Dossier Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van (bijna) alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doen zij onder andere door op de scholen een onderzoek te houden.

De inspectie voert haar toezicht vanuit zeven kantoren verspreid over Nederland uit. Het hoogste orgaan van de inspectie is de Inspectieraad die in kantoor Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, mevrouw mr. drs. C. Kervezee.

De inspectie evalueert regelmatig zowel intern als extern met vertegenwoordigers van belangenorganisaties haar ervaringen met het (nieuwe) toezichtkader. De AVS neemt deel aan deze evaluatiebijeenkomsten.

Meer informatie

www.owinsp.nl

Artikelen

Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16 april 2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie wijzigt toezicht - 3 april 2014
De Inspectie van het Onderwijs gaat het toezicht anders inrichten. Bij het oordeel ‘basiskwaliteit’ zal voortaan onderscheid gemaakt worden tussen scholen die ‘voldoende’,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald - 25 maart 2014
Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het basisonderwijs voldeden in het afgelopen schooljaar 97,8 procent van de scholen aan de minimumeisen van de inspectie. Dat blijkt uit cijfers van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scherpere beveiliging eindexamens - 21 januari 2014
De verpakking van de eindexamens in het voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Ook zullen de examens later op de scholen worden afgeleverd, om zo de periode dat de examens op school liggen in te...
Voortgezet onderwijs
'Er hangt veel af van mijn oordeel' - 14 januari 2014
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een...
Primair onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?
Primair onderwijs

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Links

Er zijn geen links over dit onderwerp

Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl