Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1831 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Effectieve formatieve toetsen kunnen leerproces sturen - 6-3-2015
De NRO heeft drie reviewstudies uitgebracht rond de kwaliteit van (formatief) toetsen en beoordelen. Met de informatie uit formatieve toetsen kunnen leraren en leerlingen leren en lesgeven verbeteren...
Primair onderwijs
Dossier: formatieve toetsen, Kwaliteit
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5-3-2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Overgang PO VO
Monitor voor passend onderwijs - 5-3-2015
Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Samen zorgen voor een zachte landing’ - 4-3-2015
Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Groot onderzoek naar precieze werking van bewegen op leerprestaties van start - 4-3-2015
Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat, onder leiding van prof. Dr. Chris Visscher (UMCG/RUG), de precieze relatie tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Hiervoor is een subsidie van...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo - 23-2-2015
Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid, sociale veiligheid, discriminatie, Pesten
Nieuw magazine Inspectie - 20-2-2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16-2-2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Dekker treedt op bij niet naleven basisschooladvies - 13-2-2015
Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool. Dat schrijft Dekker in een brief aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Aantal voortijdig schoolverlaters daalt - 9-2-2015
Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 ten opzichte van het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Voortijdig schoolverlaten
Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school - 6-2-2015
  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen weer...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, School en omgeving
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6-2-2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014, Schooltijden, Wet Werk en Zekerheid
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6-2-2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Innovatie, Bestuur
Op de synergieschool zijn alle kinderen speciaal - 6-2-2015
Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Ken je kwaliteiten’ - 6-2-2015
Een kwalitatief goede school, waar leraren alleen vakken geven waar ze blij van worden en leerlingen meebeslissen over wat ze willen leren. Door te kijken naar ieders kwaliteiten en drijfveren is dit...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Centrale contactpersoon overbrugt - 6-2-2015
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’....
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving, Passend onderwijs
Minder zwakke sbo-scholen - 5-2-2015
Uit gegevens op de site van DUO blijkt dat er nog 288 scholen zijn voor speciaal basisonderwijs (sbo). Dit zijn hoofdvestigingen met een eigen brinnummer. Van deze 288 scholen zijn er nog maar 1,04...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Speciaal onderwijs
Pilot regelluwe scholen alleen voor excellente scholen - 5-2-2015
Voor de nieuwe pilot regelluwe scholen heeft Dekker in eerste instantie alleen excellente scholen op het oog. Dat schrijft staatssecretaris Dekker op 3 februari aan de Tweede Kamer. Verder is er een...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht - 3-2-2015
Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
TV-programma Monitor: maar 5 procent schoolkantines is gezond - 2-2-2015
Het NPO 1-televisieprogramma Monitor, dat maatschappelijke kwesties onderzoekt, deed gisteren verslag van hoe gezond schoolkantines zijn. Dit naar aanleiding van de motie uit 2009 van de Tweede Kamer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Meer geld voor beter bewegingsonderwijs - 30-1-2015
In 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Houding jongeren over homoseksualiteit positiever - 29-1-2015
  Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer...
Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, sociale veiligheid
Felle kritiek onderwijsorganisaties tegen doorgang rekentoets - 22-1-2015
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets. Dekker reageert hiermee op de brandbrief (van 19 januari) van enkele...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verplichte rekentoets
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20-1-2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
85 procent van personeel experimenteerscholen is positief over flexibele onderwijstijd - 19-1-2015
Personeel, ouders en leerlingen van de 12 experimenteerscholen zijn erg tevreden over het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Het overgrote deel (85 procent) van het personeel is...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 264 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 14 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Naar andere schooltijden
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Masterclass Van eiland naar WIJland
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Pesten op uw school? Wat nu?
(2 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Naar andere schooltijden, en dan?
(20 januari 2015), (31 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit