Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 644 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Schoolleidersregister PO zoekt schoolleiders voor commissie - 15-10-2015
Het Schoolleidersregister PO zoekt schoolleiders die deel gaan uitmaken van de Commissie Registratie.   Als lid van de Commissie Registratie beoordeelt u samen met andere commissieleden de...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Helft instromend personeel vo jonger dan 35 jaar - 13-10-2015
Meer dan de helft van het personeel dat instroomt in het voortgezet onderwijs is jonger dan 35 jaar. Van het personeel dat uitstroomt, is meer dan een derde 55 jaar of ouder; 30 procent is jonger dan...
Voortgezet onderwijs
Dossier: arbeidsmarkt vo
Tablets vooral ingezet voor onderwijs op maat - 30-9-2015
Het gebruik van tablets en laptops blijft stijgen in het onderwijs. Vooral in het primair onderwijs is het kunnen bieden van onderwijs op maat de belangrijkste reden om tablets en laptops in te...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Lagere resultaten door te lang achter de pc - 24-9-2015
Leerlingen die de pc op school zeer vaak gebruiken, halen veel lagere resultaten. Dat is de opvallende conclusie uit een internationale studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Onderwijsatlas geeft beeld van (regionale) arbeidsmarktontwikkelingen - 22-9-2015
Schoolbesturen en schoolleiders ontvangen binnenkort de ‘Onderwijsatlas primair onderwijs’. Geografische kaarten, grafieken en kengetallen geven een samenhangend beeld van recente en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21-9-2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Inspectie
Prijs voor innovatieve onderwijsplannen - 7-9-2015
Nog tot 15 september kunnen ‘ondernemende mensen met innovatieve onderwijsideeën’ projecten op gebied van onderwijs indienen op voordewereldvanmorgen.nl De ASN Bank Wereldprijs is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie
Ministerraad stemt in met voorstel Lerarenregister - 4-9-2015
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker waarin is geregeld dat alle leraren vanaf 2017 in het Lerarenregister staan. Het wetsvoorstel onderstreept het belang...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: lerarenregister
Traag internet belemmert modern onderwijs - 19-8-2015
Naar schatting 900.000 leerlingen in het primair onderwijs dreigen de komende jaren verstoken te zijn van modern en uitdagend onderwijs vanwege gebrekkig internet op school. De huidige...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, internet
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16-7-2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Medezeggenschap
Zevenduizendste schoolleider aangemeld bij Schoolleidersregister PO - 2-7-2015
In het Schoolleidersregister PO heeft zich begin juli de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens de cao-...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Onderwijsvernieuwing door schoolleiders en leraren leidt tot beste resultaten - 30-6-2015
Innovaties, mits aan de juiste voorwaarden voldaan, kunnen leiden tot efficiëntiewinst en een toename van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke succesfactor hierbij is dat scholen zelf...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijsvernieuwing
Schoolleidersregister PO introduceert instrument leiderschapsstijl - 24-6-2015
Het Schoolleidersregister heeft een nieuw instrument ontwikkeld, waarmee schoolleiders hun eigen leiderschapsstijl kunnen ontdekken. Na een succesvolle pilot met het Schoolleiderskompas, nodigt...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
ICT steeds vaker benut in het onderwijs - 24-6-2015
Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen. Dit blijkt uit de 'Vier in balans-monitor' van Kennisnet die op 24 juni is verschenen. Het aantal uren dat leraren ict inzetten is...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Lichte daling werkloosheid in onderwijs - 19-6-2015
Het aantal lopende WW-uitkeringen is van april naar mei 2015 gedaald met 0,4 procent. Mei 2015 ten opzichte van mei 2014 laat een daling zien van 5,2 procent. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Dekker wil elke school van snel internet voorzien - 9-6-2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs streeft ernaar dat alle scholen in Nederland over snel internet beschikken. Met name op het platteland kampen sommige scholen nog met traag internet. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Aanvragen Lerarenbeurs nog tot 1 juli 2015 - 8-6-2015
Er is nog ruimte voor het aanvragen van een Lerarenbeurs  voor een master- of bachelorstudie om de deskundigheid van leraren te vergroten of zich te specialiseren. De aanvraag kan tot 1 juli...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Docent van Herbert Vissers College wint Onderwijs Pioniers-trofee - 29-5-2015
Evert-Jan Oppelaar, vo-docent aan het Herbert Vissers College in Haarlemmermeer heeft de Onderwijs Pioniers-trofee gewonnen. Hij won met het initiatief ‘De Docent als architect, als chefkok,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: onderwijs pioniers
AVS professionaliseringsaanbod in Schoolleidersregister PO - 29-5-2015
De afgelopen en komende maanden biedt het AVS Centrum Educatief Leiderschap gefaseerd al zijn professionaliseringsaanbod aan bij het Schoolleidersregister PO ter validering. Dit heeft al tot...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd - 26-5-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd. Eenzelfde brief is ook naar de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: regeldruk
12 juni: Onderwijsdialoog over onderwijskwaliteit - 22-5-2015
Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of hoe smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijsdialoog
2500ste geregistreerde directeur basisonderwijs - 20-5-2015
Ruud Fabrie, directeur van de PC Duinoordschool te Den Haag is 20 mei als 2500e geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO.  In nog geen jaar tijd zijn al 2207 directeuren en 293 adjunct-...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Advies Onderwijsraad: eerst randvoorwaarden op orde, dan registratie lerarenregister verplichten - 18-5-2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil leraren verplichten zich in te schrijven in een lerarenregister en hun bekwaamheid te onderhouden. Doen leraren dit niet, dan kunnen zij niet meer voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsraad
Gsm-verkeer tijdens eindexamens blokkeren is verboden - 1-5-2015
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen illegale ‘jammers’ gebruiken die gsm-signalen verstoren om zo elektronisch spieken tijdens eindexamens te voorkomen. Het Agentschap Telecom...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Examenfraude, Eindexamen, Veiligheid, ICT
Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp - 24-4-2015
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, sociale veiligheid, Pesten

Pagina's

Er zijn 118 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 13 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp