Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 135 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ - 27 maart 2015
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13 maart 2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs - 11 maart 2015
Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw magazine Inspectie - 20 februari 2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht - 3 februari 2015
Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit...
Voortgezet onderwijs
Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming - 12 januari 2015
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8 januari 2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Daling aantal (zeer) zwakke scholen - 2 januari 2015
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd - 17 december 2014
De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als...
Voortgezet onderwijs
Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening taken inspectie wel zitten - 29 november 2014
De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: andere cyclus voor bespreken inspectierapport - 27 november 2014
De AVS wil graag werken aan een andere cyclus voor het terugkoppelen en bespreken van de inspectierapporten. Dit op een manier zodat schoolleider en bestuurder hier samen het eigen beleid mee kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10 oktober 2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
​Steeds meer besturen onder financieel inspectietoezicht - 24 september 2014
Het aantal besturen in het funderend onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, neemt de afgelopen jaren toe, zo meldt de AOb. Op dit moment houdt de Onderwijsinspectie 40...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen redelijk tevreden over onderwijsinspectie - 20 augustus 2014
Scholen en instellingen geven het inspectiebezoek gemiddeld een 7,7, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van de inspectie over het schooljaar 2012/2013. In vergelijking met de vorige meting is...
Primair onderwijs
‘Niets is goed of fout, iets werkt wel of niet’ - 17 juni 2014
Veel scholen hebben moeite om opbrengstgericht werken effectief vorm te geven, blijkt uit het laatste Onderwijsverslag van de inspectie. Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en vanaf ...
Primair onderwijs
Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16 april 2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie wijzigt toezicht - 3 april 2014
De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald - 25 maart 2014
Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scherpere beveiliging eindexamens - 21 januari 2014
De verpakking van de eindexamens in het voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Ook zullen de examens later op de scholen worden afgeleverd, om zo de periode dat de examens op school liggen in te...
Voortgezet onderwijs
'Er hangt veel af van mijn oordeel' - 14 januari 2014
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een...
Primair onderwijs
Kleutertoets uit toezicht - 26 november 2013
De onderwijsinspectie zal basisscholen niet langer beoordelen op de aan- of afwezigheid van een kleutertoets. De Tweede Kamer besloot al eerder dat de inspectie niet langer een onafhankelijke...
Primair onderwijs
DUO Onderwijsonderzoek: Scholen ontevreden over inspectietoezicht - 12 november 2013
Een meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat ze door de onderwijsinspectie te sterk worden afgerekend op toetsresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek...
Voortgezet onderwijs
Een loep over je school - 1 november 2013
Waarschijnlijk staat-ie in de top 5 ergste nachtmerries voor schoolleiders: je school belandt op het overzicht zeer zwakke scholen van de inspectie. Welke impact heeft dat op het team en de ouders?...
Primair onderwijs
Help, de inspectie op bezoek! - 1 november 2013
Veel scholen zien op tegen een bezoek van de onderwijsinspecteur. Waarom die angst? Is die terecht? Hoe kun je als schoolleider de druk wegnemen en goed beslagen ten ijs komen? “Een school moet...
Primair onderwijs
‘Wij zien graag zelfbewuste onderwijsmensen’ - 1 november 2013
De herfstzon staat pal op de grote ramen van zijn werkkamer. Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, heeft zijn colbert weggehangen en zit ontspannen aan tafel. “Wij formuleren de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 22 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?
Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.