Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1841 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Onderzoek Kohnstamm naar bureaucratie bij Passend onderwijs - 12-10-2015
Het verminderen van bureaucratie is een van de doelstellingen van Passend onderwijs. Of deze doelstelling in het po en vo wordt bereikt, gaat het Kohnstamm Instituut onderzoeken op opdracht van het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Kinderen horen bij kinderen’ - 3-10-2015
Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen - 2-10-2015
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
’Stem uit praktijk mag luider klinken’ - 29-9-2015
In het onderwijsveld heerst de overtuiging dat onderwijskwaliteit te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. De overheid wijst er juist op dat haar rol beperkt is en dat scholen vaak meer...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Geen extra financiële impuls voor Passend onderwijs - 28-9-2015
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in extra middelen, maar in betere samenwerking en...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Digitale handreiking sociale veiligheid voor scholen - 22-9-2015
Op de website van Stichting School & Veiligheid is de digitale handreiking ‘Samenwerken aan sociale veiligheid op school’ gepubliceerd. Er is voor gekozen de handreiking in de Week...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21-9-2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Inspectie
Passend onderwijs doorontwikkelen - 10-9-2015
De zomervakantie is ten einde en scholen zijn weer aan de slag met onder meer het doorontwikkelen van Passend onderwijs. De rol van de schoolleider in samenwerking met de intern begeleider is hierbij...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
RIVM: doe mee aan Monitor Gezonde Schoolkantine - 8-9-2015
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Daartoe roept het instituut scholen op mee te doen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Kinderopvangtoeslag omhoog - 8-9-2015
Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Het kabinet vindt het belangrijk dat werkende ouders werk en privé goed kunnen combineren. Minister Asscher...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief - 4-9-2015
Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs - 3-9-2015
80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Van verwondering naar belangstelling naar attitudeverandering’ - 3-9-2015
Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober 2014 de breed gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) op. Hoe bewerkstellig je...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: duurzaamheid, Gezonde School
Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015 - 1-9-2015
In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Leraren staan kritisch tegenover Passend onderwijs - 1-9-2015
Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs negatief tegenover Passend onderwijs. Leraren lopen tegen tal van problemen aan,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Meer lesuren taal en rekenen in Rotterdam - 25-8-2015
Voor veel Rotterdamse scholen is het huidige aantal lesuren niet voldoende om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Een gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat zeventig procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Nieuwe regiobijeenkomsten Veilig en gezond werken - 25-8-2015
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt een nieuwe serie regiobijeenkomsten rondom veilig en gezond werken in het primair onderwijs georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden op vier woensdagen plaats: in...
Primair onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Nadere regels buitenschoolse opvang (BSO) op komst - 20-8-2015
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 kondigt minister Asscher van SZW aan dat hij per 2017 de huidige set kwaliteitseisen en buitenschoolse opvang wil veranderen en in de wet- en...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Groen licht voor project Gezonde Basisschool van de Toekomst in Limburg - 18-8-2015
De Provincie Limburg heeft onlangs  ingestemd met de uitvoeringsfase van het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat in november van start gaat. De komende vier jaar zijn vier...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Een op de vijf leraren moeite met bespreken gevoelig thema - 13-8-2015
Na de aanslagen in Parijs in januari zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van meningsuitingen. Staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs - 10-8-2015
Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
'Breed investeren in kinderen met achterstand' - 10-7-2015
"Het probleem dat vo-scholen extra geld nodig hebben om achterstanden weg te werken is veel groter", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 9 juli bij BNR Nieuwsradio. "Het begint al...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar - 7-7-2015
De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld - 6-7-2015
Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Spelling telt in 2016 weer mee bij centraal examen Nederlands - 25-6-2015
Vanaf 2016 gaat spelling weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Dekker heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 264 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol
Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 8 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Passend Onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(27 januari 2016), (16 maart 2016), (23 juni 2016)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(18 november 2015), (10 februari 2016), (23 maart 2016)
Data schooljaar 2015-2016 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht