Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2226 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Brandbrief over bezuinigingen onderwijsachterstanden - 24-2-2017
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Ouders krijgen inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 23-2-2017
De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief. In oktober 2016 ging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot - 23-2-2017
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
Kamer en Dekker staan achter Richtlijn dyslexie - 23-2-2017
Alle leden van de Vaste Kamercommissie onderwijs hebben in het Algemeen Overleg van 22 februari aangedrongen op betere afspraken over de verstrekking van dyslexieverklaringen. Het ligt in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: dyslexie
Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid - 23-2-2017
Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid en goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het op 23 februari...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald - 21-2-2017
Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale percentage...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Voortijdig schoolverlaten
Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs - 21-2-2017
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Gezonde school boekt vooruitgang - 20-2-2017
Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Gezonde School
Beter doorstroom van vmbo naar mbo via nieuwe wet - 20-2-2017
Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: vmbo
Aantal schorsingen neemt toe - 14-2-2017
Het aantal schorsingen in po en vo is in schooljaar 2015-2016 gestegen in vergelijking met daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. Tenminste 5707 leerlingen in po en vo werden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: schorsing
Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen - 13-2-2017
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: privacy
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer - 11-2-2017
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders &...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: curriculum, Onderwijs2032
'Dyslexie vooral gevolg van slecht onderwijs' - 9-2-2017
Het feit dat een groeiend aantal kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgt, is het gevolg van slecht onderwijs. Dat stellen drie hoogleraren in het AD. “Ze moeten gewoon weer stampen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: dyslexie
Symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde - 6-2-2017
Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas.’ Centraal staat het structureel verankeren van muziekonderwijs voor alle...
Primair onderwijs
Dossier: muziekonderwijs
G4 en samenwerkingsverbanden maken afspraken tegen thuiszitten - 6-2-2017
De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: thuiszitters
Pabo’s starten specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ - 3-2-2017
De pabo van hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft op 1 februari de nieuwe specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ gepresenteerd. Vijf andere pabo’s nemen de specialisatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sport, Gezonde School, sport en beweging
Onderwijspartners tekenen convenant ‘tienercollege’ - 3-2-2017
Hogeschool Windesheim, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Noord Oost-Veluwe in Epe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang po-vo
Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016 - 3-2-2017
In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: vluchtelingen
Nu ook ‘De Staat van de Ouder’ - 2-2-2017
Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Staat van de schoolleider
’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’ - 2-2-2017
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, gewichtenregeling
Herziening gewichtenregeling primair onderwijs fase II - 2-2-2017
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren heeft het Ministerie van OCW aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een model te ontwikkelen dat de verwachte...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Deel scholen vindt integratie mislukt - 2-2-2017
Po- en vo-scholen denken verschillend over de vraag of de integratie op hun school gelukt is. In het primair onderwijs vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: integratie
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30-1-2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: eindtoets
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel samenwerkingsschool nog niet in behandeling - 27-1-2017
De Eerste Kamer heeft besloten de procedure om het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ in behandeling te nemen nog even uit te stellen. De senatoren willen eerst voorlichting van de Raad van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: samenwerkingsschool
Financiële ondersteuning onvoldoende voor ambities Techniekpact - 27-1-2017
PO-schoolbesturen van het programma Kiezen voor Technologie vinden dat de financiële ondersteuning van OCW ‘volstrekt onvoldoende’ is om de beoogde ambities van het Techniekpact te...
Primair onderwijs
Dossier: techniekpact

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 315 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: stichting van het onderwijs
Bijlage bij: Extra investeringen blijven cruciaal

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 42 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: ziekte, duurzame inzetbaarheid
1 juni 2016
Primair onderwijs
Dossier: schorsing
22 april 2016
Primair onderwijs
Dossier: schorsing
22 april 2016
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
(24 januari 2018), (12 april 2018), (22 november 2018)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Leren in de 21e eeuw
(9 november 2017), (5 maart 2018)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: ICT, Leren in de 21e eeuw, toekomst onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(28 maart 2017), (14 september 2017), (3 oktober 2017), (7 november 2017), (13 maart 2018), (3 april 2018), (12 juni 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(8 februari 2017), (12 april 2017), (6 december 2017), (7 februari 2018), (4 april 2018)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen