Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid

De FPU wordt afgeschaft, de WAO wordt WIA, er komt een nieuw stelsel voor de ziektekosten. Heeft u nog zicht op alle veranderingen in de regelgeving over pensioen en sociale zekerheid? Op het gebied van pensioen werkt de AVS samen met ABP en op het gebied van sociale zekerheden met Loyalis. Wij ondersteunen u ook met voorlichting aan u en uw medewerkers en informatie over aanvullend verzekeren. .

Artikelen

Mening gevraagd over nieuwe pensioenregeling overheid en onderwijs - 23-8-2012
Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van pensioenfonds ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling voor iedereen die werkt bij overheid en onderwijs. Een aantal...
Voortgezet onderwijs
ABP maakt zich zorgen over dekkingsgraad - 23-8-2012
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer...
Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW - 23-8-2012
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2013...
Voortgezet onderwijs
Mening gevraagd over nieuwe pensioenregeling overheid en onderwijs - 7-8-2012
Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van pensioenfonds ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling voor iedereen die werkt bij overheid en onderwijs. Een aantal...
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW - 23-7-2012
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2013...
Voortgezet onderwijs
Dekkingsgraad ABP met 1 procent gestegen - 3-5-2012
Pensioenfonds ABP meldt dat de dekkingsgraad in het 1e kwartaal van 2012 met 1 procent is gestegen tot 95 procent. Het ABP geeft aan een goed beleggingsresultaat te hebben behaald, maar dat dat...
Primair onderwijs
Gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor ABP-pensioen nog niet duidelijk - 3-5-2012
De Tweede Kamer heeft in het crisispakketakkoord ook overeenstemming bereikt over de verhoging van de AOW-leeftijd.Deze gaat volgend jaar met één maand omhoog. Daarna stijgt hij in...
Primair onderwijs
Dekkingsgraad ABP met 1% gestegen - 19-4-2012
Het ABP meldt, dat de dekkingsgraad in het 1e kwartaal van 2012 met 1% is gestegen tot 95%. Het ABP geeft aan een goed beleggingsresultaat te hebben behaald, maar dat dat helaas niet heeft geleid tot...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Door de bomen het bos zien