Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 285 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16 februari 2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal - 6 februari 2015
Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen...
Primair onderwijs
Centrale contactpersoon overbrugt - 6 februari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20 januari 2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9 januari 2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
Maak opbrengstgericht Passend onderwijs behapbaar - 9 januari 2015
Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes...
Primair onderwijs
Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen eenvoudiger - 9 januari 2015
Vanaf komend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1...
Speciaal onderwijs
Aansprakelijkheid van scholen - 3 januari 2015
Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het...
Primair onderwijs
Passend onderwijs in 2014 minder belangrijk opleidingsthema - 30 december 2014
Uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder tweehonderd schoolleiders blijkt dat Passend onderwijs in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema was voor basisscholen dan in 2011. Maar als scholen...
Primair onderwijs
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs - 12 december 2014
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zesde voortgangsrapportage: invoering Passend onderwijs verloopt goed - 5 december 2014
De start van Passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Personele gevolgen passend onderwijs - 1 december 2014
Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken....
Primair onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVSinstrument OZOP® door - 29 november 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar...
Primair onderwijs
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen - 19 november 2014
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen....
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken - 3 november 2014
Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door - 31 oktober 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar kernactiviteiten...
Primair onderwijs
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31 oktober 2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Zo matcht: ei van columbus voor onderwijs en gemeente - 31 oktober 2014
Er worden in ons land grote en belangrijke stappen gezet om de zorg en ondersteuning voor kinderen effectief en betaalbaar te houden. In het onderwijs gebeurt dit door de invoering van Passend...
Primair onderwijs
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22 oktober 2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste ervaringen Passend onderwijs - 21 oktober 2014
In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober - 16 oktober 2014
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansen voor cluster 2 - 4 oktober 2014
Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een...
Primair onderwijs
Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo - 19 september 2014
De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste...
Voortgezet onderwijs
Bijna 3 procent kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis - 10 september 2014
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer...
Primair onderwijs
WK en ADHD - 4 september 2014
BNR Nieuwsradio vroeg zich op 7 juli af of scholen tijdens het WK leerlingen en werknemers vrij zouden moeten geven of accepteren dat ze later op school komen door de (soms) late...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 53 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 7 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 2 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Ierland - Dublin
23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Finland - Lapland
8 maart 2015 tot 15 maart 2015