Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1875 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Omkering correctievolgorde examens blijft omstreden - 28-5-2015
Op initiatief van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog komt er toch nog voor het zomerreces een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de omstreden omkering van de correctievolgorde van de centrale...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Eerste Kamer stemt ook in met wet sociale veiligheid - 28-5-2015
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet sociale veiligheid op scholen. Deze wet treedt op 1 augustus in werking. Dan zijn schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Nederland op 8e plek op LHBT-beleid in onderwijs - 19-5-2015
Nederland staat op de 8e plaats met 68 procent bij de landenvergelijking op gebied van de uitvoering van het recht op onderwijs voor lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele (LHBTI...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Landelijke Ouderraad wordt ‘Ouders & Onderwijs’ - 13-5-2015
De Landelijke Ouderraad gaat verder onder de naam Ouders & Onderwijs. De landelijke organisatie van en voor ouders van schoolgaande kinderen.   Ouders & Onderwijs fungeert als...
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
LAKS: ‘Scholieren onrechtmatig uitgesloten van examen’ - 4-5-2015
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) signaleert dat er nog steeds scholieren zijn die onterecht worden uitgesloten van het Centraal Examen op grond van behaalde resultaten.   Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Gsm-verkeer tijdens eindexamens blokkeren is verboden - 1-5-2015
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen illegale ‘jammers’ gebruiken die gsm-signalen verstoren om zo elektronisch spieken tijdens eindexamens te voorkomen. Het Agentschap Telecom...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Examenfraude, Eindexamen, Veiligheid, ICT
Omkering eerste en tweede correctie centrale examens vanaf 2016 - 28-4-2015
Vanaf 2016 worden de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs in volgorde omgekeerd. Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen, pas daarna de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Nieuw: handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan - 28-4-2015
Onlangs is de handreiking Passend onderwijs en bestuursformatieplan schoolbestuur verschenen. Deze handreiking is bedoeld voor (G)MR-en. De nieuwe handreiking geeft aan hoe het beleid van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Gezonde Basisschool van de Toekomst in november van start - 28-4-2015
Ruim 1200 kinderen in Parkstad (Limburg) gaan met ingang van 1 november vier jaar lang naar een ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Dat zijn scholen met een langere lesdag en met veel...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Rekenmodel Wet Schooltijden (bijgewerkt april 2015) - 28-4-2015
Dit door de AVS ontwikkelde model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door.
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp - 24-4-2015
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, sociale veiligheid, Pesten
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24-4-2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsverslag 2014/2015, Inspectie
Subsidie voor brede bevoegdheid bewegingsonderwijs - 24-4-2015
Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van een brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Onderwijs en zorg voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen - 24-4-2015
Scholen en ouders ervaren door de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 veel problemen bij het vormgeven van onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking....
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23-4-2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, taalachterstand, Inspectie, Opbrengstgericht werken
Leerkrachten signaleren kindermishandeling beter door e-learning - 23-4-2015
Leerkrachten geven zichzelf na het volgen van online scholing op gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld een hoger cijfer dan voorafgaand aan de scholing. Dit blijkt uit effectonderzoek van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Kwaliteit pabo’s afgelopen jaren versterkt - 22-4-2015
De pabo-opleidingen in Nederland zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden. Dit blijkt uit de visitaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Van de 24 opleidingen hebben er...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Kwaliteit
De Polsstok sportiefste basisschool van Nederland - 21-4-2015
De Polsstok uit Amsterdam is de sportiefste basisschool van Nederland. Op de finaledag van de verkiezing  heeft een jury de school gekozen uit acht genomineerde finalisten. De winnende school...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd - 20-4-2015
De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (EMB...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ouders
Aantal aanvragen Gezonde School groter dan beschikbare budget - 17-4-2015
Veel scholen hebben extra ondersteuning aangevraagd om met de Gezonde School aan de slag te gaan. Nu blijkt dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, zo staat op de site van de...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd - 15-4-2015
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Kwaliteit
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap - 13-4-2015
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsverslag 2013-2014, Inspectie
Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen - 13-4-2015
In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’ - 10-4-2015
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Onderwijspoort
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs - 7-4-2015
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 268 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 13 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Masterclass Passend Onderwijs
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 september 2015), (18 november 2015), (10 februari 2016), (23 maart 2016)
Data schooljaar 2015-2016 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit