Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 170 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Verbeterde financiële positie ABP biedt ruimte voor enige indexatie - 26-11-2009
InhaalslagHet bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ambtenarencentrum (AC) tegen verplichte verhoging AOW-leeftijd - 10-11-2009
Het Ambtenarencentrum (AC) wijst een verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. Het AC vertegenwoordigt circa 60.000...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
‘Hoger loon middenin carrière meest effectief voor behoud leerkrachten’ - 29-10-2009
Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen....
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
Levensloopregeling - hoe vaak gebruiken - 17-8-2009
Hoe vaak mag de levensloopregeling worden gebruikt?Een werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Levensloopregeling - ouderschapsverlof - 17-8-2009
Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
De Loonkostensubsidie - 2-6-2009
Doelgroep De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 - 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, WAO en WIA
Lichtpuntje voor ABP - 27-5-2009
Dekkingsgraad groeit gestaagDoor de kredietcrisis verslechterde in 2008 de financiële positie van...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verhoging pensioenpremie ABP staat ter discussie - 9-4-2009
In een zogenaamd herstelplan heeft ABP onlangs vastgelegd welke maatregelen moeten leiden tot het gewenste...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Herstelplan ABP - 2-4-2009
De financiële crisis heeft ook voor het ABP grote gevolgen. De dekkingsgraad van het fonds is nu 89 procent, wat veel lager is dan...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad pensioenfonds ABP gedaald - 5-2-2009
Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP gedaald van 118 naar 90 procent. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Bijverdienen bij FPU aantrekkelijker - 3-12-2008
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
13e-weeksmelding UWV afgeschaft - 30-10-2008
Ziekte en arbeidsongeschiktheid De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Meest gestelde vragen financiële positie ABP - 24-10-2008
1. Heeft de kredietcrisis gevolgen voor de financiële positie van ABP?  ABP beoordeelt de ontwikkelingen op de financiële markt vanuit het langetermijnbeleggingsbeleid. Ook wij zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP-pensioen omhoog met 4 procent - 15-1-2008
Pensioenfonds ABP indexeert het pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers per 1 januari 2008 met...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Langer blijven werken - 9-10-2007
Hoe realiseer je active aging-beleid?Doorwerken tot je 65e is het oogmerk van de overheid. Maar hoe bereik je...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6-10-2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV ‘deskundigenoordeel’ bij reïntegratietrajecten.Reïntegratietrajecten van zieke werknemers...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Regelgeving werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn - 18-7-2007
Cfi heeft een bericht op haar website geplaatst die de situatie verduidelijkt voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het uitgangspunt is dat werknemers dan in dienst blijven. Er...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Pensioenoverzicht bij veranderingen - 23-6-2007
Complexe financiële situaties helder weergegevenDe wereld van pensioenen en de aanvullingen daarop is erg...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Eén op één in gesprek over pensioen - 1-4-2007
ABP Klantsupport helpt persoonlijkHet beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen - 15-1-2007
Vanaf 1 januari 2007 geldt er een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers bij overheid & onderwijs. Het ABP...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Meer vermogen, meer pensioenverplichtingen (ABP) - 23-10-2006
Dankzij een rendement van 7,3 miljard euro in het derde kwartaal is het ABP-vermogen gestegen tot ruim 200 miljard. Tegelijk groeiden de verplichtingen aan de deelnemers tot 155,6 miljard euro. Per...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Bijeenkomsten nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 1-7-2006
a Het Ambtenarencentrum (AC) wil na de zomervakantie voor genteresseerde kaderleden (en medewerkers) van...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 30-6-2006
Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2006 de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) veranderd in de Wet...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Akkoord aanpassing invaliditeitspensioen - 7-6-2006
Per 1 juli 2006 gelden nieuwe regels voor pensioenaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. Vakbonden en werkgevers...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 33 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp