Home » Dossiers » Financiën » Vrijwillige Ouderbijdrage

Dossier Vrijwillige Ouderbijdrage

Artikelen

Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage vereenvoudigd - 8 januari 2013
De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd, bericht het ministerie van OCW. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te...
Voortgezet onderwijs
Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage vereenvoudigd - 8 januari 2013
De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd, bericht het ministerie van OCW. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te...
Primair onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Minder rompslomp met vrijwillige ouderbijdrage - 1 maart 2012
De Eerste Kamer heeft eind januari de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht (WOT) aangenomen. De nieuwe WOT geeft de inspectie meer bevoegdheden bij het toezicht op scholen. Onderdeel van deze...
Primair onderwijs
Schoolkostenmonitor 2009/2010 VO - 23 juli 2010
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het onderzoeksbureau Sardes een schoolkostenmonitor 2009 – 2010 uitgevoerd. De schoolkostenmonitor richt zich op de hoogte en bestemming van deze...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Onze adviseurs zoeken samen met u naar een antwoorden, ondersteunen u bij de oplossing van uw vraagstuk. Persoonlijke ondersteuning, wat wilt u nog meer?
Neem contact op met de AVS via Margriet van Ast, tel 030-2361010, e-mail: adviesopmaat@avs.nl

Links

Er zijn geen links over dit onderwerp

Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl