Home » Dossiers » Financiën » Vrijwillige Ouderbijdrage

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage - Artikelen

Er zijn 10 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’ - 19 maart 2015
“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.”...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8 januari 2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage” - 20 november 2014
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs
​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten - 19 november 2014
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in...
Voortgezet onderwijs
Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage vereenvoudigd - 8 januari 2013
De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd, bericht het ministerie van OCW. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Minder rompslomp met vrijwillige ouderbijdrage - 1 maart 2012
De Eerste Kamer heeft eind januari de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht (WOT) aangenomen. De nieuwe WOT geeft de inspectie meer bevoegdheden bij het toezicht op scholen. Onderdeel van deze...
Primair onderwijs
Schoolkostenmonitor 2009/2010 VO - 23 juli 2010
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het onderzoeksbureau Sardes een schoolkostenmonitor 2009 – 2010 uitgevoerd. De schoolkostenmonitor richt zich op de hoogte en bestemming van deze...
Voortgezet onderwijs
Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’ - 22 april 2010
Landelijk onderzoek inspectie volgtDemissionair minister van Onderwijs Rouvoet wil niet ingrijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij meldt dit in antwoord op...
Primair onderwijs
Vrijwillige ouderbijdrage - 5 augustus 2005
Vrijwillige ouderbijdrage Op deze pagina vindt u informatie over een veelbewogen en veelbesproken onderwerp: de vrijwillige ouderbijdrage. In verschillende publicaties van het ministerie en de...
Primair onderwijs

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

cel_logo.png

 

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen cover-cel-0316-s.png
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Download de brochure Opleidingen en leergangen (PDF)

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

AVS Centrum Educatief Leiderschap: een leven lang professionaliseren

De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap. Dit is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionaliseringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Ten aanzien van de toerusting van leiders is echter nog een wereld te winnen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs). Probleemgestuurd leren en het gebruik van moderne media zijn daarbij integrale uitgangspunten. Daarbij wordt een scala aan leervormen gehanteerd, gericht op het versterken van de eigen leiderschapsstijl en op het actualiseren, verbreden en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Persoonlijke en teamgerichte coaching kan daarbij van grote waarde zijn. Eveneens biedt de AVS ondersteuning aan (regionale) netwerken van leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk, het analyseren van actuele problemen en het vinden van oplossingen en breed toepasbare inzichten via actieonderzoek. Bovendien geldt voor het hele professionaliseringsaanbod waar u individueel via open inschrijving aan kunt deelnemen, dat maatwerk voor uw eigen organisatie en team(s) even eens tot de expertise en mogelijkheden van de AVS behoort.

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema