Dossier Pensioen - Artikelen

Er zijn 118 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Pensioen niet verlaagd in 2017 - 30 januari 2017
Het ABP hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Toch sluit het ABP verlagingen in de komende jaren niet uit. “De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2017 - 20 januari 2017
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2017 in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Hieronder het overzicht. U bent geboren: U krijgt AOW in...
Primair onderwijs
Pensioenen niet omlaag in 2017 - 9 januari 2017
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
ABP-premie stijgt flink in 2017 - 25 november 2016
De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren houden het liefst collectief pensioen - 13 oktober 2016
Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enqu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Belastingdienst bij eerder ouderdomspensioen - 29 augustus 2016
Als een werknemer tussen zijn 60e en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kans op verlaging pensioenen in 2017 - 22 april 2016
De financiële positie van het ABP blijft zorgelijk. “We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft’, aldus...
Primair onderwijs
Compensatie stijging pensioenpremie - 10 februari 2016
De cao-onderhandelingen dreigden in het slop te raken door de aangekondigde verhoogde pensioenpremie per 1 april 2016 van 1 procent door het ABP. Het kabinet heeft besloten deze premieverhoging te...
Primair onderwijs
ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april - 29 januari 2016
ABP verhoogt definitief de pensioenpremie: er komt een opslag van 1%-punt. De nieuwe premie gaat 18,8 procent bedragen. De reden hiervoor is dat de dekkingsgraad onvoldoende is. ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pensioenen blijven op nullijn - 27 november 2015
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie - 20 oktober 2015
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen - 1 oktober 2015
De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen. Op 10 juli 2015 is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW - 1 oktober 2015
Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo) - 25 september 2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Voortgezet onderwijs
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst - 25 september 2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Primair onderwijs
ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven - 14 augustus 2015
Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start - 26 juni 2015
Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AOW-leeftijd versneld omhoog - 3 juni 2015
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde op 2 juni in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 geleidelijk...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging - 24 april 2015
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
AOW-leeftijd sneller omhoog - 27 maart 2015
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AOW-partneraanvulling hersteld - 19 maart 2015
Het ABP-bestuur heeft een besluit teruggedraaid waarin gewezen ambtenaren in een brief werd gemeld dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen zouden kwijtraken. Die ambtenaren zouden, volgens...
Primair onderwijs
Dekkingsgraad ABP weer gedaald - 5 februari 2015
De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Eerste Kamer neemt Verzamelwet pensioenen aan - 12 december 2014
De Eerste Kamer heeft op 9 december het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen’ aangenomen. Dit voorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verlaging voorwaardelijk pensioen vanaf 2 mei 2015 - 25 november 2014
In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Sociale partners (bonden en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling - 20 oktober 2014
Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Pensioen - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Pensioen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Pensioen - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe zit het nu precies met de versobering van het voorwaardelijk pensioen?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Pensioen - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(15 juni 2017), (30 november 2017), (17 mei 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Pensioen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.