Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 462 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties


Bekijk de dossiers in Overige dossiers
’Binden van (academische) pabo-afgestudeerden’ positief geëvalueerd - 19-12-2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Werkgelegenheid, Regelingen
Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd - 17-12-2014
De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering
​Steeds meer meisjes kiezen voor bèta - 17-12-2014
Het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de achtste Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december is verschenen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: techniekonderwijs, ICT
​Strengste rekeneisen voor toekomstige pabo-student - 17-12-2014
Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pabo, rekentoets
Kinderen willen veilig (leren) internetten - 12-12-2014
Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, sociale veiligheid, Mediawijsheid, Veiligheid, School en omgeving
Nederlandse havo- en vwo-leerlingen scoren boven ICILS-gemiddelde - 3-12-2014
De gemiddelde digitale geletterdheid van Nederlandse leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs doet niet onder voor die van hun leeftijdsgenoten in andere landen. Maar de mate...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Christelijk College Schaersvoorde wint InnovatieImpuls Onderwijs Award - 3-12-2014
Bij het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten staat de ontwikkeling volop voorop. De school haalt met live videolessen de ogen van buiten naar binnen - en omgekeerd en heeft van het probleem...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie
Inspiratie op internationaal niveau - 1-12-2014
De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vond eind oktober plaats in Dubrovnik, Kroatië. Rond dezelfde tijd werd bekend dat Nederland in 2016 gastland zal...
Primair onderwijs
Dossier: Internationalisering, ESHA
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29-11-2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Ouders, School en omgeving
Ook leraren slachtoffer van pestgedrag - 27-11-2014
Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leraren. Leraren worden gepest door leerlingen, maar ook 19 procent door ouders, directie en collega’s. Dat blijkt uit een online enquête...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten
Docenten: ‘Anti-pestafspraken leiden niet tot structurele afname’ - 19-11-2014
Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten
20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs - 19-11-2014
Bij de start van het schooljaar waren er ruim 20 duizend leerlingen minder in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs. Door krimp zijn er, omgerekend, ongeveer 200 klassen en 200 fulltime banen...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp
Meer dan 1.100 directeuren primair onderwijs geregistreerd - 6-11-2014
Meer dan 1.100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO, meldt SRPO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
'Plezier op school' helpt bij sociale angst en pesten - 5-11-2014
De training 'Plezier op school' maakt onzekere en weinig weerbare kinderen sociaal vaardiger waardoor ze minder gepest worden. Negatieve gedachten nemen ook af. Dat blijkt uit onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten, Overgang PO-VO
Beroep leraar volop in beweging - 5-11-2014
Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken, blijkt uit een voortgangsrapportage van de Lerarenagenda van het ministerie van OCW....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: LeerKracht
Onderwijs vooruitstrevend in race naar digitale volwassenheid - 31-10-2014
Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overgang naar ‘digitale volwassenheid’. Leidinggevenden in het onderwijs kennen - meer dan in andere sectoren - de hoogste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
‘Schoolleiders geven anderen vaak voorrang bij professionalisering’ - 31-10-2014
Sinds vorig jaar zijn schoolleiders in het primair onderwijs verplicht zich in te schrijven in het Schoolleidersregister. Meer dan driekwart heeft dat al gedaan, en de rest volgt wel, verwacht SRPO-...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Meer hbo’ers kiezen voor lerarenopleiding - 22-10-2014
In vergelijking met vorig studiejaar zijn er dit jaar meer studenten begonnen met een hbo-opleiding in de onderwijssector. De sector onderwijs is met een stijging van bijna 7 procent de grootste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding
​Amerikaans uitwisselingsprogramma voor leraren - 22-10-2014
Rond de zestig talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen de komende drie jaar de kans mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering, professionaliseren
Winnaars eTwinning-project bekend - 8-10-2014
Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Innovatie
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij pesten aanpakken - 6-10-2014
De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt. In de onderwijswetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen op het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten
Levensechte lessen in moderne media - 4-10-2014
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe maak je je...
Primair onderwijs
Dossier: mediawijs, ICT
Artikel 23 over vrijheid onderwijs ter discussie - 3-10-2014
Vrijheid van onderwijs kan in de praktijk tot ongewenste situaties leiden, bijvoorbeeld als een school op religieuze basis leerlingen weigert die extra zorg nodig hebben. Deze praktijk was voor PvdA-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Acceptatieplicht
Commissie Dijsselbloem heeft niets opgeleverd - 2-10-2014
De invloed van de commissie Dijsselbloem - die in 2008 parlementair onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen sinds de jaren negentig - op de onderwijspolitiek is beperkt. Hoewel het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Innovatie, Kwaliteit
Winnaars eTwinning-project bekend - 2-10-2014
Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Overige dossiers - Documenten

Er zijn 63 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan

Pagina's

Overige dossiers - Veelgestelde vragen

Er zijn 7 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Staking
17 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Staking
17 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Staking
17 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Staking
17 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schoolplan
2 december 2010

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Vertrekregelingen 2015: wat kan er nog en vooral hoe?
(12 januari 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: vertrekregeling, Krimp
Trendprofessional Onderwijs
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Innovatie, toekomst, ICT, trends
Masterclass Leren in de 21e eeuw
(27 maart 2015)
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: ICT
Pesten op uw school? Wat nu?
(2 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!
(2 maart 2015)
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Krimp
Sociale media, iets voor uw school?
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: ICT