Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2073 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6-12-2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6-12-2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster - 6-12-2016
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken - 5-12-2016
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Allemaal IB’er - 5-12-2016
Hebben we nog een intern begeleider nodig? Die vraag legde directeur Judith Pals drie jaar geleden bij haar team neer, nadat de ib’er van de Enschedese gereformeerde basisschool de Bron wegens...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Kabinet doet weinig om IKC mogelijk te maken - 2-12-2016
Er moet ruimte komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), daarover zijn de Kamerleden het eens. Maar hoe dit te realiseren, daarover verschillen...
Primair onderwijs
Dossier: IKC
Eindexamens 2016 beter gemaakt - 28-11-2016
  De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8,0...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Meer cultuuronderwijs op school - 24-11-2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoö...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
Subsidie voor kinderen met overgewicht - 18-11-2016
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen, samen met scholen en de lokale (jeugd)gezondheidszorg, vanaf 9 januari tot 23 februari 2017 subsidie aanvragen bij ZonMw voor de Sportimpuls Kinderen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen - 18-11-2016
Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 ...
Primair onderwijs
Dossier: eindtoets
Regeldruk door administratieve verplichtingen - 16-11-2016
Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in het primair onderwijs’ dat...
Primair onderwijs
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032, meldcode, Passend onderwijs, commissie onderwijs
Tot 1 december aanvragen regionale procesbegeleider leerlingendaling - 10-11-2016
Tot 1 december kunnen schoolbesturen voor de laatste keer subsidie aanvragen voor de bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling. Deze procesbegeleider helpt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: leerlingendaling
SER onderstreept belang dagarrangementen - 8-11-2016
Een dagarrangement (van 4-12 jaar) draagt bij aan het welzijn van kinderen, brengt rust in de dagindeling van het kind en de werkende ouder en vergroot de mogelijkheden voor ouders om aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum
Nieuwe onderzoekskaders inspectie online - 7-11-2016
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Extra kosten ondanks dalende asielinstroom - 7-11-2016
Door het dalende aantal asielzoekers zijn sommige scholen in de problemen gekomen door extra gemaakte kosten.   Schoolleiders die op hun school te maken hebben met sterk dalende instroom of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Nationaal schoolontbijt, met 255 burgemeesters - 7-11-2016
Bij de 14e editie van het Nationaal Schoolontbijt, op maandag 7 november, doen er 255 burgemeesters mee aan het Burgemeestersontbijtje. Zij ontbijten met een schoolklas op het stadhuis. Tijdens het...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Ouders bereid verder te reizen voor hun schoolvoorkeur - 4-11-2016
Ouders hebben bij de schoolkeuze voor hun kind voorkeur voor een denominatie, een pedagogisch-didactische visie of bijzondere kenmerken (zoals nadruk op ICT, cultuur of sport). Ze zijn bereid (hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ouders, schoolkeuze
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - 2-11-2016
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers...
Primair onderwijs
Dossier: schooladvies, Overgang PO VO, eindtoets
Een op de negen kinderen heeft het moeilijk thuis - 2-11-2016
Bijna één op de negen kinderen (11.4 procent) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer...
Primair onderwijs
Dossier: kinderombudsman
Amsterdam maakt 700.000 euro vrij voor integrale kindcentra - 1-11-2016
Amsterdam wil de komst van integrale kindcentra (‘alles-in-één-scholen’) versnellen. Daarom maakt de gemeente 700.000 euro aan subsidie vrij waar samenwerkende partijen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: IKC
Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlingenondersteuning PO en VO 2016-2017 - 28-10-2016
De Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 is op 25 oktober 2016 gepubliceerd. Hierin zijn de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: bekostiging personeel, Leerlinggebonden financiën, asielzoekerskinderen
Kamer wil ouders instemming geven op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 27-10-2016
De Tweede Kamer wil dat ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Onlangs stemde de Kamer in met wetswijzigingen die daarvoor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ouders, ontwikkelingsperspectief
Een derde schoolbesturen werkt samen vanwege leerlingendaling - 27-10-2016
Een derde van de schoolbesturen in het po en ruim een derde van de schoolbesturen in het vo werkt samen met andere schoolbesturen vanwege de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: leerlingendaling, Krimp
‘Alles begint bij een goede gezondheid’ - 27-10-2016
Een ‘groene’ kantine, korting op het sportabonnement, gezamenlijke fietstochten, lunchwandelingen, health checks of op retraite in een klooster; het Alfa-college biedt het allemaal en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, gezondheid

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 296 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 38 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: ziekte, duurzame inzetbaarheid
1 juni 2016
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
(6 februari 2017)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(24 januari 2017), (28 maart 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen