Dossier Ouders - Artikelen

Er zijn 117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nu ook ‘De Staat van de Ouder’ - 2 februari 2017
Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat...
Primair onderwijs
De app is het nieuwe briefje van school - 9 januari 2017
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders bereid verder te reizen voor hun schoolvoorkeur - 4 november 2016
Ouders hebben bij de schoolkeuze voor hun kind voorkeur voor een denominatie, een pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerken (zoals nadruk op ICT, cultuur of sport). Ze zijn bereid (hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer wil ouders instemming geven op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 27 oktober 2016
De Tweede Kamer wil dat ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Onlangs stemde de Kamer in met wetswijzigingen die daarvoor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
20 procent leerlingen krijgt programmeerles - 25 oktober 2016
De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18 april 2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Duizenden leraren slachtoffer van verbaal of fysiek geweld op school - 18 december 2015
Duizenden leraren hebben op school te maken met verbaal of fysiek geweld door ouders of leerlingen. In het po gaat het om meer leraren dan in het vo. Dit heeft gevolgen voor het welbevinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17 juni 2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs
Landelijke Ouderraad wordt ‘Ouders & Onderwijs’ - 13 mei 2015
De Landelijke Ouderraad gaat verder onder de naam Ouders & Onderwijs. De landelijke organisatie van en voor ouders van schoolgaande kinderen.   Ouders & Onderwijs fungeert als...
Primair onderwijs
Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd - 20 april 2015
De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’ - 30 maart 2015
Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
’School medeverantwoordelijk voor aanleren gezond gedrag’ - 29 december 2014
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren...
Primair onderwijs
​Schoolgaand kind soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk - 29 december 2014
Basisschoolleerlingen zijn soms pester, pestslachtoffer en 'verdediger' tegelijk. Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn...
Primair onderwijs
Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies - 16 december 2014
Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29 november 2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
Partnerschap met ouders oppoetsen - 4 oktober 2014
‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht scholen van ...
Primair onderwijs
Ruim helft ouders moeite met huiswerkbegeleiding - 11 september 2014
56 procent van de ouders geeft aan niet in staat te zijn hun kind inhoudelijk goed te begeleiden tijdens het maken van huiswerk. Vooral de vakken wiskunde, scheikunde, Frans en natuurkunde vormen...
Voortgezet onderwijs
​Nieuw bestuur voor Landelijke Ouderraad - 10 september 2014
De Landelijke Ouderraad heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is René Verhulst, in het dagelijks leven burgemeester van Goes. Eerder was hij wethouder van onder meer onderwijs in Utrecht....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim 50 procent van ouders niet bekend met lesstof kind - 1 september 2014
Meer dan twee derde van de ouders is erg tevreden over het overbrengen van de lesstof door de juf of meester. Meer dan de helft (53 procent) van de ouders weet echter niet goed wat die lesstof...
Primair onderwijs
Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs - 1 september 2014
Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Ouderraad van start - 7 januari 2014
De nieuwe Landelijke Ouderraad is 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen, sinds het ministerie van OCW de subsidie voor de landelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapport over samenwerking tussen scholen en ouders gepubliceerd - 10 oktober 2013
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs het rapport 'Samen scholen uitgebracht. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen scholen en ouders in het basisonderwijs,...
Primair onderwijs
Ouderorganisaties: kunnen we zonder? - 3 oktober 2013
De subsidie aan de vier denominatieve ouderorganisaties stopt. Daarvoor in de plaats starten drie van hen volgend jaar een nieuwe centrale ouderorganisatie. Of zou het onderwijs de ouderorganisaties...
Primair onderwijs
'Ouders zijn vooral thuis betrokken' - 3 oktober 2013
‘Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid’: het staat in bijna iedere schoolgids. Maar de praktijk is weerbarstig. Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om goede...
Primair onderwijs
'Wie kent het kind het best?' - 3 oktober 2013
Ouders hebben als educatieve partner een positieve invloed op de leerontwikkeling van hun kind. Toch zetten scholen deze partner vaak nog te weinig in om de onderwijsresultaten te verbeteren, stelt...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Ouders - Documenten

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Ouders - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Ouders - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?
Primair onderwijs
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Primair onderwijs
Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren over de school en – de vorderingen van – hun kind? Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven met een handtekening van één van de ouders?
Primair onderwijs
Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie verstrekken aan gescheiden ouders?
Primair onderwijs

Dossier Ouders - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Ouders - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen