Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 1990 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten - 24-5-2016
De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Dekker houdt vast aan één jaar maatwerkbekostiging voor asielkinderen - 23-5-2016
Scholen krijgen maatwerkbekostiging en reguliere bekostiging voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Scholen krijgen door de toename van het aantal vluchtelingenkinderen hierdoor meer geld. Voor...
Primair onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Professionalisering in vve werkt - 19-5-2016
Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht...
Primair onderwijs
Dossier: VVE
Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen - 19-5-2016
Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: overgang po-vo
Dekker geeft voorrang aan asielzoekersonderwijs boven aanpak leerlingendaling - 17-5-2016
In de meivakantie is er een verontrustende brief van staatssecretaris Dekker uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de bewindsman dat hij meer prioriteit geeft aan het asielzoekersonderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12-5-2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cito, eindtoets
LAKS opent eindexamenklachtenlijn - 12-5-2016
Met het begin van de centrale eindexamens opent het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. De circa 210.000 eindexamenkandidaten kunnen bij het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12-5-2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cito
Veel vraag naar muziekonderwijs - 10-5-2016
728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Om aan deze grote vraag te voldoen heeft minister Bussemaker van...
Primair onderwijs
Dossier: muziekonderwijs
Overgang vluchtelingkinderen naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over - 9-5-2016
De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de zomervakantie in hetzelfde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen
Bijeenkomst over Regionale Transfercentra PO - 2-5-2016
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs aan te pakken, hebben het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform een ‘Sectorplan PO’ opgesteld. Met...
Primair onderwijs
Dossier: Regionaal Transfercentrum PO
Extra geld voor opvang vluchtelingen - 2-5-2016
Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek...
Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen, vluchtelingen
Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs - 26-4-2016
In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score - 26-4-2016
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cito
Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar - 25-4-2016
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft...
Primair onderwijs
Dossier: Bewegingsonderwijs
Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs - 22-4-2016
Zestien basisscholen hebben zich op 20 april verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs
Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen - 21-4-2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: asielzoekerskinderen
Raad van State: ‘Instemming ouders bij extra ondersteuning leerling niet nodig’ - 18-4-2016
De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat het bevoegd gezag van een school met verplichte instemming van de ouders een document moet vaststellen waarin staat...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Ouders, ontwikkelingsperspectief
Blariacum College sportiefste vo-school van Nederland - 18-4-2016
Het Blariacum College in Venlo heeft de titel ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ in 2016 gewonnen. Uit het juryrapport blijkt dat de school de omgeving erg goed betrekt bij het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sport
Kamer bezorgd over teruglopend budget onderwijsachterstanden - 18-4-2016
De Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopende budget voor onderwijsachterstanden, zolang de criteria hiervoor ongewijzigd zijn. Dit blijkt uit een algemeen overleg op 14 april. Als...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13-4-2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs, Inspectie, Onderwijsachterstanden
Dekker kiest toch voor verlengen huidige bekostiging onderwijsachterstanden - 12-4-2016
Na overleg met de VNG heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009 te verlengen. De herverdeling van het achterstandsgeld is dus...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Leerkrachten en leerlingen willen vaker buiten les - 12-4-2016
Dinsdag 12 april vindt de eerste Buitenlesdag plaats. Tijdens deze dag is de Rapportage Buitenles van DUO gepresenteerd, waaruit blijkt dat leerkrachten overwegend positieve effecten zien van buiten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Gezonde School
Van vindplaats naar werkplaats - 9-4-2016
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door ingewikkelde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: overgang po-vo, schooladvies
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, regeldruk, Werkdruk, Kwaliteit

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 284 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
Bijlage bij: Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Dossier: vluchtelingen, asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
Bijlage bij: Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen
Dossier: Zorgplicht, Passend onderwijs
Bijlage bij: Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Dossier: verwijzing voortgezet onderwijs
Bijlage bij: Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 37 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid
10 februari 2016
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
3 augustus 2012
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
19 april 2012
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
16 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders, Speciaal onderwijs, Passend onderwijs, Leerplicht
1 februari 2012
Primair onderwijs
Dossier: Ouders
25 mei 2011
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden, Leerplicht
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
17 augustus 2009

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Nieuwe rollen en gedeeld leiderschap voor passend onderwijs en jeugdhulp
Nog enkele plaatsen beschikbaar
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Masterclass Passend Onderwijs
Masterclass - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
(23 juni 2016)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden, en dan?
(23 november 2016), (8 februari 2017), (12 april 2017)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen