Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2527 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Informatie over veranderende toezicht op een rij - 24-3-2017
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: inspectie van het onderwijs
Leren via moedertaal springplank voor asielzoekerskinderen - 23-3-2017
Een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen maken en de moedertaal van een leerling als opstapje gebruiken voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dat zijn de twee belangrijkste...
Primair onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind - 23-3-2017
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Pabo, kleuteronderwijs
Liliane Fonds overhandigt petitie en rapport aan de Kamer - 20-3-2017
“Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zonder beperking samen leren.” Dit is de kern van het rapport en de petitie  die het Liliane...
Primair onderwijs
Dossier: inclusief onderwijs
Weinig voorlichting op scholen over omgaan met bloot en seks op internet - 20-3-2017
Veel kinderen van 9-12 jaar worden online geconfronteerd met bloot (66 procent) en/of met seks (35 procent). Meer dan de helft (55 procent) van de kinderen geeft aan daar op school géén...
Primair onderwijs
Dossier: seksuele voorlichting
Vraag subsidie voor gezonde school aan - 17-3-2017
Tot en met 5 mei kunnen scholen die een Gezonde School willen worden subsidie aanvragen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en maximaal 10 uur advies en ondersteuning...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Gezonde School
‘We lopen hier op goud’ - 16-3-2017
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Overgang PO VO
Landelijke Actieweek Thuiszitters - 16-3-2017
Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: thuiszitters
Leiddinggeven aan een integraal kindcentrum - 16-3-2017
Wie onderwijs, opvang en andere voorzieningen wil integreren, heeft een hoop bruggen te slaan. Zowel tussen de medewerkers als naar de regelgevende buitenwereld. IKC in wording: obs Molenakker (...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum, IKC
Ruim baan voor de leraar - 16-3-2017
Op kbs De Zandberg in Breda kunnen leerlingen hun talenten ontplooien in De Zandberg Academie. Iedere zes weken verschijnt er een ‘menukaart’ met projecten als Meestervervalsers (...
Primair onderwijs
Dossier: talenten
Interdisciplinaire teams lijken succesvol - 16-3-2017
In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. Harde cijfers...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, IKC
Manifest naar integrale kindcentra met sport en cultuur aangeboden - 13-3-2017
Een groot aantal maatschappelijke organisaties, de AVS en NOC*NSF hebben voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum
Gratis lespakket digitale fraude - 10-3-2017
De Fraudehelpdesk heeft een gratis lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerlingen inzicht krijgen in de risico’s op internet. Het lespakket richt zich op leerlingen van groep 5 tot en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid, ICT, Sociale media, Veiligheid
Zomerschoolleerling gaat vaker over - 9-3-2017
Leerlingen in het voortgezet onderwijs die deelnemen aan de zomerschool, hebben meer kans om over te gaan. Deelname aan de lenteschool laat een minder groot effect zien. Dit blijkt uit een onderzoek...
Voortgezet onderwijs
Dossier: zomerscholen, lentescholen
Kapitein op het IKC - 9-3-2017
Goede aansturing van een interprofessioneel team is het kompas voor een Integraal Kindcentrum  (IKC) waar een diversiteit aan kinderen zich thuis voelt. Op de bijeenkomst ‘Kapitein op het...
Primair onderwijs
Dossier: IKC
108 scholen aangemeld voor traject Excellente Scholen - 8-3-2017
Voor het traject Excellente Scholen 2017 hebben zich 108 scholen aangemeld. Op dit moment zijn er landelijk 184 Excellente Scholen: 54 scholen ontvingen het predicaat in januari 2017 en 130 scholen...
Primair onderwijs
Dossier: excellente scholen
Nieuw onderwijsresultatenmodel - 8-3-2017
De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken. De manier waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Dag van de Cultuureducatie - 7-3-2017
Op 8 maart vindt de Dag van de Cultuureducatie plaats. Een evenement vol inspirerende ontmoetingen, presentaties en workshops met als overkoepelend thema ‘Leren combineren’. De...
Primair onderwijs
Dossier: cultuureducatie
Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017 - 1-3-2017
Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, zomerscholen, lentescholen
Geen extra geld voor bewegingsonderwijs - 28-2-2017
Sander Dekker trekt geen extra middelen uit voor een verplichte inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Alternatieve rekentoets - 28-2-2017
Het alternatief voor de rekentoets zal rond de zomer van 2017 klaar zijn. Dit kondigt staatssecretaris Sander Dekker aan in een brief aan de Tweede Kamer. Die vroeg vorig jaar in een motie om een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: rekentoets
Plan van aanpak lerarentekort - 28-2-2017
Zorgen voor meer studenten aan de lerarenopleidingen, zij-instroom bevorderen, meer leraren behouden, ‘stille reserve’ activeren en betere carrièreperspectieven ontwikkelen . Met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: lerarentekort
Brandbrief over bezuinigingen onderwijsachterstanden - 24-2-2017
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 23-2-2017
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot - 23-2-2017
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Kwaliteit
Bijlage bij: Syllabi 2015 vastgesteld
Dossier: School en omgeving, Tussentijdse toets
Bijlage bij: Wetsvoorstel invoering leerlingvolgsysteem VO ingediend

Pagina's

Er zijn 45 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Onderwerpen