10-2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 187 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: CAO PO, CAO 2015/2016
Bijlage bij: Overleg CAO PO 2015–2016 van start
Dossier: CAO PO, CAO 2015/2016
Bijlage bij: Overleg CAO PO 2015–2016 van start
Dossier: CAO PO, CAO 2015/2016
Bijlage bij: Overleg CAO PO 2015–2016 van start
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Bijlage bij: Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, Wet Werk en Zekerheid
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 204 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
6 februari 2015
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
22 mei 2014
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
14 januari 2014
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
31 oktober 2013
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Werkloosheid
30 mei 2013
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
22 maart 2012
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidstijdenregistratie, Compensatieverlof
18 januari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
17 februari 2011
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
27 mei 2010
Primair onderwijs
Dossier: Verzuimbeleid
29 oktober 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
15 september 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
1 september 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
30 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
29 augustus 2009

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
De CAO-PO nieuw en anders
(27 maart 2015), (24 april 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO, CAO 2014
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
(10 februari 2015), (7 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid
De CAO-PO: nieuw en anders (na vaststelling CAO PO 2014)
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO, CAO 2014