Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2028 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Onderzoek naar gebruik IKC’s en MFA’s - 22-9-2016
Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n 10 miljard euro geïnvesteerd in IKC’s en MFA’s. Binnen Bouwstenen voor Sociaal wordt in netwerkverband onderzoek gedaan en kennis...
Primair onderwijs
Dossier: IKC
Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind - 20-9-2016
Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig - 19-9-2016
In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten, sociale veiligheid
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie - 16-9-2016
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 - 15-9-2016
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: lwoo, Passend onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9-9-2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Dossier: cito, eindtoets, Overgang PO VO
Schrijfvaardigheid op basisscholen is onvoldoende - 8-9-2016
Op basisscholen wordt veel energie gestoken in lezen en woordenschat, maar oefenen in schrijfvaardigheid blijft achter. Leerkrachten weten niet goed hoe ze hun leerlingen begrijpelijke teksten moeten...
Primair onderwijs
Dossier: alfabetisering, Onderwijsachterstanden
Campagne ‘voedselonderwijs voor ieder kind’ gestart - 6-9-2016
Op maandag 5 september is de campagne ‘Voedselonderwijs voor ieder kind’ gestart. Deze campagne is een gezamenlijke actie van de Youth Food Movement en de Alliantie Voedselonderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Nieuw verzuimregister brengt duur schoolverzuim beter in beeld - 5-9-2016
DUO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, een nieuwe uniforme werkwijze ontwikkeld om relatief schoolverzuim van een leerling te melden. De werkwijze geldt vanaf 1 augustus 2016. Sinds 1...
Voortgezet onderwijs
Dossier: schoolverzuim
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2-9-2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: eindtoets, schooladvies, Overgang PO VO
‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’ - 2-9-2016
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Hoe regelen we dat ? - 2-9-2016
Door het later afnemen van de eindtoets is het schooladvies van de basisschool leidend geworden. Dat lijkt logisch, want de basisschool kent het kind na acht jaar door en door. Toch verloopt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen - 29-8-2016
Het is belangrijk dat kinderen in schoolverband zwemdiploma’s kunnen behalen. Jaarlijks vinden er echter ongevallen plaats bij het (school)zwemmen, waarvan enkele zelfs met dodelijke afloop. Om...
Primair onderwijs
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar - 29-8-2016
De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Steeds meer nadruk op leren op de crèche - 23-8-2016
Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland leggen steeds meer nadruk op leren in hun opvangprogramma. Doel is om zo de kleintjes een betere aansluiting te geven met de basisschool....
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Vragenlijst voor ouders over Kindcentra - 23-8-2016
Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum
Internetconsultatie Variawet passend onderwijs - 18-8-2016
De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21-7-2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht, Inspectie, regelgeving
Feedbackcultuur in plaats van tussentijdse toets in vo - 21-7-2016
Het voortgezet onderwijs krijgt niet te maken met een centrale uniforme diagnostische tussentijdse toets (dtt). Maar de overheid gaat wel de ‘feedbackcultuur’ op scholen bevorderen. Dit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: diagnostische tussentijdse toets
‘Nog veel pestincidenten op scholen’ - 15-7-2016
De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent -...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid, Pesten
Samenwerking basisonderwijs, peuterspeelzalen en opvang onderzocht - 14-7-2016
Tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar - 7-7-2016
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs - 7-7-2016
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Debat Passend onderwijs: thuiszitten aanpakken - 30-6-2016
Geen enkel kind mag in 2020 langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker in het algemeen overleg Passend onderwijs op 29 juni, dat...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Subsidieregeling verduurzamen schoolgebouw in maak - 30-6-2016
In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: duurzaamheid, Huisvesting

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 288 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
Bijlage bij: Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
Bijlage bij: Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 37 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
(12 december 2016), (6 februari 2017)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(27 september 2016), (24 januari 2017), (28 maart 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen