Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1807 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties


Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Houding jongeren over homoseksualiteit positiever - 29-1-2015
  Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer...
Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, sociale veiligheid
Felle kritiek onderwijsorganisaties tegen doorgang rekentoets - 22-1-2015
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets. Dekker reageert hiermee op de brandbrief (van 19 januari) van enkele...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verplichte rekentoets
Onderzoek inzet interne begeleiding - 20-1-2015
De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) voert onder haar leden een onderzoek uit naar de inzet van interne begeleiding. In het kader van dit onderzoek vraagt de LBBO via...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
85 procent van personeel experimenteerscholen is positief over flexibele onderwijstijd - 19-1-2015
Personeel, ouders en leerlingen van de 12 experimenteerscholen zijn erg tevreden over het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Het overgrote deel (85 procent) van het personeel is...
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
Veiligheidsmonitor: alertheid geboden voor veiligheid op school - 15-1-2015
Het overgrote deel van de leerlingen en docenten voelt zich veilig op en rond de school. Op het voortgezet onderwijs gaat het om 89 procent van het onderwijspersoneel  en 94 procent van de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid, School en omgeving
Brochure om geweldsbeelden in de klas te bespreken - 14-1-2015
Kennisnet wijst in het licht van de terreuraanslag in Parijs op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo op de brochure Kinderen en oorlog in de sociale media. Ook kinderen zien de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid, School en omgeving
Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming - 12-1-2015
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Een tikkende pen kan al te veel zijn - 9-1-2015
Met de komst van Passend onderwijs is de verwachting dat steeds meer leerlingen zullen overstappen van speciaal basisonderwijs naar regulier voortgezet onderwijs. Ook kinderen met gedragsproblemen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Overgang PO VO
Maak opbrengstgericht Passend onderwijs behapbaar - 9-1-2015
Om onderwijs opbrengstgericht én passend te maken moeten we bij de realiteit beginnen. De leraar is het uitgangspunt. De mate waarin hij het onderwijs kan behappen, is bepalend voor elk succes...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Gezonde voorbeelden - 9-1-2015
Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
‘Laat je hersenen niet zitten’ - 9-1-2015
Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder roept op meer te bewegen op scholen. De positieve invloed van bewegen en ook gezonde voeding op leerprestaties en welbevinden is in verschillende onderzoeken...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Gezonde scholen presteren beter - 9-1-2015
Een anti-pestproject, extra gymlessen of gezonde snacks in de kantine. Scholen doen vaak al van alles om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Gezonde School-aanpak helpt scholen om deze losse...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Cartoon januari 2015 Jos Collignon - 9-1-2015
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
’Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’ - 9-1-2015
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO, rekentoets
Bekostiging onderwijs meervoudig gehandicapte kinderen eenvoudiger - 9-1-2015
Vanaf komend voorjaar zijn scholen voor speciaal onderwijs voor het betalen van zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen niet langer afhankelijk van diverse geldstromen. Voor 1...
Speciaal onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid - 9-1-2015
Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL)...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Gezond verstand - 9-1-2015
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Gezonde School, Werkdruk
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8-1-2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage, Inspectie
Aansprakelijkheid van scholen - 3-1-2015
Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Daling aantal (zeer) zwakke scholen - 2-1-2015
Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zwakke scholen, Inspectie
Schoolpleinprogramma verdubbelt percentage leerlingen dat voldoende beweegt - 31-12-2014
Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, Bewegingsonderwijs, gezondheid, School en omgeving, Sport
Passend onderwijs in 2014 minder belangrijk opleidingsthema - 30-12-2014
Uit recent onderzoek van bureau NIDAP onder tweehonderd schoolleiders blijkt dat Passend onderwijs in 2014 een minder belangrijk opleidingsthema was voor basisscholen dan in 2011. Maar als scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
’School medeverantwoordelijk voor aanleren gezond gedrag’ - 29-12-2014
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd willen dat er meer aandacht komt voor het aanleren van gezond gedrag op school. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Hartstichting heeft laten uitvoeren...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving, gezondheid, Gezonde School, Ouders
​Schoolgaand kind soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk - 29-12-2014
Basisschoolleerlingen zijn soms pester, pestslachtoffer en 'verdediger' tegelijk. Dat kinderen soms meerdere rollen tegelijk innemen, komt doordat zij vaak bij verschillende relaties zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Pesten, sociale veiligheid, School en omgeving, Ouders
Minder regels, beter onderwijs - 18-12-2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 263 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 15 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Naar andere schooltijden
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Masterclass Van eiland naar WIJland
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Pesten op uw school? Wat nu?
(2 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Naar andere schooltijden, en dan?
(20 januari 2015), (31 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Van (CITO-)toetsscores naar concrete verbeterpunten
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Eindtoets basisonderwijs, Kwaliteit