Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg

Dossiers met betrekking tot Het Andere Leren, Brede School, Inspectie, Kwaliteit, LGF, Onderwijsachterstanden, Opvang, Ouders, School & Omgeving, Schoolontwikkeling, Schooltijden, Speciaal Onderwijs, Veiligheid, WSNS+.

Artikelen

Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16-4-2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14-4-2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registratie leerlingen in BRON wijzigt - 14-4-2014
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een handboek beschikbaar gesteld met informatie over de veranderingen in het uitwisselen van leerlinggegevens in verband met Passend onderwijs en de wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Rekenmodel Wet Schooltijden (bijgewerkt april 2014) - 8-4-2014
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door.
Primair onderwijs
Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school - 7-4-2014
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter ní...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Context belangrijk bij prestaties kleuters - 7-4-2014
Kleuters zijn gefascineerd door wetenschap en techniek. Ze bestoken volwassenen met waaromvragen. De context, zoals de inrichting van de taak of het soort objecten dat gebruikt wordt, speelt een...
Primair onderwijs
Gerichter studeren door tussentijds toetsen - 7-4-2014
Als leerlingen na een tussentijdse toets de stof opnieuw doornemen, besteden ze extra aandacht aan de onderdelen waarop ze slecht scoorden. Ze studeren dus gerichter, met betere resultaten op...
Voortgezet onderwijs
Vernieuwend leiderschap - 4-4-2014
Twintig schoolleiders die willen werken aan innovatief onderwijs binnen hun school, krijgen nu kans deel te nemen aan een onderzoekprogramma van Arbeidsmarktplatform PO en Kennisland....
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Zicht op pensioen