Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 260 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs - 1 september 2014
Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
School mag leerling met Down niet zomaar van school sturen - 27 augustus 2014
Een schoolbestuur dat besloot een leerling met het syndroom van Down van school te verwijderen, moet zijn beslissing terugdraaien. De verwijderingsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd. Zo oordeelde...
Primair onderwijs
70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs - 27 augustus 2014
In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Pilot scholen redelijk positief over Passend onderwijs - 20 augustus 2014
Scholen die afgelopen schooljaar al Passend onderwijs hebben ingevoerd, zijn hierover gematigd positief. De pilotscholen zijn te spreken over de financiële vrijheid en de snelheid waarmee ze...
Primair onderwijs
​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes - 18 augustus 2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de...
Primair onderwijs
Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW - 17 juli 2014
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, dat helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start - 15 juli 2014
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen kind tussen wal en schip! - 8 juli 2014
Na de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling nadere voorschriften opting out - 8 juli 2014
Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out - 25 juni 2014
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd om een opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs. Tot 15 augustus 2014 kan een aanvraag (mits compleet) ingediend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs - 17 juni 2014
Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve operatie, die naast bedreigingen en alle...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: ook voor hoogbegaafde leerlingen - 15 mei 2014
Passend onderwijs mag niet alleen gaan over kinderen met een beperking of leerprobleem, maar ook over hoogbegaafde leerlingen. Dat geeft staatssecretaris Sander Dekker aan in reactie op een motie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders onvoldoende vertrouwen in Passend onderwijs - 15 mei 2014
Uit een enquête die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met ouderorganisatie Balans blijkt dat bijna de helft van de ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw reglement Participatiefonds 2014/2015 vastgesteld - 15 mei 2014
Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor de personele...
Primair onderwijs
Tweede monitor voorbereiding Passend onderwijs van start - 5 mei 2014
De tweede meting van de monitor voorbereiding Passend onderwijs is dinsdag 6 mei van start gegaan. Met deze monitor willen de initiatiefnemende organisaties, waaronder de AVS, in kaart brengen in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2 april 2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen' - 20 maart 2014
Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De...
Primair onderwijs
De verbinding tussen onderwijs en wijkaanpak - 18 maart 2014
Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het contact met ouders...
Primair onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Op 1 augustus begint het werk pas echt’ - 14 februari 2014
Nu de meeste samenwerkingsverbanden in de steigers staan, is het tijd voor de vormgeving van Passend onderwijs. Hoe worden de middelen verdeeld, hoe ziet de ondersteuning eruit, wat betekent...
Primair onderwijs
Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs - 14 februari 2014
In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het...
Primair onderwijs
Modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd - 4 februari 2014
Vanwege wetswijzigingen en het streven om de verordening te vereenvoudigen, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd. De wetswijzigingen...
Primair onderwijs
Reguliere school ook goed voor kind met ADHD of ASS - 4 februari 2014
Kinderen met ADHD of ASS gaan met een 'rugzakje' in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar stand van zaken Passend onderwijs - 30 januari 2014
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen deze week een vragenlijst toegestuurd over Passend onderwijs. De enquête gaat over de informatievoorziening en betrokkenheid van ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 154 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 18.64 KB
Geplaatst op: 21 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 199.05 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 1.08 MB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 91.51 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 75.73 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 62.86 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 199.05 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 1.08 MB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 91.51 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 75.73 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 62.86 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 199.05 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 1.08 MB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 91.51 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 75.73 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 62.86 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 199.05 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: pdf
Grootte: 1.08 MB
Geplaatst op: 20 augustus 2014
Type: docx
Grootte: 91.51 KB
Geplaatst op: 20 augustus 2014

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 9 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
(23 september 2014), (15 januari 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 5 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Ierland - Dublin
23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Finland - Lapland
8 maart 2015 tot 15 maart 2015
Schoolprofiel in kaart: klaar voor Passend onderwijs
23 september 2014, 15 januari 2015