Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Dossier Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen zij onder andere door op de scholen een onderzoek te houden.

De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. drs. C. Kervezee.

De inspectie evalueert regelmatig zowel intern als extern met vertegenwoordigers van belangenorganisaties haar ervaringen met het (nieuwe) toezichtkader. De AVS neemt deel aan deze evaluatiebijeenkomsten.

Meer informatie

www.owinsp.nl

Er zijn 122 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Scholen redelijk tevreden over onderwijsinspectie - 20 augustus 2014
Scholen en instellingen geven het inspectiebezoek gemiddeld een 7,7, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van de inspectie over het schooljaar 2012/2013. In vergelijking met de vorige meting is...
Primair onderwijs
‘Niets is goed of fout, iets werkt wel of niet’ - 17 juni 2014
Veel scholen hebben moeite om opbrengstgericht werken effectief vorm te geven, blijkt uit het laatste Onderwijsverslag van de inspectie. Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en vanaf ...
Primair onderwijs
Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16 april 2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie wijzigt toezicht - 3 april 2014
De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald - 25 maart 2014
Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scherpere beveiliging eindexamens - 21 januari 2014
De verpakking van de eindexamens in het voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Ook zullen de examens later op de scholen worden afgeleverd, om zo de periode dat de examens op school liggen in te...
Voortgezet onderwijs
'Er hangt veel af van mijn oordeel' - 14 januari 2014
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een...
Primair onderwijs
Kleutertoets uit toezicht - 26 november 2013
De onderwijsinspectie zal basisscholen niet langer beoordelen op de aan- of afwezigheid van een kleutertoets. De Tweede Kamer besloot al eerder dat de inspectie niet langer een onafhankelijke...
Primair onderwijs
DUO Onderwijsonderzoek: Scholen ontevreden over inspectietoezicht - 12 november 2013
Een meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat ze door de onderwijsinspectie te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek...
Voortgezet onderwijs
Een loep over je school - 1 november 2013
Waarschijnlijk staat-ie in de top 5 ergste nachtmerries voor schoolleiders: je school belandt op het overzicht zeer zwakke scholen van de inspectie. Welke impact heeft dat op het team en de ouders?...
Primair onderwijs
Help, de inspectie op bezoek! - 1 november 2013
Veel scholen zien op tegen een bezoek van de onderwijsinspecteur. Waarom die angst? Is die terecht? Hoe kun je als schoolleider de druk wegnemen en goed beslagen ten ijs komen? “Een school moet...
Primair onderwijs
‘Wij zien graag zelfbewuste onderwijsmensen’ - 1 november 2013
De herfstzon staat pal op de grote ramen van zijn werkkamer. Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, heeft zijn colbert weggehangen en zit ontspannen aan tafel. “Wij formuleren de...
Primair onderwijs
Inspectie voert simulatieonderzoeken uit onder samenwerkingsverbanden - 24 september 2013
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht op 1 augustus 2014, voert de inspectie dit schooljaar simulatieonderzoeken uit bij alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs in het primair...
Primair onderwijs
Ministerie stopt financiering Ibn Ghaldoun - 12 september 2013
Staatssecretaris Dekker heeft onvoldoende vertrouwen in de toekomst van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun en heeft daarom besloten de bekostiging van de school per 1 november stop te...
Voortgezet onderwijs
Kwaliteit vroeg- en voorschoolse educatie onder de maat - 21 augustus 2013
Het onderwijs voor peuters en kleuters met een achterstand moet beter. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een omvangrijk rapport eind augustus aan de Tweede Kamer. De onderwijsinspectie...
Primair onderwijs
Inspectiebezoek krijgt ruime voldoende van schoolbesturen - 19 augustus 2013
Ruim 90 procent van de besturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs zijn positief gestemd over de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs aan hun scholen. Dat blijkt uit een...
Voortgezet onderwijs
Inspectiebezoek krijgt ruime voldoende van schoolbesturen - 19 augustus 2013
Ruim 90 procent van de besturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs zijn positief gestemd over de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs aan hun scholen. Dat blijkt uit een...
Primair onderwijs
Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur - 24 april 2013
Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012, het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op...
Voortgezet onderwijs
AVS: Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur - 24 april 2013
Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012. Het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op...
Primair onderwijs
Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht - 3 april 2013
Het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, groeit. Dat blijkt uit gegevens die de Onderwijsinspectie op basis van de Wet...
Voortgezet onderwijs
Steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel toezicht - 3 april 2013
Het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, groeit. Dat blijkt uit gegevens die de Onderwijsinspectie op basis van de Wet...
Primair onderwijs
Inspectie: huidige beoordelingssystematiek voldoet - 28 januari 2013
Meer gedetailleerde informatie over het opleidingsniveau van ouders leidt niet per definitie tot een zorgvuldigere beoordeling van basisscholen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs. Bij het...
Primair onderwijs
Scholen goed op weg met code vmbo-havo - 24 januari 2013
Een overgroot deel van de scholen in het voortgezet onderwijs is goed bekend met de toelatingscode bij doorstroom van vmbo-leerlingen naar de havo en voldoet al voor een deel aan de toelatingseisen....
Voortgezet onderwijs
Concepttoezichtkader Passend onderwijs - 8 januari 2013
De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan....
Voortgezet onderwijs
Concepttoezichtkader Passend onderwijs - 7 januari 2013
De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan....
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 32 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Type: pdf
Grootte: 301.62 KB
Geplaatst op: 24 juni 2014
Type: pdf
Grootte: 330.25 KB
Geplaatst op: 12 november 2013
Type: pdf
Grootte: 375.93 KB
Geplaatst op: 12 september 2013
Type: pdf
Grootte: 44.43 KB
Geplaatst op: 12 september 2013
Type: pdf
Grootte: 375.93 KB
Geplaatst op: 12 september 2013
Type: pdf
Grootte: 44.43 KB
Geplaatst op: 12 september 2013
Type: pdf
Grootte: 1018.53 KB
Geplaatst op: 22 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 95.3 KB
Geplaatst op: 22 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 1018.53 KB
Geplaatst op: 22 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 95.3 KB
Geplaatst op: 22 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 241.26 KB
Geplaatst op: 19 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 241.26 KB
Geplaatst op: 19 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 87.23 KB
Geplaatst op: 15 augustus 2013
Type: pdf
Grootte: 88.29 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 88.29 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 88.29 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 397.08 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 397.08 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 397.08 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 112.23 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 112.23 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 112.23 KB
Geplaatst op: 24 januari 2013
Type: pdf
Grootte: 660.48 KB
Geplaatst op: 7 januari 2013

Pagina's

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?
Primair onderwijs

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

cel_logo.pngAVS Centrum Educatief Leiderschap: een leven lang professionaliseren
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap. Dit is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionalise-ringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Ten aanzien van de toerusting van leiders is echter nog een wereld te winnen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs). Probleemgestuurd leren en het gebruik van moderne media zijn daarbij integrale uitgangspunten. Daarbij wordt een scala aan leervormen gehanteerd, gericht op het versterken van de eigen leiderschapsstijl en op het actualiseren, verbreden en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Persoonlijke en teamgerichte coaching kan daarbij van grote waarde zijn. Eveneens biedt de AVS ondersteuning aan (regionale) netwerken van leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk, het analyseren van actuele problemen en het vinden van oplossingen en breed toepasbare inzichten via actieonderzoek. Bovendien geldt voor het hele professionaliseringsaanbod waar u individueel via open inschrijving aan kunt deelnemen, dat maatwerk voor uw eigen organisatie en team(s) even eens tot de expertise en mogelijkheden van de AVS behoort.

Opleidingen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de SRPO-basiscompetenties.

Coaching & mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

(Lerende)netwerken
Vandaag de dag kunt u er niet omheen: netwerken met vakgenoten. Niet alleen als eenpitter, maar ook als (meerscholen-)directeur of bovenschools manager heeft u behoefte aan een klankbord of sparringpartner(s). Inspiratie vinden, visie ontwikkelen en een strategische koers uitzetten. Deelnemers van de lerende netwerken stellen zelf de thema’s vast, passend bij hun ambities en functies. Ook als schoolleiders en bestuurders zelf een netwerk willen opzetten rond een bepaald thema, biedt de AVS graag ondersteuning. Uw individuele vragen en wensen staan centraal.

Advies op maat
We gaan met u in gesprek om er samen achter te komen wat uw behoeften zijn en welke expertise daar het beste bij past. De juiste expertise ‘waar dan ook vandaan’ is voor u belangrijker, dan dat de expertise alleen van de AVS zelf komt. Met een kleinere groep adviseurs in de rol van uw critical friend hoop ik van harte dat u met ons in gesprek wilt gaan.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema