Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Artikelen

Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2 april 2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen' - 20 maart 2014
Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De...
Primair onderwijs
De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak - 18 maart 2014
Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het contact met ouders...
Primair onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Trainingen en opleidingen

Voorlichtingsbijeenkomst op 23 april (ochtend of middag)
Stand van zaken eind 2014 op 3 of 10 december (ochtend of middag)

Locatie: AVS, Herenstraat 35, 3512 KB Utrecht

13 mei 2014, 22 mei 2014 of 15 januari 2015 - middagbijeenkomst (13 - 17 uur), incl lunch
27 mei 2014, 17 juni of 23 september 2014 - ochtendbijeenkomst (9.30 - 13.30 uur) incl. lunch

 

23 april 2014 (middag)
13:00 lunch
13:30 aanvang training

Locatie: AVS, Herenstraat 35, 3512 KB Utrecht

Datum en kosten op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.
Datum en kosten op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.

Pagina's

Educatieve reizen

Passend onderwijs
Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Maatwerk reis
Passend onderwijs
Maatwerk reis
Passend onderwijs
Maatwerk reis
Passend onderwijs
Maatwerk reis