Home » Dossiers » Financiën » Lumpsum

Dossier Lumpsum

Onderwijsinstellingen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar 1 budget voor materiële en personele kosten: de lumpsum. Ze bepalen zelf hoe ze het besteden. Het Rijk ondersteunt de instellingen om hun financiële deskundigheid te vergroten. Zo kunnen zij het geld zo optimaal mogelijk voor het onderwijs inzetten. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op hun financiële beleid van de instellingen.

Artikelen

Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Extra geld voor ondersteuning in de klas - 4 maart 2014
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regels jaarverslaglegging gewijzigd - 15 januari 2014
De Regeling jaarverslaglegging is voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gewijzigd. De wijziging heeft als doel de bestuurskracht te versterken. In het jaarverslag rapporteert het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4 december 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra middelen voor jonge leerkrachten - 29 oktober 2013
Ter uitvoering van één van de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord: ‘De route naar geweldig onderwijs’ stelt staatssecretaris Sander Dekker een bedrag van € 150...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Links

Er zijn geen links over dit onderwerp

Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl