Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 140 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuw onderwijsresultatenmodel - 8 maart 2017
De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken. De manier waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs
Nieuwe onderzoekskaders inspectie online - 7 november 2016
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie - 16 september 2016
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13 april 2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verandering in beoordeling tussenresultaten po - 8 februari 2016
De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten...
Primair onderwijs
Steeds minder zwakke vo-scholen, in po stabiel - 27 november 2015
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen - 2 oktober 2015
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21 september 2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24 april 2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23 april 2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd - 15 april 2015
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap - 13 april 2015
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen - 13 april 2015
In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te...
Voortgezet onderwijs
‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’ - 10 april 2015
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2 april 2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ - 27 maart 2015
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13 maart 2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs - 11 maart 2015
Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw magazine Inspectie - 20 februari 2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht - 3 februari 2015
Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit...
Voortgezet onderwijs
Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming - 12 januari 2015
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8 januari 2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Daling aantal (zeer) zwakke scholen - 2 januari 2015
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd - 17 december 2014
De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 21 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?
Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(28 maart 2017), (14 september 2017), (3 oktober 2017), (7 november 2017), (13 maart 2018), (3 april 2018), (12 juni 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
28 maart 2017, 14 september 2017, 3 oktober 2017, 7 november 2017, 13 maart 2018, 3 april 2018, 12 juni 2018

Meer onderwerpen