Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1764 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties


Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Speciale website rond regelgeving overgang po-vo - 19-11-2014
Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO-VO
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen - 19-11-2014
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen....
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Excellente scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren - 19-11-2014
Excellente scholen kunnen last hebben van regels  die nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker start komend schooljaar een pilot waarin hij experimenteert...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14-11-2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Dossier: sectorplan, Kwaliteit, Professionalisering
Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8 - 14-11-2014
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs
​Zorgleerlingen, achterstandsleerlingen en excellente leerlingen kunnen heel goed samen naar school - 12-11-2014
Zorgleerlingen in de klas hebben geen negatieve effecten op de leerprestaties of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de andere kinderen in de klas. En een combinatie van én zorgleerlingen...
Primair onderwijs
Dossier: zorgleerling, Onderwijsachterstanden
Ervaren leerkracht zorgt voor betere prestaties - 12-11-2014
Verschillen in prestaties van identieke leerlingen in het basisonderwijs in Nederland kunnen voor een substantieel deel worden toegeschreven aan de verschillen in kwaliteit van leerkrachten....
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
'Plezier op school' helpt bij sociale angst en pesten - 5-11-2014
De training 'Plezier op school' maakt onzekere en weinig weerbare kinderen sociaal vaardiger waardoor ze minder gepest worden. Negatieve gedachten nemen ook af. Dat blijkt uit onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten, Overgang PO-VO
Meer bevlogenheid leidt tot beter onderwijs - 5-11-2014
Recent wetenschappelijk onderzoek door de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder 1.649 respondenten in het onderwijs toont aan dat investeren in een...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Advies Onderwijsraad: Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken - 3-11-2014
Onderwijs en jeugdhulpverlening moeten beter samenwerken en een samenhangende aanpak bieden aan jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Een ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, jeugdhulpverlening
‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’ - 31-10-2014
Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, basisschooladvies
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVS-instrument OZOP® door - 31-10-2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar kernactiviteiten...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31-10-2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, CAO PO, Rapport Dijsselbloem
Zo matcht: ei van columbus voor onderwijs en gemeente - 31-10-2014
Er worden in ons land grote en belangrijke stappen gezet om de zorg en ondersteuning voor kinderen effectief en betaalbaar te houden. In het onderwijs gebeurt dit door de invoering van Passend...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Capaciteiten autochtone achterstandsleerling nog onbenut - 30-10-2014
Autochtone achterstandsleerlingen kunnen betere onderwijsresultaten behalen. Een combinatie van factoren draagt bij aan het ontstaan en in stand houden van de achterstand. Er zijn mogelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22-10-2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Kwaliteit
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22-10-2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Belastingen
Eerste ervaringen Passend onderwijs - 21-10-2014
In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober - 16-10-2014
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10-10-2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Eindtoets basisonderwijs, Overgang PO VO
Toptalenten kunnen nog eerder examen doen - 8-10-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs - 8-10-2014
Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO, Eindtoets basisonderwijs
Kansen voor cluster 2 - 4-10-2014
Een aantal leden van de Commissie Onderwijs van de AVS bracht onlangs een bezoek aan de Professor van Gilseschool in Haarlem, een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Partnerschap met ouders oppoetsen - 4-10-2014
‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht scholen van ...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
Elke dag een beetje beter - 4-10-2014
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Karin Straus, woordvoerder onderwijs voor de VVD in de Tweede Kamer. Verhogen van...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 260 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Personeelsbeleid
Bijlage bij: Overleg personele gevolgen Passend onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 16 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Naar andere schooltijden
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Masterclass Van eiland naar WIJland
(22 januari 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Wet Passend onderwijs: loop geen onnodig btw-risico! EXTRA AANBOD
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(3 februari 2015), (16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Pesten op uw school? Wat nu?
(2 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Naar andere schooltijden, en dan?
(20 januari 2015), (31 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Van (CITO-)toetsscores naar concrete verbeterpunten
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Eindtoets basisonderwijs, Kwaliteit