Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Passend onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Artikelen

Er zijn 359 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs - 13 februari 2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerlingen met ernstige taalontwikkelingsstoornis naar het gewone vmbo - 8 februari 2018
Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder zorgleerlingen in regulier onderwijs - 6 februari 2018
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’ - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen?...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cultuuronderwijs en Passend onderwijs - 12 januari 2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend...
Primair onderwijs
Onderwijs en zorg voor EMB-kinderen komt straks uit één pot - 2 december 2017
Het geld dat nodig is om zowel zorg als onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) komt straks rechtstreeks van de rijksoverheid. Deze afspraak is opgenomen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Particuliere scholen vangen betaald zorgleerlingen op - 14 november 2017
Scholen betalen particuliere instellingen om leerlingen op te vangen waar ze zelf geen raad mee weten. Daarmee overtreden ze de wet. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werken aan jezelf in de impulsklas - 28 oktober 2017
Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de...
Primair onderwijs
Werkdruk leerkrachten door Passend onderwijs toegenomen - 2 oktober 2017
Het vertrouwen onder leerkrachten in Passend onderwijs is sterk afgenomen. 93 procent van de leerkrachten zegt dat de werkdruk door Passend onderwijs is toegenomen. Maar liefst 90 procent zegt te...
Primair onderwijs
Kampen biedt gespecialiseerd onderwijs - 30 september 2017
Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen...
Primair onderwijs
Leerkracht zelf positief over ondersteuning bij Passend onderwijs - 28 september 2017
Leerkrachten hebben zelfvertrouwen en zijn redelijk positief over de randvoorwaarden op hun school, hoewel de helft nooit hulp krijgt van een extra collega. Slechts een op de zes leerkrachten kan...
Primair onderwijs
Kwaliteit Passend onderwijs meten - 8 september 2017
Student Onderwijskunde Surya Carrilho heeft onder begeleiding van Bas Warner van adviesbureau OOG onderwijs en jeugd een artikel geschreven over de 'kijk op kwaliteit' als het gaat om Passend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kennis en kunde delen binnen en buiten het speciaal onderwijs - 4 september 2017
Hanneke Blom is sinds twee jaar meerscholendirecteur van drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4) in de regio Den Haag en een expertisecentrum voor gedrag dat scholen voor primair onderwijs...
Primair onderwijs
Tweedaagse Passend onderwijs op 5 en 6 oktober 2017 - 1 september 2017
Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren en ouders ontmoeten elkaar op 5 en 6...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Terugdringen bureaucratie en meer transparantie nog speerpunten Passend onderwijs - 7 juli 2017
Het lukt steeds beter om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te geven in het reguliere onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft tijdens een Kamerdebat op 5 juli over de elfde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden - 22 juni 2017
Staatssecretaris Dekker concludeert in de 11e voortgangsrapportage Passend onderwijs, die hij op 20 juni aan de Tweede Kamer aanbood, dat “ we goed op weg zijn: nog niet alle doelen zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Iedereen wil een parel in de klas’ - 16 juni 2017
De Parelklas van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg geeft invulling aan Passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie....
Primair onderwijs
Rekenkamer: Zicht op bestedingen Passend onderwijs niet verbeterd - 19 mei 2017
Het is onduidelijk waaraan onderwijsinstellingen hun financiële middelen besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken. Het zicht op besteding van gelden aan Passend onderwijs is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Thuiszitters gaan graag naar het Walhallab - 18 mei 2017
In het Walhallab in Zutphen kunnen kinderen met én zonder problemen naar hartenlust samen leren, ontwerpen, maken en ondernemen. Met succes: kinderen zien het nut van leren en thuiszitters...
Primair onderwijs
Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel - 20 april 2017
Al jaren kijkt de onderwijsinspectie op eenzelfde manier naar de leerresultaten. Daar zit al behoorlijk wat ruimte in voor een eigen aanpak van zorgleerlingen door scholen, vindt Ellen Timminga,...
Primair onderwijs
Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 23 februari 2017
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Herorganiseren vanuit perspectief school’ - 9 januari 2017
Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien...
Primair onderwijs
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6 december 2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6 december 2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken - 5 december 2016
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Documenten

Er zijn 65 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Meten wat passend is (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
8 september 2017
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, gegevensuitwisseling
5 oktober 2016
Stroomschema Zorg op school
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 januari 2016
Bekostigingsbesluit 2015-2016, met Regeling Bekostiging personeel PO (zie artikel 36, 37 en 38)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Bekostiging vluchtelingenonderwijs, Kamerbrief OCW 1-12-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Ohba-regeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
COA, Een asielzoekerscentrum in de gemeente. Factsheet Vergoedingen en regelingen (juli 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Onderwijs aan vreemdelingen, Kamerbrief OCW 26 oktober
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Wijziging regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Expertisecentrum
23 november 2015
Zorgplicht bij aanmelding.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Zorgplicht, Passend onderwijs
12 november 2015
AVS Peiling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
3 september 2015
Brandrief
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 maart 2015
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Brief-staatssecretaris-OCW-diabeteskind2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
18 augustus 2014
Reglement Participatiefonds 2014_2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs
15 mei 2014
140402 Brief tripartiet overleg personele gevolgen 1 0.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014
140402 Stroomschema personele gevolgen + toelichting 1 0.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Personeelsbeleid
2 april 2014

Pagina's

Dossier Passend onderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Passend onderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
(24 januari 2018), (12 april 2018), (22 november 2018)
Masterclass - Primair onderwijs

Dossier Passend onderwijs - Agenda

Er zijn 2 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Ierland - Dublin
16 april 2018 tot en met 20 april 2018
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
24 januari 2018, 12 april 2018, 22 november 2018

Meer onderwerpen