Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1845 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’ - 30-3-2015
Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid, Ouders, School en omgeving
Recordaantal aanvragen voor ondersteuning bij Gezonde School - 30-3-2015
Scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben samen 1775 aanvragen gedaan voor extra ondersteuning om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Het aantal aanvragen in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ - 27-3-2015
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Aantal spijbelaars gedaald - 24-3-2015
Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leerplicht
Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen - 23-3-2015
Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs - 19-3-2015
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Regisseur gezonde school aangesteld - 19-3-2015
Martijn Sobels, freelance senior adviseur op gebied van in- en externe communicatie, gaat vanaf 7 april aan de slag als regisseur Gezonde School. Zijn taak is om meer scholen te stimuleren Gezonde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School
Kinderen met zware handicap vallen toch buiten de boot bij Passend onderwijs - 18-3-2015
De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Donderdag 19 maart: landelijke Dag van de Leerplicht - 16-3-2015
Op de landelijke dag van de Leerplicht, op 19 maart, staan scholen stil bij het recht op onderwijs in Nederland. Veel scholen organiseren een actie op deze dag. Leerplichtambtenaren geven...
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
Database sociale veiligheid in ontwikkeling - 16-3-2015
Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Ze mogen zelf een keuze maken in de aanpak van sociale veiligheid op school, mits ze...
Primair onderwijs
Dossier: sociale veiligheid, Veiligheid
Voorlichting over loverboys standaard in het lespakket opnemen - 13-3-2015
Scholen zouden standaard hun leerlingen moeten voorlichten over het gevaar van loverboys. Dat zegt Ellen de Ruiter van expertisecentrum Fier, dat zich onder andere specialiseert in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13-3-2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Inspectie
Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs - 11-3-2015
Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd onlangs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Kinderopvang en onderwijs willen minder regels en meer experimenteren - 9-3-2015
De sectororganisaties primair onderwijs en kinderopvang willen de doorgaande leerlijn van kinderen van 0-12 jaar beter laten verlopen. Zij roepen de overheid op tegenstrijdige of overbodige wet- en...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang
Effectieve formatieve toetsen kunnen leerproces sturen - 6-3-2015
De NRO heeft drie reviewstudies uitgebracht rond de kwaliteit van (formatief) toetsen en beoordelen. Met de informatie uit formatieve toetsen kunnen leraren en leerlingen leren en lesgeven verbeteren...
Primair onderwijs
Dossier: formatieve toetsen, Kwaliteit
‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’ - 5-3-2015
Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Overgang PO VO
Monitor voor passend onderwijs - 5-3-2015
Scholen hebben een zorgplicht. Elke school en elk bevoegd gezag wil hier graag aan voldoen, maar hoe? Wat is de beste plek voor welke leerling? Inzicht in het aanbod en de kwaliteit van de...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
‘Samen zorgen voor een zachte landing’ - 4-3-2015
Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Groot onderzoek naar precieze werking van bewegen op leerprestaties van start - 4-3-2015
Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat, onder leiding van prof. Dr. Chris Visscher (UMCG/RUG), de precieze relatie tussen bewegen en schoolprestaties uitdiepen. Hiervoor is een subsidie van...
Primair onderwijs
Dossier: Gezonde School
Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo - 23-2-2015
Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Veiligheid, sociale veiligheid, discriminatie, Pesten
Nieuw magazine Inspectie - 20-2-2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs - 16-2-2015
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Dekker treedt op bij niet naleven basisschooladvies - 13-2-2015
Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool. Dat schrijft Dekker in een brief aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO VO
Aantal voortijdig schoolverlaters daalt - 9-2-2015
Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1970 ten opzichte van het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Voortijdig schoolverlaten
Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school - 6-2-2015
  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen bij het werken aan een gezonde school. Van 12 februari tot en met 16 maart kunnen scholen weer...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, School en omgeving

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 265 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Gezonde School, School en omgeving
Bijlage bij: Ondersteuning aanvragen voor gezond gedrag op school
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 15 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Masterclass Passend Onderwijs
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Masterclass Van eiland naar WIJland
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Pesten op uw school? Wat nu?
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Naar andere schooltijden, en dan?
(20 januari 2015), (31 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit