Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Speciaal onderwijs

Dossier Speciaal onderwijs

Artikelen

Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs - 14 februari 2014
In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het...
Primair onderwijs
Passende onderwijsarrangementen - 14 januari 2014
Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Wat is nu eigenlijk 'zorgplicht'? - 12 december 2013
Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een –...
Primair onderwijs
Eigenaarschap van kwaliteit - 1 november 2013
Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat...
Primair onderwijs
Vlaamse basisscholen krijgen doventolk - 10 september 2013
In België kunnen vanaf dit schooljaar dove leerlingen op de basisschool ondersteuning krijgen van een gebarentaal- of schrijftolk. Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het...
Primair onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Onze adviseurs zoeken samen met u naar een antwoorden, ondersteunen u bij de oplossing van uw vraagstuk. Persoonlijke ondersteuning, wat wilt u nog meer?
Neem contact op met de AVS via Margriet van Ast, tel 030-2361010, e-mail: adviesopmaat@avs.nl

Educatieve reizen

Passend onderwijs
Maatwerk reis

Links

Er zijn geen links over dit onderwerp

Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl