Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 339 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 23 februari 2017
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Herorganiseren vanuit perspectief school’ - 9 januari 2017
Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien...
Primair onderwijs
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6 december 2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6 december 2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken - 5 december 2016
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Allemaal IB’er - 5 december 2016
Hebben we nog een intern begeleider nodig? Die vraag legde directeur Judith Pals drie jaar geleden bij haar team neer, nadat de ib’er van de Enschedese gereformeerde basisschool de Bron wegens...
Primair onderwijs
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14 november 2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters - 13 oktober 2016
Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een...
Primair onderwijs
Meedenken over advies Passend onderwijs van Onderwijsraad - 7 oktober 2016
De Onderwijsraad brengt een advies uit over het systeem van Passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 in werking is getreden. De raad gebruikt daarbij de resultaten uit het lopende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs - 5 oktober 2016
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is...
Primair onderwijs
Dekker: Scholen en regio’s moeten werken aan terugdringen thuiszitters - 3 oktober 2016
Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 - 15 september 2016
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Autismevriendelijk onderwijs - 25 augustus 2016
Circa 40 (!) procent van de thuiszitters heeft autisme, stelt de werkgroep Vanuit autisme bekeken. In het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, dat vlak voor de zomer verscheen, staan...
Primair onderwijs
Internetconsultatie Variawet passend onderwijs - 18 augustus 2016
De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar - 7 juli 2016
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de...
Primair onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs - 7 juli 2016
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede...
Primair onderwijs
Debat Passend onderwijs: thuiszitten aanpakken - 30 juni 2016
Geen enkel kind mag in 2020 langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker in het algemeen overleg Passend onderwijs op 29 juni, dat...
Primair onderwijs
Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing - 24 juni 2016
Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder leerlingen naar speciaal onderwijs - 23 juni 2016
Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk - 13 juni 2016
Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Sociale veiligheid vergt goed pedagogisch klimaat’ - 1 juni 2016
Sociale veiligheid op school – een voorwaarde voor Passend onderwijs – moet meer zijn dan een veiligheidsplan in een ordner, dat hooguit gebruikt wordt op het moment dat er een calamiteit...
Primair onderwijs
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26 april 2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Meedenken met evaluatie Passend onderwijs - 1 april 2016
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de...
Primair onderwijs
Werken aan passend onderwijs vraagt gespreid leiderschap - 18 maart 2016
Tijdens het AVS-congres op 18 maart is het rapport ‘Een passende leeromgeving in de basisschool’ gepresenteerd.  Over professionalisering van leraren voor Passend onderwijs. Gespreid...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 64 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
(24 januari 2018), (12 april 2018), (22 november 2018)
Masterclass - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
24 januari 2018, 12 april 2018, 22 november 2018

Meer onderwerpen