Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2011 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21-7-2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht, Inspectie, regelgeving
Feedbackcultuur in plaats van tussentijdse toets in vo - 21-7-2016
Het voortgezet onderwijs krijgt niet te maken met een centrale uniforme diagnostische tussentijdse toets (dtt). Maar de overheid gaat wel de ‘feedbackcultuur’ op scholen bevorderen. Dit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: diagnostische tussentijdse toets
‘Nog veel pestincidenten op scholen’ - 15-7-2016
De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent -...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid, Pesten
Samenwerking basisonderwijs, peuterspeelzalen en opvang onderzocht - 14-7-2016
Tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Online informatietoets Passend onderwijs nu beschikbaar - 7-7-2016
Ouders & Onderwijs heeft een online toets ontwikkeld om de informatievoorziening over Passend onderwijs in kaart te brengen. De testresultaten vormen een goede aanzet tot een gesprek over de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Animatiefilm over Passend onderwijs - 7-7-2016
In Nederland gaan steeds meer leerlingen met een beperking of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om samenwerking en goede...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Debat Passend onderwijs: thuiszitten aanpakken - 30-6-2016
Geen enkel kind mag in 2020 langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker in het algemeen overleg Passend onderwijs op 29 juni, dat...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Subsidieregeling verduurzamen schoolgebouw in maak - 30-6-2016
In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager. Daarom bereidt de overheid een subsidieregeling voor die schoolbesturen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: duurzaamheid, Huisvesting
Financiering nodig voor asielzoekerspeuters - 27-6-2016
Sociaal Werk Nederland, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vragen dringend aandacht voor asielzoekerspeuters. Er ontbreek een landelijk (...
Primair onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Leraren negatief over Passend onderwijs; schoolleiders positief over toewijzing - 24-6-2016
Veel leraren hebben er geen vertrouwen in dat Passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes gaat worden (basisonderwijs 43%, voortgezet onderwijs 54%), blijkt uit een enquête van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school - 23-6-2016
Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: sociale veiligheid
Minder leerlingen naar speciaal onderwijs - 23-6-2016
Het aantal leerlingen dat les krijgt op het speciaal (basis)onderwijs is het afgelopen schooljaar sneller gedaald dan in voorgaande jaren. Ook in het vso is sprake van een daling. “Dit zijn in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Vernieuwd inspectietoezicht per 1 augustus 2017 - 21-6-2016
Scholen krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Scholen kunnen behalve het oordeel ‘voldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: inspectie van het onderwijs
CPB: meeste leerwinst in klassen van gelijke niveaus - 20-6-2016
Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Kwaliteitsbeleid, Beleid
200 miljoen om onderwijsachterstanden te verkleinen - 14-6-2016
De PvdA wil 200 miljoen euro extra besteden aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen. Het geld wordt onder andere ingezet voor de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen. Dat is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Passend onderwijs voor leerlingen met autisme is zeker mogelijk - 13-6-2016
Tijdens de thuiszitterstop in Utrecht, op 13 juni, hebben de staatssecretarissen Dekker van Onderwijs en Van Rijn van VWS het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken’ uit handen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Nederland valt uit top 10 in ranglijst KidsRights - 13-6-2016
Nederland is dit jaar in de ranglijst van de KidsRights Index gezakt van de 2e naar de 13e plaats. Nederland presteert minder op de indicatoren ‘beschikbaar budget’ en ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: kinderrechten
Nieuw bewijs voor effect vve op kinderen met achterstand - 7-6-2016
Drie onderzoeken geven duidelijk bewijs aan van de effecten van vve. Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie (vve). Kinderen met...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Twee derde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets - 7-6-2016
65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: basisschooladvies
Dekker vraagt gemeenten leerplichtvrijstellingen door te lichten - 3-6-2016
Staatssecretaris Sander Dekker heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leerplicht
Toch twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs - 2-6-2016
Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff waarin dit werd verzocht....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten - 24-5-2016
De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Dekker houdt vast aan één jaar maatwerkbekostiging voor asielkinderen - 23-5-2016
Scholen krijgen maatwerkbekostiging en reguliere bekostiging voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Scholen krijgen door de toename van het aantal vluchtelingenkinderen hierdoor meer geld. Voor...
Primair onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Professionalisering in vve werkt - 19-5-2016
Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen - 19-5-2016
Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: overgang po-vo

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 285 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
Bijlage bij: Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
Bijlage bij: Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 37 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch
(26 september 2016), (12 december 2016), (6 februari 2017)
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(27 september 2016), (24 januari 2017), (28 maart 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen