Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers » Staking

Dossier Staking - Artikelen

Er zijn 21 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Voorbeeldbrief ouders t.b.v. staking op 5 oktober 2017 - 22 september 2017
Met deze voorbeeldbrief (die u kunt wijzigen) kunt u de ouders informeren over de op hande zijnde staking van 5 oktober 2017.

Primair onderwijs
Ultimatumbrief PO-front naar politiek - 13 september 2017
Op 12 september is de ultimatum brief van het PO-front aan de informateur en de fractievoorzitters van de formerende partijen, VVD, CDA, D66 en CU, aan de fractievoorzitters van alle partijen in de...
Primair onderwijs
AVS steunt 900 miljoen voor leraren - 11 september 2017
De AVS steunt de gevraagde € 900 miljoen van het PO-front voor de leerkrachten, daar staat de AVS namens haar leden helemaal achter. Als de politiek nu niet investeert in de salarissen van...
Primair onderwijs
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar? - 8 september 2017
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar? Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld. Deze is hieronder te downloaden....
Primair onderwijs
Duidelijk signaal AVS - 7 september 2017
De Algemene Vereniging Schoolleiders komt op voor de belangen van schoolleiders en heeft van meet af aan duidelijk aangegeven het manifest en de claim van leerkrachten te steunen, maar een bredere...
Primair onderwijs
Staken voor ‘meer knaken en minder taken’ op Malieveld - 27 juni 2017
Basisschoolleerkrachten, schoolleiders en ouders uit het hele land kwamen op 27 juni naar het Malieveld in Den Haag om zich te laten horen voor een beter salaris en minder werkdruk in het primair...
Primair onderwijs
Politiek neemt petitie PO-front in ontvangst - 26 juni 2017
Tijdens de onderwijsmanifestatie op het Malieveld in Den Haag neem een delegatie politici dinsdag 27 juni de petitie van het PO-front in ontvangst. Hoeveel mensen de oproep voor een beter salaris en...
Primair onderwijs
Prikactie 27 juni: alles op een rij - 26 juni 2017
De onderwijsvakbonden die zijn verenigd in het PO-front, waaronder de AVS, roepen hun leden op om deel te nemen aan de prikactie op dinsdag 27 juni en gedurende het eerste uur geen lesgevende taken...
Primair onderwijs
PO-front nodigt Tjeenk Willink en onderhandelaars uit op Malieveld - 23 juni 2017
Het PO-front nodigt informateur Herman Tjeenk Willink en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nogmaals uit om komende dinsdag 27 juni de manifestatie voor meer salaris en minder...
Primair onderwijs
Hoe om te gaan met opvangplicht tijdens prikactie - 21 juni 2017
Op dit moment zijn juristen het niet eens over of schoolbesturen tijdens de prikactie op 27 juni nu wel of geen opvangplicht voor leerlingen hebben als ouders daar echt niet zelf voor kunnen zorgen....
Primair onderwijs
Manifestatie Malieveld 27 juni - 21 juni 2017
Dinsdagmiddag 27 juni overhandigt het POfront, waaronder de AVS, de petitie aan de politiek op het Malieveld in Den Haag. Het POfront roept alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs op om...
Primair onderwijs
Informatie voor schoolleiders bij de prikactie - 16 juni 2017
De organisaties, waaronder de AVS, die verenigd zijn in het PO-front hebben opgeroepen tot een prikactie op dinsdag 27 juni aanstaande. Leerkrachten in Nederland zullen dan een uur later starten met...
Primair onderwijs
Stichting van het Onderwijs staat achter POfront - 14 juni 2017
De werkgevers- en werknemersorganisaties  verenigd in de Stichting van het Onderwijs,  staan achter de oproep van het POfront: investeringen zijn nu nodig voor goed primair onderwijs!...
Primair onderwijs
Prikactie POfront op 27 juni voor beter salaris en minder werkdruk - 7 juni 2017
Op 6 juni is aangekondigd dat er 27 juni een prikactie komt op de scholen. Het POfront van de samenwerkende partijen waaronder POinActie en de AVS, hebben dit bekendgemaakt in het tv-programma Jinek...
Primair onderwijs
Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie - 24 mei 2017
Vrijwel alle schoolleiders zijn het eens met de AVS om niet alleen in te zetten op verlaging van de werkdruk en gelijktrekken van de salarissen in po en vo (inzet van PO in Actie), maar ook op...
Primair onderwijs
PO in Actie zegt vertrouwen in Dekker op - 22 mei 2017
De belangengroep PO in Actie zegt in een open brief het vertrouwen op in demissionair staatssecretaris Dekker. Het lerarencollectief eist excuses van Dekker, omdat hij tijdens een onderwijsdebat in...
Primair onderwijs
Werkdruk van basisschoolleraren te hoog - 11 mei 2017
Honderden leerkrachten van PO in Actie stonden gisteren voor de Tweede Kamer om te laten zien dat de werkdruk in het po echt omlaag moet. Veel woordvoerders vinden het ook tijd voor actie, maar...
Primair onderwijs
PO in Actie wil staken - 13 april 2017
De actievoerende leraren in het basisonderwijs die strijden voor een hoger salaris en lagere werkdruk willen een week lang de scholen sluiten. Dit zou de grootste onderwijsstaking ooit zijn. Dit...
Primair onderwijs
Primair onderwijs verdient meer! - 29 maart 2017
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!...
Primair onderwijs
AVS eens met boodschap ‘PO in Actie’ - 21 maart 2017
De afgelopen weken is er vanuit leerkrachten een beweging op gang gekomen ‘PO in Actie’. Zij beschrijft zichzelf als een ‘grassrootsbeweging’ van inmiddels circa 25.000...
Primair onderwijs
Waar moet ik als bestuur aan voldoen bij staking? - 15 februari 2012
Waar moet ik als bestuur aan voldoen bij staking?Dit staat in de regeling Melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking uit 1998 die u hier kunt downloaden.

Primair onderwijs

Dossier Staking - Documenten

Er zijn 16 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Staking
Geplaatst op: 22 september 2017
Dossier: Staking, POfront, PO in actie, Werkdruk, Salaris
Geplaatst op: 13 september 2017
Dossier: Staking
Geplaatst op: 8 september 2017
Dossier: Staking
Geplaatst op: 8 september 2017
Dossier: Staking, PO in actie, POfront, Werkdruk, Opvang
Geplaatst op: 26 juni 2017
Dossier: Staking, PO in actie, POfront, Werkdruk, Opvang
Geplaatst op: 26 juni 2017
Dossier: POfront, PO in actie, Staking, Werkdruk, Salaris
Geplaatst op: 16 juni 2017
Dossier: POfront, PO in actie, Staking, Werkdruk, Salaris
Geplaatst op: 16 juni 2017
Dossier: POfront, PO in actie, Staking, Werkdruk, Salaris
Geplaatst op: 16 juni 2017
Dossier: Staking
Geplaatst op: 16 juni 2017
Dossier: PO in actie, Staking, POfront
Geplaatst op: 7 juni 2017
Dossier: PO in actie, Staking, POfront
Geplaatst op: 7 juni 2017
Dossier: PO in actie, Staking
Geplaatst op: 24 mei 2017
Dossier: PO in actie, Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!, Staking
Geplaatst op: 29 maart 2017

Dossier Staking - Veelgestelde vragen

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?
Primair onderwijs
Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
Primair onderwijs
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Primair onderwijs
Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?
Primair onderwijs
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?
Primair onderwijs
Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?
Primair onderwijs
Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?
Primair onderwijs
Wat betekent deelname aan de staking voor de onderwijs?
Primair onderwijs