Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Artikelen

Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW - 17-7-2014
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, die helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start - 15-7-2014
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Akkoord kabinet en primair onderwijs - 14-7-2014
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
​Antipestwet vrijwel zeker van de baan - 11-7-2014
De Tweede Kamer heeft op 3 juli een motie aangenomen waardoor schoolbesturen straks niet meer verplicht zijn erkende anti-pestprogramma’s te gebruiken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen kind tussen wal en schip! - 8-7-2014
Na de invoering van Passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling nadere voorschriften opting out - 8-7-2014
Door de invoering van Passend onderwijs wordt de leerlinggebonden financiering (lfg) afgeschaft. Dit heeft personele gevolgen. De wet voorziet nu in een overgangsregeling voor het verleggen van de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer ruimte voor onderwijs in vreemde taal - 2-7-2014
Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Vanaf 1 augustus 2015 mogen zij 15 procent van hun onderwijstijd in een van deze talen lesgeven...
Primair onderwijs
Dossier ‘eindtoets op de basisschool’ online - 2-7-2014
Het ministerie van OCW heeft een website gelanceerd met informatie over de verplichte afname van de eindtoets vanaf schooljaar 2014/2015. De website is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Handboek voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs