Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1820 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
'Breed investeren in kinderen met achterstand' - 10-7-2015
"Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar - 7-7-2015
De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld - 6-7-2015
Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Spelling telt in 2016 weer mee bij centraal examen Nederlands - 25-6-2015
Vanaf 2016 gaat spelling weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Dekker heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Dekker bereid omkering correctievolgorde terug te draaien - 25-6-2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie nog niet uit te voeren en de huidige werkwijze nog een jaar aan te houden. Dit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Zelfregulatie bij groep 8 helpt bij overgang po-vo - 24-6-2015
Door formatief toetsen is het mogelijk leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen, zodat deze kinderen beter voorbereid zijn op de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren - 23-6-2015
Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van lagere onderwijsniveaus lijken minder te profiteren van voordelen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Mediawijsheid
Vanaf 1 juli aanvragen voor subsidie leergang bewegingsonderwijs mogelijk - 23-6-2015
Vanaf 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren per week (waar mogelijk drie lesuren) bewegingsonderwijs van een bevoegde leerkracht. Dat is een van de doelstellingen uit het bijna...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Kwart leerkrachten denkt dat zorgleerlingen niet krijgen wat zij nodig hebben - 17-6-2015
Leerkrachten beschikken over voldoende pedagogische en organisatorische competenties om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften les te geven in het kader van Passend onderwijs. Toch denkt een...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Ouders positief over zorgleerlingen in de klas - 17-6-2015
Zo’n 80 procent van de ouders staat er positief tegenover als er in de klas van hun kind ook kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Bijna de helft van de ouders ziet er zelfs een...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Passend onderwijs
LAKS voor omdraaien eerste en tweede correctie eindexamen - 16-6-2015
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is voorstander van het omdraaien van de eerste en tweede correctie tijdens de eindexamens. LAKS denkt dat dit ervoor zal zorgen dat het eindexamen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Passend onderwijs nu in teken van doorontwikkeling - 16-6-2015
Het eerste jaar Passend onderwijs is goed verlopen. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier in orde. De komende periode staat in het teken van het bieden van maatwerk en het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Cum laude’ op diploma beste vo-scholieren - 15-6-2015
Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar de vermelding cum laude op hun diploma als ze gemiddeld een 8 of hoger halen. De ministerraad heeft ingestemd met een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen, toptalent
‘Twijfelgevallen beter af in hoger onderwijsniveau’ - 12-6-2015
Bij twijfelgevallen tussen bijvoorbeeld havo of het vwo is het beter dat die leerlingen op het vwo terechtkomen, blijkt uit onderzoek van Roxanne Korthals, die op 18 juni promoveert aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren - 12-6-2015
Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog maar een jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zwakke scholen
‘Alleen basisschool mag om heroverweging vragen’ - 12-6-2015
AVS-voorzitter Petra van Haren lichtte 12 juni bij RTL Nieuws kort de resultaten toe van een peiling van de AVS over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, nu voor het eerste jaar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol - 12-6-2015
Er is vaak sprake van een plaatsing of schooladvies onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Dat is dan veelal onderdeel van regionale afspraken met het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Steeds meer basisscholen stappen over op nieuwe schooltijden - 11-6-2015
Steeds meer basisscholen stappen af van het traditionele schooltijdenmodel waarbij de school start tussen 8.30 en 8.45 uur en uitgaat tussen 14.30 en 15.30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
‘Verbinding en goede samenwerking zijn essentieel’ - 11-6-2015
Reguliere scholen raken steeds minder handelingsverlegen als het gaat om zorgleerlingen. Welk effect heeft dit op het speciaal (basis)onderwijs? Dat zoekt allerlei wegen om Passend onderwijs mogelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Met betere communicatie is op alle fronten veel te winnen - 11-6-2015
Het schooljaar waarin het primair en voortgezet onderwijs te maken hebben gekregen met grote veranderingen rondom zorgleerlingen is bijna om. Tijd voor een inventarisatie. Hoe is Passend onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Langetermijnevaluatie Passend onderwijs gestart - 10-6-2015
Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is vanaf mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie Passend onderwijs. Een integrale evaluatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Ondersteuningsbehoefte halveren - 10-6-2015
In de kern komt de rolverandering van leraren door Passend onderwijs neer op het vermogen om zorgbehoeften bij kinderen te signaleren en daarover goed te kunnen communiceren. Door anders te kijken...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Het is belangrijk dat het behapbaar blijft’ - 10-6-2015
Passend onderwijs impliceert bovenal een verandering in de rol van leraren. De AVS doet samen met het Welteninstituut van de Open Universiteit onderzoek naar de invoering van Passend onderwijs in het...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Er staan echt niet opeens rijen kinderen met het downsyndroom voor de deur’ - 10-6-2015
Hoe pakt Passend onderwijs uit in de diverse lagen van een onderwijsorganisatie? In Amsterdam Zuidoost staat basisschool Samenspel, een van de zeven scholen van Stichting Bijzonderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Dekker: daling sbo niet gevolg van Passend onderwijs - 9-6-2015
Al vele jaren is er sprake van een daling van de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo). Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs kan deze daling dus niet aan Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Passend onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 262 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol
Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 8 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
(6 oktober 2015), (7 oktober 2015), (13 oktober 2015), (14 oktober 2015)
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Passend Onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(8 oktober 2015), (27 januari 2016), (16 maart 2016), (23 juni 2016)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 september 2015), (18 november 2015), (10 februari 2016), (23 maart 2016)
Data schooljaar 2015-2016 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht