Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1851 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs - 24-11-2015
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast - 23-11-2015
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Expertisecentrum
Checklist controle wapenbezit binnen vo-scholen - 17-11-2015
Het tegengaan van wapenbezit op scholen maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de manieren om hier aandacht aan te besteden is het uitvoeren van een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Rekenmodel Wet Schooltijden (bijgewerkt november 2015) - 17-11-2015
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door.
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13-11-2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO, Eindexamen, Centrale Eindtoets
Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld - 12-11-2015
Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
VO-tour AVS in teken van overgang po-vo - 10-11-2015
Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel - specifiek tussen po en vo - staan centraal tijdens de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School - 9-11-2015
Maar liefst 500.000 kinderen op 2.600 basisscholen ontbijten deze week samen tijdens het Nationaal Schoolontbijt, dat van 9 tot en met 13 november plaatsvindt. Dit jaar is Het Nationaal Schoolontbijt...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Leerkracht en groepssamenstelling invloed op effect VVE - 2-11-2015
Het handelen van de leerkracht en de samenstelling van de groep zijn bepalend voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat stelt orthopedagoog...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30-10-2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Passend onderwijs
Vroege selectie vo kan sociale ongelijkheid bevorderen - 20-10-2015
In landen die relatief vroeg selecteren voor voortgezet onderwijs, zoals in Nederland en Duitsland, zijn de verschillen in leerprestaties naar sociaal milieu groter dan in landen waar die selectie op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Onderzoek Kohnstamm naar bureaucratie bij Passend onderwijs - 12-10-2015
Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van Passend onderwijs. Of deze doelstelling in het po en vo wordt bereikt, gaat het Kohnstamm Instituut onderzoeken op opdracht van het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’ - 3-10-2015
Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen - 2-10-2015
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
’Stem uit praktijk mag luider klinken’ - 29-9-2015
In het onderwijsveld heerst de overtuiging dat onderwijskwaliteit te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. De overheid wijst er juist op dat haar rol beperkt is en dat scholen vaak meer...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Geen extra financiële impuls voor Passend onderwijs - 28-9-2015
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen, maar in betere samenwerking en...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Digitale handreiking sociale veiligheid voor scholen - 22-9-2015
Op de website van Stichting School & Veiligheid is de digitale handreiking ‘Samenwerken aan sociale veiligheid op school’ gepubliceerd. Er is voor gekozen de handreiking in de Week...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21-9-2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Inspectie
Passend onderwijs doorontwikkelen - 10-9-2015
De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
RIVM: doe mee aan Monitor Gezonde Schoolkantine - 8-9-2015
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Daartoe roept het instituut scholen op mee te doen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Kinderopvangtoeslag omhoog - 8-9-2015
Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Het kabinet vindt het belangrijk dat werkende ouders werk en privé goed kunnen combineren. Minister Asscher...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief - 4-9-2015
Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs - 3-9-2015
80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Van verwondering naar belangstelling naar attitudeverandering’ - 3-9-2015
Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober 2014 de breed gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) op. Hoe bewerkstellig je...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: duurzaamheid, Gezonde School
Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015 - 1-9-2015
In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 267 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
Bijlage bij: Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol
Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 8 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Passend Onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(27 januari 2016), (16 maart 2016), (23 juni 2016)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(18 november 2015), (10 februari 2016), (23 maart 2016)
Data schooljaar 2015-2016 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht