Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2527 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Werken met onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten - 23-1-2017
Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het...
Primair onderwijs
Dossier: Sport, muziekonderwijs, wetenschap, techniek
Recordaantal excellente scholen - 23-1-2017
Het aantal excellente scholen is tot een recordaantal gestegen: 54 nieuwe scholen mogen voortaan het predicaat excellent dragen. Daarmee komt het totaal aantal excellente scholen op 184.  ...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: excellente scholen
Verkiezingsstunt LAKS noodkreet - 18-1-2017
LAKS kwam op 16 januari met spectaculair nieuws: ze zouden zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Waarom? Omdat het tijd wordt dat de politiek zich bewust wordt van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: LAKS
Leerkracht onvoldoende toegerust om pestgedrag aan te pakken - 17-1-2017
Leerkrachten op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pestgedrag door leerlingen daadwerkelijk aan te pakken. Zij koesteren soms ook incorrecte opvattingen over pesten. Dit stelt Beau...
Primair onderwijs
Dossier: Pesten
BYOD en gepersonaliseerd leren dé ICT-trends in het onderwijs - 13-1-2017
Schoolleiders noemen gepersonaliseerd leren, Bring Your Own Device (BYOD) en samenwerken via een online platform de belangrijkste trends op het gebied van ICT binnen het onderwijs. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: gepersonaliseerd leren
Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog - 10-1-2017
Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs - 9-1-2017
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Tot 10 maart subsidie aanvragen voor zomerschool - 9-1-2017
Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverstrekking aan lente- en zomerscholen. Een subsidieaanvraag dient...
Voortgezet onderwijs
Dossier: zomerscholen
De app is het nieuwe briefje van school - 9-1-2017
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, communicatie, Ouders
'Herorganiseren vanuit perspectief school’ - 9-1-2017
Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel samenwerkingsschool - 23-12-2016
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen. Een duidelijke meerderheid stemde voor het...
Primair onderwijs
Dossier: samenwerkingsscholen
Meer dyslexieverklaringen dan daadwerkelijk dyslexie - 22-12-2016
Er worden meer dyslexieverklaringen afgegeven dan strikt nodig. Vermoedelijk heeft een groep leerlingen ten onrechte het etiket dyslexie gekregen. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: dyslexie
Christelijke partijen steunen wetsvoorstel samenwerkingsscholen niet - 20-12-2016
De Christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP geven geen steun aan het wetsvoorstel rond samenwerkingsscholen van staatssecretaris Dekker, omdat zij vinden dat de samenwerkingsschool een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: samenwerkingsschool
Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden - 19-12-2016
Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen, onder regie van gemeentes, vluchtelingen met een verblijfsstatus helpen om aan werk te komen. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: vluchtelingen
VWS wil Alles is Gezondheid met vijf jaar verlengen - 16-12-2016
Het ministerie van VWS wil de bekostiging van het programma Alles is Gezondheid met 5 jaar, tot en met 2021, verlengen. Dat schreven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn begin november...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: gezondheid, Gezonde School
Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger - 15-12-2016
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leerplicht
Kinderrechtentour: kinderen ervaren te hoge werkdruk - 13-12-2016
Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: kinderombudsman
Minder geld voor doelen Techniekpact - 12-12-2016
Basisscholen krijgen fors minder geld om de doelen te bereiken die het kabinet eerder heeft vastgelegd in het Techniekpact. Alle scholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven, maar...
Primair onderwijs
Dossier: techniekpact
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8-12-2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Vierslagleren, Subsidieregelingen
Belangstelling voor tienerscholen neemt toe - 8-12-2016
Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: tienerscholen
Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets - 8-12-2016
De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat...
Voortgezet onderwijs
Dossier: rekentoets
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6-12-2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6-12-2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster - 6-12-2016
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Scholen hebben weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling - 5-12-2016
De helft van de basisscholen vindt dat het meldpunt voor kindermishandeling, Veilig Thuis, onvoldoende werkt. Slechts een op de vijf scholen ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind...
Primair onderwijs
Dossier: kindermishandeling

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, AVS Congres 2013
Bijlage bij: Blijf met je vingers van de Citotoets af
Dossier: Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Wereldwijd onderzoek naar gezin
Dossier: Kwaliteitsbeleid, Personeelsbeleid, Professionalisering
Bijlage bij: Kies voor kwalitatief sterke leraren
Dossier: Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Scholen goed op weg met code vmbo-havo

Pagina's

Er zijn 45 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen