Home » Dossiers » Overige dossiers » Innovatie

Dossier Innovatie - Artikelen

Er zijn 58 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Prijs voor innovatieve onderwijsplannen - 7 september 2015
Nog tot 15 september kunnen ‘ondernemende mensen met innovatieve onderwijsideeën’ projecten op gebied van onderwijs indienen op voordewereldvanmorgen.nl De ASN Bank Wereldprijs is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar onderwijsconcept Steve Jobsscholen - 2 april 2015
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit starten een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de Steve Jobsscholen, ook wel bekend als de iPadscholen...
Primair onderwijs
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6 februari 2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Christelijk College Schaersvoorde wint InnovatieImpuls Onderwijs Award - 3 december 2014
Bij het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten staat de ontwikkeling volop voorop. De school haalt met live videolessen de ogen van buiten naar binnen - en omgekeerd en heeft van het probleem...
Voortgezet onderwijs
Winnaars eTwinning-project bekend - 8 oktober 2014
Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie Dijsselbloem heeft niets opgeleverd - 2 oktober 2014
De invloed van de commissie Dijsselbloem - die in 2008 parlementair onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen sinds de jaren negentig - op de onderwijspolitiek is beperkt. Hoewel het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Innovatieve leraren beloond - 1 september 2014
Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Financiële bijdrage vernieuwend leiderschap - 4 april 2014
Twintig schoolleiders die willen werken aan innovatief onderwijs binnen hun school, krijgen nu kans deel te nemen aan een onderzoekprogramma van Arbeidsmarktplatform PO en Kennisland....
Primair onderwijs
'Dit is het nieuwe leren' - 14 januari 2014
Het geven van instructie en feedback op maat staat hoog op de onderwijsagenda. Op steeds meer scholen gaat dit gepaard met een andere organisatie van de lessen, ondersteund door digitale leermiddelen...
Primair onderwijs
'Ouders zijn vooral thuis betrokken' - 3 oktober 2013
‘Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid’: het staat in bijna iedere schoolgids. Maar de praktijk is weerbarstig. Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om goede...
Primair onderwijs
Leerkrachten De Fontein winnen Onderwijs Pioniers Trofee - 12 juni 2013
Leerkrachten Lydia Vonk en Joyce van der Hoorn van basisschool De Fontein uit Alphen aan den Rijn hebben de Onderwijs Pioniers Trofee 2013 gewonnen voor het bedenken van een database met...
Primair onderwijs
Voorlezen zonder leerkracht, maar met app - 28 januari 2013
Pedagoge Daisy Smeets onderzocht onlangs welke kenmerken in prentenboeken-apps waardevol zijn om de woordenschat van vier- en vijfjarigen te vergroten zonder dat daar een ouder of leerkracht bij te...
Primair onderwijs
'De school naar 2020' - 11 december 2012
‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen...
Primair onderwijs
'Internationale samenwerking zorgt voor betere leerkrachten' - 4 oktober 2012
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn...
Primair onderwijs
Twintig leerkrachten aan de slag als Onderwijs Pioniers po - 4 oktober 2012
Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen bevatten hun ideeën voor vernieuwingen...
Primair onderwijs
Reactie minister op voorstel integratieklassen VO - 3 augustus 2012
De minister van OCW heeft gereageerd op een vraag van de heer Elias (VVD) over de zogeheten integratieklassen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier voortgezet onderwijs...
Voortgezet onderwijs
Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie - 28 juni 2012
Kennisnet is op zoek naar vraagstukken uit de dagelijkse onderwijspraktijk die het onderwijs kunnen verbeteren. De unit Innovatie gaat innovatieve oplossingen bedenken voor de winnende vraagstukken...
Primair onderwijs
Sociale media op school nog in kinderschoenen - 30 mei 2012
In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. “Als 2...
Primair onderwijs
Experimenteerwet aangenomen - 3 mei 2012
De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen dat bepaalt dat experimenten in...
Primair onderwijs
Innovatief aanbesteden in de praktijk - 19 januari 2012
De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit hetFriese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maaktniet alleen het...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer - 19 januari 2012
Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere...
Primair onderwijs
‘Pas volgende generatie schoolleiders zorgt voor vernieuwing’ - 20 oktober 2011
De volgende generatie schoolleiders zal de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs pas echt tot stand brengen, verwacht onderwijsexpert Joe Folkman uit de Verenigde Staten op basis van een...
Primair onderwijs
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6 september 2011
De ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (LEI) hebben bij de ministerraad een wetsvoorstel ingediend voor innovatieve experimenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de...
Primair onderwijs
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6 september 2011
Er komt meer ruimte voor innovatieve experimenten in het basis- en voortgezet onder wijs. Met het wetsvoorstel...
Primair onderwijs
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6 september 2011
De ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (LEI) hebben bij de ministerraad een wetsvoorstel ingediend voor innovatieve experimenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Innovatie - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Innovatie - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Innovatie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

cel_logo.png

 

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen cover-cel-0316-s.png
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Download de brochure Opleidingen en leergangen (PDF)

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

AVS Centrum Educatief Leiderschap: een leven lang professionaliseren

De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap. Dit is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionaliseringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Ten aanzien van de toerusting van leiders is echter nog een wereld te winnen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs). Probleemgestuurd leren en het gebruik van moderne media zijn daarbij integrale uitgangspunten. Daarbij wordt een scala aan leervormen gehanteerd, gericht op het versterken van de eigen leiderschapsstijl en op het actualiseren, verbreden en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Persoonlijke en teamgerichte coaching kan daarbij van grote waarde zijn. Eveneens biedt de AVS ondersteuning aan (regionale) netwerken van leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk, het analyseren van actuele problemen en het vinden van oplossingen en breed toepasbare inzichten via actieonderzoek. Bovendien geldt voor het hele professionaliseringsaanbod waar u individueel via open inschrijving aan kunt deelnemen, dat maatwerk voor uw eigen organisatie en team(s) even eens tot de expertise en mogelijkheden van de AVS behoort.

Dossier Innovatie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema