Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Er zijn 255 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW - 17 juli 2014
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, die helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start - 15 juli 2014
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen kind tussen wal en schip! - 8 juli 2014
Na de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling nadere voorschriften opting out - 8 juli 2014
Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out - 25 juni 2014
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd om een opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs. Tot 15 augustus 2014 kan een aanvraag (mits compleet) ingediend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs - 17 juni 2014
Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve operatie, die naast bedreigingen en alle...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen - 15 mei 2014
Passend onderwijs mag niet alleen gaan over kinderen met een beperking of leerprobleem, maar ook over hoogbegaafde leerlingen. Dat geeft staatssecretaris Sander Dekker aan in reactie op een motie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders onvoldoende vertrouwen in Passend onderwijs - 15 mei 2014
Uit een enquête die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met ouderorganisatie Balans blijkt dat bijna de helft van de ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw reglement Participatiefonds 2014/2015 vastgesteld - 15 mei 2014
Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor de personele...
Primair onderwijs
Tweede monitor voorbereiding Passend onderwijs van start - 5 mei 2014
De tweede meting van de monitor voorbereiding Passend onderwijs is dinsdag 6 mei van start gegaan. Met deze monitor willen de initiatiefnemende organisaties, waaronder de AVS, in kaart brengen in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2 april 2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen' - 20 maart 2014
Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De...
Primair onderwijs
De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak - 18 maart 2014
Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het contact met ouders...
Primair onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Op 1 augustus begint het werk pas echt’ - 14 februari 2014
Nu de meeste samenwerkingsverbanden in de steigers staan, is het tijd voor de vormgeving van Passend onderwijs. Hoe worden de middelen verdeeld, hoe ziet de ondersteuning eruit, wat betekent...
Primair onderwijs
Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs - 14 februari 2014
In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het...
Primair onderwijs
Modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd - 4 februari 2014
Vanwege wetswijzigingen en het streven om de verordening te vereenvoudigen, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd. De wetswijzigingen...
Primair onderwijs
Reguliere school ook goed voor kind met ADHD of ASS - 4 februari 2014
Kinderen met ADHD of ASS gaan met een 'rugzakje' in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar stand van zaken Passend onderwijs - 30 januari 2014
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen deze week een vragenlijst toegestuurd over Passend onderwijs. De enquête gaat over de informatievoorziening en betrokkenheid van ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Actuele informatiegids Passend onderwijs beschikbaar - 27 januari 2014
De Informatiegids Passend onderwijs 2014 is geheel herzien en geactualiseerd.   De Informatiegids Passend onderwijs is een gids is voor ouders die informatie zoeken over Passend onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week van Passend onderwijs - 22 januari 2014
De week van 24 tot en met 28 maart is uitgeroepen tot de Week van Passend onderwijs. De week is bedoeld om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Om samen te bespreken wat Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerkrachten nog niet klaar voor Passend onderwijs - 22 januari 2014
Leerkrachten in het primair onderwijs voelen zich nog niet klaar voor de invoering van Passend onderwijs. Driekwart wil zich verder professionaliseren in het omgaan met verschillen in de klas. Zij...
Primair onderwijs
Onduidelijkheid over Passend onderwijs in de praktijk - 16 januari 2014
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passende onderwijsarrangementen - 14 januari 2014
Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 105 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Type: pdf
Grootte: 560.86 KB
Geplaatst op: 24 juni 2014
Type: pdf
Grootte: 560.86 KB
Geplaatst op: 24 juni 2014
Type: pdf
Grootte: 560.86 KB
Geplaatst op: 24 juni 2014
Type: pdf
Grootte: 560.86 KB
Geplaatst op: 24 juni 2014
Type: pdf
Grootte: 1.4 MB
Geplaatst op: 15 mei 2014
Type: pdf
Grootte: 131.9 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 131.9 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 131.9 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 131.9 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 100.48 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 120.24 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 116.13 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 100.48 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 120.24 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 116.13 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 100.48 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 120.24 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 116.13 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 100.48 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 120.24 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 116.13 KB
Geplaatst op: 3 april 2014
Type: pdf
Grootte: 135.33 KB
Geplaatst op: 20 december 2013
Type: pdf
Grootte: 1.08 MB
Geplaatst op: 2 december 2013
Type: docx
Grootte: 15.69 KB
Geplaatst op: 2 december 2013

Pagina's

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Er zijn 9 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
(23 september 2014), (15 januari 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Er zijn 4 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Ierland - Dublin
23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Finland - Lapland
8 maart 2015 tot 15 maart 2015
Schoolprofiel in kaart: klaar voor Passend onderwijs
23 september 2014, 15 januari 2015