Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1783 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties


Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Minder regels, beter onderwijs - 18-12-2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd - 17-12-2014
De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
Scholenopdekaart.nl wordt website voor schoolvergelijkingen po en vo - 17-12-2014
Vanaf februari 2015 is scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De sites schoolkompas.nl en schoolvo.nl gaan daarin op. Tot die datum is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit, schoolkeuze
Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies - 16-12-2014
Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cito, Ouders, basisschooladvies
Op gelijkwaardige basis met elkaar leren leidt tot positieve opbrengsten - 13-12-2014
Activiteiten waarin leraren op gelijkwaardige basis met elkaar leren, leiden tot positieve opbrengsten op het niveau van de individuele leraar (kennis en lesgedrag) en leerlingen. Dat is een van de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Kinderen willen veilig (leren) internetten - 12-12-2014
Veilig internet, bescherming tegen schadelijk materiaal en goed geregelde privacy. Dat vinden kinderen het meest belangrijk wanneer het gaat om hun online activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, sociale veiligheid, Mediawijsheid, Veiligheid, School en omgeving
Ondersteuning voor ouders bij Passend onderwijs - 12-12-2014
Ouders moeten voldoende worden geïnformeerd en ondersteund. In de volgende voortgangsrapportage Passend onderwijs komen de exacte cijfers te staan van leerlingen die van het speciaal naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Zesde voortgangsrapportage: invoering Passend onderwijs verloopt goed - 5-12-2014
De start van Passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
​Ruim 40 procent leerlingen haalt rekentoets niet - 3-12-2014
Ruim 40 procent van de examenkandidaten heeft de rekentoets niet gehaald. Het gemiddelde cijfer is een 5,9. Dit blijkt uit de examenmonitor 2014 die op 25 november naar de Tweede Kamer is gestuurd...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Basisscholen Tanisha en Talitha dicht vanwege slechte onderwijskwaliteit - 3-12-2014
De bekostiging van basisschool Tanisha in Amsterdam en nevenvestiging Talitha in Utrecht van de Christelijke Evangelische Vereniging voor Ouders (CEVO) wordt per 1 januari 2015 beëindigd. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
G37-aanpak taalachterstand jonge kinderen licht verbeterd - 2-12-2014
De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 gemeenten (G37) is licht verbeterd. Het taalniveau van pedagogisch medewerkers is verhoogd en er zijn meer hbo’ers, vve-plaatsen...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Personele gevolgen passend onderwijs - 1-12-2014
Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken....
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Tussen pengreep en insulinepen - 1-12-2014
Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien...
Primair onderwijs
Dossier: Zorgplicht
Zeeland krijgt startverklaring voor regionaal transfercentrum - 29-11-2014
De regio Zeeland gaat met twintig schoolbesturen onderzoeken hoe zij een regionaal transfercentrum voor de provincie gaan opzetten. Door hierin samen te werken, kunnen schoolbesturen kwaliteit en...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit
Kleine Scholen Coöperatie kan dorpsscholen niet behoeden voor sluiting - 29-11-2014
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Ouders, School en omgeving
Onderwijs Innovatie Groep ontwikkelt AVSinstrument OZOP® door - 29-11-2014
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, ozop, OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel
Raad van State ziet wetsvoorstel afbakening taken inspectie wel zitten - 29-11-2014
De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie
AVS: andere cyclus voor bespreken inspectierapport - 27-11-2014
De AVS wil graag werken aan een andere cyclus voor het terugkoppelen en bespreken van de inspectierapporten. Dit op een manier zodat schoolleider en bestuurder hier samen het eigen beleid mee kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Inspectie
​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs - 26-11-2014
In toenemende mate bereiken de AVS zorgen en vragen van de leden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), specifiek aangaande de ketenbepaling. De wetgeving van minister Asscher beoogt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Speciale website rond regelgeving overgang po-vo - 19-11-2014
Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Overgang PO-VO
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen - 19-11-2014
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen....
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Excellente scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren - 19-11-2014
Excellente scholen kunnen last hebben van regels  die nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker start komend schooljaar een pilot waarin hij experimenteert...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14-11-2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Dossier: sectorplan, Kwaliteit, Professionalisering
Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8 - 14-11-2014
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs
​Zorgleerlingen, achterstandsleerlingen en excellente leerlingen kunnen heel goed samen naar school - 12-11-2014
Zorgleerlingen in de klas hebben geen negatieve effecten op de leerprestaties of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de andere kinderen in de klas. En een combinatie van én zorgleerlingen...
Primair onderwijs
Dossier: zorgleerling, Onderwijsachterstanden

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 262 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Kwaliteit, regeldruk, Werkdruk
Bijlage bij: Minder regels, beter onderwijs
Dossier: Wet Werk en Zekerheid, ketenbepaling, Kwaliteit
Bijlage bij: ​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Onderwijs en leerlingzorg, Pesten
Bijlage bij: Slechts deel anti-pestmethodes effectief
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 36 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
13 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 15 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Naar andere schooltijden
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier/trefwoord: Speciaal onderwijs, Passend onderwijs
Masterclass Van eiland naar WIJland
(22 januari 2015)
Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Student in Beeld!® (mbo)
Advies op maat - Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
AVS Minerva: op naar een onderwijszorg- en ontwikkelprofiel
Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(3 februari 2015), (16 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Pesten op uw school? Wat nu?
(2 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: School en omgeving, Veiligheid, Sociale media, Pesten
Naar andere schooltijden, en dan?
(20 januari 2015), (31 maart 2015)
Wegens groot succes nieuwe serie
Trainingen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht
Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Kwaliteit
Van (CITO-)toetsscores naar concrete verbeterpunten
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Eindtoets basisonderwijs, Kwaliteit