Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 307 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs - 24 november 2015
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast - 23 november 2015
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het...
Primair onderwijs
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld - 12 november 2015
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30 oktober 2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Onderzoek Kohnstamm naar bureaucratie bij Passend onderwijs - 12 oktober 2015
Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van Passend onderwijs. Of deze doelstelling in het po en vo wordt bereikt, gaat het Kohnstamm Instituut onderzoeken op opdracht van het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’ - 3 oktober 2015
Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting...
Primair onderwijs
Geen extra financiële impuls voor Passend onderwijs - 28 september 2015
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen, maar in betere samenwerking en...
Primair onderwijs
Passend onderwijs doorontwikkelen - 10 september 2015
De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij...
Primair onderwijs
Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief - 4 september 2015
Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs - 3 september 2015
80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015 - 1 september 2015
In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren staan kritisch tegenover Passend onderwijs - 1 september 2015
Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs negatief tegenover Passend onderwijs. Leraren lopen tegen tal van problemen aan,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kwart leerkrachten denkt dat zorgleerlingen niet krijgen wat zij nodig hebben - 17 juni 2015
Leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van Passend onderwijs. Toch denkt een...
Primair onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17 juni 2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs
Passend onderwijs nu in teken van doorontwikkeling - 16 juni 2015
Het eerste jaar Passend onderwijs is goed verlopen. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De komende periode staat in het teken van het bieden van maatwerk en het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Verbinding en goede samenwerking zijn essentieel’ - 11 juni 2015
Reguliere scholen raken steeds minder handelingsverlegen als het gaat om zorgleerlingen. Welk effect heeft dit op het speciaal (basis)onderwijs? Dat zoekt allerlei wegen om Passend onderwijs mogelijk...
Primair onderwijs
Met betere communicatie is op alle fronten veel te winnen - 11 juni 2015
Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie. Hoe is Passend onderwijs...
Primair onderwijs
Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart - 10 juni 2015
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Er staan echt niet opeens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur’ - 10 juni 2015
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie? In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs. De...
Primair onderwijs
Ondersteuningsbehoefte halveren - 10 juni 2015
In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken...
Primair onderwijs
‘Het is belangrijk dat het behapbaar blijft’ - 10 juni 2015
Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het...
Primair onderwijs
Dekker: daling sbo niet gevolg van Passend onderwijs - 9 juni 2015
Al vele jaren is er sprake van een daling van de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo). Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs kan deze daling dus niet aan Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan - 28 april 2015
Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen - 24 april 2015
Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking....
Primair onderwijs
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs - 7 april 2015
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 57 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Trainingen - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Finland - Lapland
13 maart 2016 tot 20 maart 2016