Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1979 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Bijeenkomst over Regionale Transfercentra PO - 2-5-2016
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs aan te pakken, hebben het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform een ‘Sectorplan PO’ opgesteld. Met...
Primair onderwijs
Dossier: Regionaal Transfercentrum PO
Extra geld voor opvang vluchtelingen - 2-5-2016
Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek...
Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen, vluchtelingen
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26-4-2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score - 26-4-2016
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cito
Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar - 25-4-2016
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs - 22-4-2016
Zestien basisscholen hebben zich op 20 april verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen - 21-4-2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18-4-2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Ouders, ontwikkelingsperspectief
Blariacum College sportiefste vo-school van Nederland - 18-4-2016
Het Blariacum College in Venlo heeft de titel ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ in 2016 gewonnen. Uit het juryrapport blijkt dat de school de omgeving erg goed betrekt bij het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sport
Kamer bezorgd over teruglopend budget onderwijsachterstanden - 18-4-2016
De Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopende budget voor onderwijsachterstanden, zolang de criteria hiervoor ongewijzigd zijn. Dit blijkt uit een algemeen overleg op 14 april. Als...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13-4-2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs, Inspectie, Onderwijsachterstanden
Dekker kiest toch voor verlengen huidige bekostiging onderwijsachterstanden - 12-4-2016
Na overleg met de VNG heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009 te verlengen. De herverdeling van het achterstandsgeld is dus...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Leerkrachten en leerlingen willen vaker buiten les - 12-4-2016
Dinsdag 12 april vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Gezonde School
Van vindplaats naar werkplaats - 9-4-2016
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door ingewikkelde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: overgang po-vo, schooladvies
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, regeldruk, Werkdruk, Kwaliteit
Dekker verlengt experiment flexibele onderwijstijden - 8-4-2016
Het experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs geeft onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit hierover te nemen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman - 8-4-2016
De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Zij vervangt Marc...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: kinderombudsman
Aantal meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe - 7-4-2016
In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik, na een eerdere daling, weer toegenomen. Ook steeg het aantal meldingen over discriminatie en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: seksueel misbruik, seksuele intimidatie, Veiligheid, School en omgeving
Rekenmodel Wet Schooltijden (nieuwe versie 2016-2017) - 4-4-2016
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door.
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Dekker reageert op nieuwsbericht over vluchtelingen - 4-4-2016
Op 1 maart ging 94 procent van de leerplichtige asielzoekerskinderen naar school. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Staatssecretaris Dekker van Onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen
Eindtoets in 2017 mogelijk eerder - 4-4-2016
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Meedenken met evaluatie Passend onderwijs - 1-4-2016
Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School - 30-3-2016
De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, onderwijs2032
Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO - 23-3-2016
Informatiedocument voor gemeenten, scholen en schoolbesturen over onderwijs aan nieuwkomers bij de vestiging van een opvanglocatie of bij de komst van leerplichtige nieuwkomers . Wanneer een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen, vluchtelingen
Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 21-3-2016
Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om...
Primair onderwijs
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 284 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
Bijlage bij: Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
Bijlage bij: Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 37 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Passend Onderwijs
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(23 juni 2016)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen