Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 675 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking - 26-4-2016
Op dinsdag 24 mei organiseren de uitvoerders van het sectorplan PO in Theater ’t Spant in Bussum een slotconferentie ‘Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen’....
Primair onderwijs
Dossier: sectorplan PO
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18-4-2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Ouders, ontwikkelingsperspectief
Wetgeving nodig voor renovatie schoolgebouwen - 14-4-2016
Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs erkent het probleem van de huisvestingsverantwoordelijkheden dat er is tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, schoolgebouw, renovatie
Staat van de Schoolleider 2016 - 13-4-2016
Dit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van de schoolleider
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13-4-2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs, Inspectie, Onderwijsachterstanden
Arbeidsmarktplatform PO brengt regionale arbeidsmarktanalyses in beeld - 11-4-2016
Is er sprake van een stijging of daling van het aantal leerlingen in een regio de komende jaren? Zijn er grote verschillen tussen de Randstad, de noordelijke en zuidelijke provincies? Het...
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, regeldruk, Werkdrukafspraken, Kwaliteit, Onderwijs2032
Ook schoolleiders ervaren hoge werkdruk - 9-4-2016
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo doorga, gaat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, regeldruk, Onderwijskundig ­leiderschap
Onderzoek in primair onderwijs naar regeldruk - 6-4-2016
Regels, die zijn ontstaan door de overheid, uitvoeringsorganisaties, de onderwijsinspectie, sociale partners en ook door de besturen en scholen zelf, hebben er toe geleid dat op 18 december 2014 de...
Primair onderwijs
Dossier: regeldruk
‘Technologiekompas voor het onderwijs’ gepubliceerd - 5-4-2016
Wat is de impact van technologie op het onderwijs in de komende vijf jaar? Op welke ontwikkelingen moet je je voorbereiden en waar liggen de kansen? Veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: ICT
Plan van aanpak ‘Doorbraakproject onderwijs en ict’ - 31-3-2016
Op scholen gebeurt veel op het gebied van ict. Maar er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ict voor leren op maat belemmeren. Het plan van aanpak 'Doorbraakproject onderwijs en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Ontmoet Europese collega’s in Maastricht - 30-3-2016
Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit verschillende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
15 april: Schoolleidersregister On Tour - 17-3-2016
Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april voor schoolleiders een kostenloze bijeenkomst met informatie over basis- en herregistratie. Op diezelfde dag is er voor P&O- en HR-functionarissen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Inspectietaken duidelijker afgebakend - 14-3-2016
De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een doeltreffender onderwijstoezicht regelt. De nieuwe wet moet duidelijker maken waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht
Hervormd Lyceum wint eTwinning prijs - 7-3-2016
Het Hervormd Lyceum West heeft de Europese eTwinning prijs gewonnen met hun internationale wiskunde project. Twee docenten aan het Hervormd Lyceum West in Amsterdam versloegen ruim tweehonderd andere...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan' - 1-3-2016
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, ICT
Rekenprogramma Jaartaak 2016 – 2017 - 16-2-2016
Het rekenprogramma Jaartaak 2016 – 2017 is aangepast voor het komend schooljaar. Naar verwachting worden er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de (nieuwe) CAO PO. Hierdoor zijn er...
Primair onderwijs
Dossier: jaartaak
Uitleg over validering informeel leren - 12-2-2016
Bij informeel leren wordt achteraf door een professioneel beoordelaar of door twee andere schoolleiders getoetst of een schoolleider een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hierover...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Verandering in beoordeling tussenresultaten po - 8-2-2016
De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Onderwijstoezicht, inspectie van het onderwijs
Ruim 90 procent vindt nieuwe werkwijze waarderingskader een verbetering - 2-2-2016
Meer dan 90 procent van de betrokkenen vindt de nieuwe werkwijze van het waarderingskader beter dan in het verleden.  Dit blijkt uit een evaluatie van de pilots met het conceptwaarderingskader....
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht
Schoolleiders hebben sleutelpositie bij verminderen regeldruk - 1-2-2016
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels...
Primair onderwijs
Dossier: regeldruk, Werkdrukafspraken
Nieuw prognosemodel PO - 22-12-2015
Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een...
Primair onderwijs
Dossier: Scenariomodel Primair Onderwijs
Aanmelden veldraadpleging fusietoets - 18-12-2015
De fusietoets biedt niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen. In januari 2016 voert OCW gesprekken met het onderwijsveld over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport om de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets
Hoeveelheid aanvragen Lerarenbeurs voor masterambitie valt tegen - 15-12-2015
Ondanks de groei van het aantal toekenningen van de Lerarenbeurs is in 2015 in het po het extra geld voor de masterambitie onvoldoende benut. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs in een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten - 8-12-2015
De Tweede Kamer houdt zich nog vast aan de fusietoets. Tijdens het notaoverleg van maandag 7 december merkt staatssecretaris Dekker van OCW op dat de fusietoets aangepast zou kunnen worden, maar hij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets

Pagina's

Er zijn 127 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 15 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp