Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 174 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk - 15-4-2010
Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk - 15-4-2010
Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Verbeterde financiële positie ABP biedt ruimte voor enige indexatie - 26-11-2009
InhaalslagHet bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ambtenarencentrum (AC) tegen verplichte verhoging AOW-leeftijd - 10-11-2009
Het Ambtenarencentrum (AC) wijst een verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. Het AC vertegenwoordigt circa 60.000...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
‘Hoger loon middenin carrière meest effectief voor behoud leerkrachten’ - 29-10-2009
Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen....
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
Levensloopregeling - hoe vaak gebruiken - 17-8-2009
Hoe vaak mag de levensloopregeling worden gebruikt?Een werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Levensloopregeling - ouderschapsverlof - 17-8-2009
Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
De Loonkostensubsidie - 2-6-2009
Doelgroep De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 - 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, WAO en WIA
Lichtpuntje voor ABP - 27-5-2009
Dekkingsgraad groeit gestaagDoor de kredietcrisis verslechterde in 2008 de financiële positie van...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verhoging pensioenpremie ABP staat ter discussie - 9-4-2009
In een zogenaamd herstelplan heeft ABP onlangs vastgelegd welke maatregelen moeten leiden tot het gewenste...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Herstelplan ABP - 2-4-2009
De financiële crisis heeft ook voor het ABP grote gevolgen. De dekkingsgraad van het fonds is nu 89 procent, wat veel lager is dan...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad pensioenfonds ABP gedaald - 5-2-2009
Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP gedaald van 118 naar 90 procent. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Bijverdienen bij FPU aantrekkelijker - 3-12-2008
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
13e-weeksmelding UWV afgeschaft - 30-10-2008
Ziekte en arbeidsongeschiktheid De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Meest gestelde vragen financiële positie ABP - 24-10-2008
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP-pensioen omhoog met 4 procent - 15-1-2008
Pensioenfonds ABP indexeert het pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers per 1 januari 2008 met...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Langer blijven werken - 9-10-2007
Hoe realiseer je active aging-beleid?Doorwerken tot je 65e is het oogmerk van de overheid. Maar hoe bereik je...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6-10-2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV ‘deskundigenoordeel’ bij reïntegratietrajecten.Reïntegratietrajecten van zieke werknemers...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Regelgeving werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn - 18-7-2007
Cfi heeft een bericht op haar website geplaatst die de situatie verduidelijkt voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het uitgangspunt is dat werknemers dan in dienst blijven. Er...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Pensioenoverzicht bij veranderingen - 23-6-2007
Complexe financiële situaties helder weergegevenDe wereld van pensioenen en de aanvullingen daarop is erg...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Eén op één in gesprek over pensioen - 1-4-2007
ABP Klantsupport helpt persoonlijkHet beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen - 15-1-2007
Vanaf 1 januari 2007 geldt er een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers bij overheid & onderwijs. Het ABP...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Meer vermogen, meer pensioenverplichtingen (ABP) - 23-10-2006
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 34 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp