Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2082 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog - 10-1-2017
Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs - 9-1-2017
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
'Herorganiseren vanuit perspectief school’ - 9-1-2017
Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
De app is het nieuwe briefje van school - 9-1-2017
Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, communicatie, Ouders
Meer dyslexieverklaringen dan daadwerkelijk dyslexie - 22-12-2016
Er worden meer dyslexieverklaringen afgegeven dan strikt nodig. Vermoedelijk heeft een groep leerlingen ten onrechte het etiket dyslexie gekregen. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: dyslexie
Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden - 19-12-2016
Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen, onder regie van gemeentes, vluchtelingen met een verblijfsstatus helpen om aan werk te komen. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: vluchtelingen
VWS wil Alles is Gezondheid met vijf jaar verlengen - 16-12-2016
Het ministerie van VWS wil de bekostiging van het programma Alles is Gezondheid met 5 jaar, tot en met 2021, verlengen. Dat schreven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn begin november...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: gezondheid, Gezonde School
Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger - 15-12-2016
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leerplicht
Kinderrechtentour: kinderen ervaren te hoge werkdruk - 13-12-2016
Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: kinderombudsman
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6-12-2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6-12-2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster - 6-12-2016
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken - 5-12-2016
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Allemaal IB’er - 5-12-2016
Hebben we nog een intern begeleider nodig? Die vraag legde directeur Judith Pals drie jaar geleden bij haar team neer, nadat de ib’er van de Enschedese gereformeerde basisschool de Bron wegens...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Kabinet doet weinig om IKC mogelijk te maken - 2-12-2016
Er moet ruimte komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), daarover zijn de Kamerleden het eens. Maar hoe dit te realiseren, daarover verschillen...
Primair onderwijs
Dossier: IKC
Eindexamens 2016 beter gemaakt - 28-11-2016
  De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8,0...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Meer cultuuronderwijs op school - 24-11-2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoö...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
Subsidie voor kinderen met overgewicht - 18-11-2016
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen, samen met scholen en de lokale (jeugd)gezondheidszorg, vanaf 9 januari tot 23 februari 2017 subsidie aanvragen bij ZonMw voor de Sportimpuls Kinderen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen - 18-11-2016
Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 ...
Primair onderwijs
Dossier: eindtoets
Regeldruk door administratieve verplichtingen - 16-11-2016
Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in het primair onderwijs’ dat...
Primair onderwijs
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: onderwijs2032, meldcode, Passend onderwijs, commissie onderwijs
Tot 1 december aanvragen regionale procesbegeleider leerlingendaling - 10-11-2016
Tot 1 december kunnen schoolbesturen voor de laatste keer subsidie aanvragen voor de bekostiging van een onafhankelijke regionale procesbegeleider leerlingendaling. Deze procesbegeleider helpt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: leerlingendaling
SER onderstreept belang dagarrangementen - 8-11-2016
Een dagarrangement (van 4-12 jaar) draagt bij aan het welzijn van kinderen, brengt rust in de dagindeling van het kind en de werkende ouder en vergroot de mogelijkheden voor ouders om aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum
Nieuwe onderzoekskaders inspectie online - 7-11-2016
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Extra kosten ondanks dalende asielinstroom - 7-11-2016
Door het dalende aantal asielzoekers zijn sommige scholen in de problemen gekomen door extra gemaakte kosten.   Schoolleiders die op hun school te maken hebben met sterk dalende instroom of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 296 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: regeldruk, regelluwe scholen, Werkdruk
Bijlage bij: Regeldruk door administratieve verplichtingen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: schoolzwemmen, Veiligheid, protocollen
Bijlage bij: Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 39 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: ziekte, duurzame inzetbaarheid
1 juni 2016
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(24 januari 2017), (28 maart 2017), (14 september 2017), (3 oktober 2017), (7 november 2017), (13 maart 2018), (3 april 2018), (12 juni 2018)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen