Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2045 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie - 24-10-2016
De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: inspectie van het onderwijs
Overgang kinderopvang naar school kan beter - 17-10-2016
Zowel school- en kinderopvangmedewerkers, ouders en kinderen profiteren van een goede overgang van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang van start - 17-10-2016
De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang is een feit. De ministerraad nam begin oktober een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters - 13-10-2016
Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Bijna 6 miljoen voor aanpak ‘Jong Leren Eten’ - 11-10-2016
Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Meedenken over advies Passend onderwijs van Onderwijsraad - 7-10-2016
De Onderwijsraad brengt een advies uit over het systeem van Passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 in werking is getreden. De raad gebruikt daarbij de resultaten uit het lopende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Tweede aanvraagronde subsidie muziekonderwijs van start - 6-10-2016
Voor muziekactiviteiten in het schooljaar 2017-2018 kunnen scholen vanaf nu tot 1 april 2017 weer een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit schooljaar zijn 542...
Primair onderwijs
Dossier: muziekonderwijs
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs - 5-10-2016
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, gegevensuitwisseling
Dekker: Scholen en regio’s moeten werken aan terugdringen thuiszitters - 3-10-2016
Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, thuiszitters
Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw - 3-10-2016
De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: green deal scholen
Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo - 3-10-2016
Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
NRO-onderzoek: stel keuze voor vo nog even uit - 27-9-2016
Bij ruim 30 procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeen met het basisschooladvies, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit geldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: basisschooladvies
Je ziet ze groeien - 25-9-2016
Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen, vluchtelingen
Zo hoog mogelijk instromen - 25-9-2016
Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen
Chaos voorbij, tijd voor eigen visie - 25-9-2016
De instroom van vluchtelingen is momenteel flink afgenomen en we hebben het onderwijs aan asielleerlingen inmiddels beter op de rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want juist die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen
Onderzoek naar gebruik IKC’s en MFA’s - 22-9-2016
Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n 10 miljard euro geïnvesteerd in IKC’s en MFA’s. Binnen Bouwstenen voor Sociaal wordt in netwerkverband onderzoek gedaan en kennis...
Primair onderwijs
Dossier: IKC
Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind - 20-9-2016
Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig - 19-9-2016
In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pesten, sociale veiligheid
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie - 16-9-2016
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 - 15-9-2016
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: lwoo, Passend onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9-9-2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Dossier: cito, eindtoets, Overgang PO VO
Schrijfvaardigheid op basisscholen is onvoldoende - 8-9-2016
Op basisscholen wordt veel energie gestoken in lezen en woordenschat, maar oefenen in schrijfvaardigheid blijft achter. Leerkrachten weten niet goed hoe ze hun leerlingen begrijpelijke teksten moeten...
Primair onderwijs
Dossier: alfabetisering, Onderwijsachterstanden
Campagne ‘voedselonderwijs voor ieder kind’ gestart - 6-9-2016
Op maandag 5 september is de campagne ‘Voedselonderwijs voor ieder kind’ gestart. Deze campagne is een gezamenlijke actie van de Youth Food Movement en de Alliantie Voedselonderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Nieuw verzuimregister brengt duur schoolverzuim beter in beeld - 5-9-2016
DUO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, een nieuwe uniforme werkwijze ontwikkeld om relatief schoolverzuim van een leerling te melden. De werkwijze geldt vanaf 1 augustus 2016. Sinds 1...
Voortgezet onderwijs
Dossier: schoolverzuim
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2-9-2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: eindtoets, schooladvies, Overgang PO VO

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 291 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
Bijlage bij: Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 38 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: ziekte, duurzame inzetbaarheid
1 juni 2016
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
(12 december 2016), (6 februari 2017)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(27 september 2016), (24 januari 2017), (28 maart 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen