Home » Dossiers » Financiën » Subsidieregelingen

Dossier Subsidieregelingen - Artikelen

Er zijn 71 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Subsidie landelijk makersevenement - 1 maart 2017
De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Regeling landelijk makersevenement voor het onderwijs gepubliceerd. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit po, vo, mbo en ho te...
Primair onderwijs
Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017 - 1 maart 2017
Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk...
Voortgezet onderwijs
Geld voor vervanging studerende schoolleiders - 24 februari 2017
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een...
Primair onderwijs
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8 december 2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren...
Voortgezet onderwijs
3,5 miljoen voor promotiebeurs bètadocenten - 3 december 2015
Minister Bussemaker van Onderwijs stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor vo-docenten die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien...
Voortgezet onderwijs
Subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen in het vo - 16 november 2015
Vo-schoolbesturen kunnen tot april 2017 50 procent subsidie aanvragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Om knelpunten op de arbeidsmarkt van het vo op te lossen, hebben sociale...
Voortgezet onderwijs
Subsidies voor onderzoek effect bewegen op leerprestaties - 18 juni 2015
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van kinderen meten, ontvangen naast de subsidie...
Primair onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17 september 2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling Jong en Oud biedt jonge leerkracht een baan - 17 september 2014
Pas afgestudeerde leraren komen moeilijk aan de slag en de ‘ontgroening’ in het onderwijs neemt in de komende jaren verder toe. Schoolbesturen die jonge leerkrachten een kans willen geven...
Primair onderwijs
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9 april 2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Baangarantie voor startende leraren - 17 maart 2014
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega...
Primair onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO zet subsidies stop - 9 december 2013
Drie subsidieregelingen van het Arbeidsmarktplatform PO worden per direct stop gezet. Het gaat om de regeling Ondersteuning P&O-netwerken, Omgaan met de personele gevolgen van krimp en de...
Primair onderwijs
Subsidie voor versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen - 24 juni 2013
Tussen 1 juni en 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een subsidie aanvragen op basis van de regeling Versterking samenwerking...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie voor godsdienstonderwijs stopgezet - 3 juni 2013
Vanaf 2015 krijgen openbare basisscholen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Ook het budget voor humanistisch onderwijs wordt stopgezet. Dat schrijven onderwijsminister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Inschrijftermijn subsidie binden (academische) pabo-afgestudeerden verlengd - 27 mei 2013
De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn...
Primair onderwijs
Aanvraag subsidie hij-instromers vóór 1 juli 2013 - 6 mei 2013
Schoolbesturen kunnen voor het werven van een hij-instromer 7.000 euro subsidie krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen hun aanvraag voor de subsidie tot uiterlijk 1 juli 2013...
Primair onderwijs
Meer subsidie voor hij-instromers - 12 maart 2013
Er is meer subsidie beschikbaar om mannen voor de klas te krijgen. Door een combinatie van twee regelingen gaat het nu in totaal om 26.000 euro per hij-instromer. Om meer mannen voor de klas te...
Primair onderwijs
Ideeën gezocht ter vergroting van werkplezier - 12 maart 2013
Het Vervangingsfonds heeft een bijzondere subsidieregeling gelanceerd. Werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs worden uitgedaagd om vernieuwende projecten te ontwikkelen die het...
Primair onderwijs
Wijziging regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012 - 19 december 2012
De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012 is gewijzigd. Het subsidieplafond voor de subsidie zij-instroom gaat omhoog. Ook wordt er binnen het zij-instroombudget meer geld...
Voortgezet onderwijs
Conciërgeregeling verlengd - 4 april 2012
Met een wijziging in de regeling Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen wordt de werkingsduur van de conciërgeregeling met drie jaar verlengd. Met ingang van het schooljaar 2015...
Primair onderwijs
Beleidsregel aanpassing Regeling OCW-subsidies - 30 januari 2012
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs de beleidsregel ‘Aanpassing van de regeling OCW-subsidies in verband met het in overeenstemming brengen van diverse subsidieregelingen met de...
Voortgezet onderwijs
Subsidie lerarenbeurs en zijinstroom verhoogd - 25 augustus 2011
Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 worden de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom...
Primair onderwijs
Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 aangevuld - 1 augustus 2011
De Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 2008 – 2013 is gewijzigd in verband met de borging van het experiment. Door deze wijziging worden de deelnemende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt VO verlengd - 22 juli 2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft medegedeeld dat de Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008 – 2011 tot 1 september...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Laatste jaar subsidie voor scholing overblijfmedewerkers - 9 juni 2011
De subsidieregeling `Scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs´ is verlengd met één schooljaar. Deze...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Subsidieregelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Subsidieregelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?
Primair onderwijs

Dossier Subsidieregelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Subsidieregelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema