Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 276 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs - 12 december 2014
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zesde voortgangsrapportage: invoering Passend onderwijs verloopt goed - 5 december 2014
De start van Passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Personele gevolgen passend onderwijs - 1 december 2014
Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken....
Primair onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVSinstrument OZOP® door - 29 november 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar...
Primair onderwijs
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen - 19 november 2014
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen....
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken - 3 november 2014
Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door - 31 oktober 2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar kernactiviteiten...
Primair onderwijs
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31 oktober 2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Zo matcht: ei van columbus voor onderwijs en gemeente - 31 oktober 2014
Er worden in ons land grote en belangrijke stappen gezet om de zorg en ondersteuning voor kinderen effectief en betaalbaar te houden. In het onderwijs gebeurt dit door de invoering van Passend...
Primair onderwijs
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22 oktober 2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste ervaringen Passend onderwijs - 21 oktober 2014
In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober - 16 oktober 2014
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansen voor cluster 2 - 4 oktober 2014
Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een...
Primair onderwijs
Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo - 19 september 2014
De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste...
Voortgezet onderwijs
Bijna 3 procent kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis - 10 september 2014
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer...
Primair onderwijs
WK en ADHD - 4 september 2014
BNR Nieuwsradio vroeg zich op 7 juli af of scholen tijdens het WK leerlingen en werknemers vrij zouden moeten geven of accepteren dat ze later op school komen door de (soms) late...
Primair onderwijs
'Beroepsmatige nieuwsgierigheid, daar begint het mee' - 4 september 2014
Een educatieve reis naar de Italiaanse regio Abruzzo met een intensief programma langs scholen om te zien hoe Italiaanse collega-schoolleiders omgaan met inclusief onderwijs, een...
Primair onderwijs
Onafhankelijke bezwarencommissie samenwerkingsverband - 4 september 2014
De Wet Passend onderwijs schrijft voor dat elk samenwerkingsverband een adviescommissie moet hebben die het bestuur adviseert over het bezwaarschrift dat tegen de ...
Primair onderwijs
Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs - 1 september 2014
Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
School mag leerling met Down niet zomaar van school sturen - 27 augustus 2014
Een schoolbestuur dat besloot een leerling met het syndroom van Down van school te verwijderen, moet zijn beslissing terugdraaien. De verwijderingsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd. Zo oordeelde...
Primair onderwijs
70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs - 27 augustus 2014
In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Pilot scholen redelijk positief over Passend onderwijs - 20 augustus 2014
Scholen die afgelopen schooljaar al Passend onderwijs hebben ingevoerd, zijn hierover gematigd positief. De pilotscholen zijn te spreken over de financiële vrijheid en de snelheid waarmee ze...
Primair onderwijs
​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes - 18 augustus 2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de...
Primair onderwijs
Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW - 17 juli 2014
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, dat helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start - 15 juli 2014
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 53 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 7 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 2 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Ierland - Dublin
23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Finland - Lapland
8 maart 2015 tot 15 maart 2015