Home » Dossiers » Financiën » Lumpsum

Dossier Lumpsum - Artikelen

Er zijn 204 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Lumpsumfinanciering voldoet nog in Nederlandse onderwijs - 12 mei 2016
De lumpsumfinanciering past voldoende bij het Nederlandse onderwijsstelsel, dat internationaal gezien bovengemiddeld goed presteert met gemiddelde uitgaven. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30 oktober 2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Extra geld voor ondersteuning in de klas - 4 maart 2014
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regels jaarverslaglegging gewijzigd - 15 januari 2014
De Regeling jaarverslaglegging is voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gewijzigd. De wijziging heeft als doel de bestuurskracht te versterken. In het jaarverslag rapporteert het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4 december 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra middelen voor jonge leerkrachten - 29 oktober 2013
Ter uitvoering van één van de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord: ‘De route naar geweldig onderwijs’ stelt staatssecretaris Sander Dekker een bedrag van € 150...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen gemiddelde personeelslast VO aangepast - 24 oktober 2013
De gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 en 2013 (Staatscourant 9 oktober...
Voortgezet onderwijs
Regeling personele bekostiging po 2013/2014 aangepast - 22 oktober 2013
De bedragen van de personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2013/2014 zijn bijgesteld en de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013/2014...
Primair onderwijs
Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar - 23 september 2013
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het...
Primair onderwijs
Concept- onderwijsprotocol OCW 2013 beschikbaar - 9 augustus 2013
De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  Het protocol geeft een toelichting op het te hanteren...
Primair onderwijs
Wijziging financieel beleid - 5 augustus 2013
Op grond van de evaluatie van de acties naar aanleiding van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft minister Bussemaker van OCW een beleidsreactie gegeven. Daaruit komt naar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen btw op lessen in muziek en dans op basisschool - 5 augustus 2013
Het verstrekken van lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen onder de 21 jaar wordt beschouwd als algemeen vormend onderwijs voor kinderen en jongeren en is daarom vrijgesteld...
Primair onderwijs
Schoolkostenmonitor vo en mbo - 5 augustus 2013
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft bij brief van 12 juli 2013 het rapport “Schoolkostenmonitor vo en mbo. Meting 2012 – 2013” aan de Tweede Kamer aangeboden. Het...
Voortgezet onderwijs
Algemene Rekenkamer verricht onderzoek kosten VO - 5 augustus 2013
De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het “Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs” van de staatssecretaris van OCW. In de brief wordt...
Voortgezet onderwijs
Extra geld AZC-scholen voor specifieke opvang - 24 juli 2013
De kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van asielzoekerscentra (AZC) krijgt een extra financiële bekostiging. Daartoe heeft staatssecretaris Dekker onlangs besloten, zo schrijft hij in een...
Primair onderwijs
Overzicht van financiële regelingen PO 2013 - 14 juni 2013
Hierbij een overzicht van de relevante financiële regelingen PO 2013, te weten: Regeling bekostiging personeel etc., versie 9 april 2013; Regeling Prestatiebox d.d. 11 maart 2013; Regeling...
Primair onderwijs
Verscherpt toezicht nieuw bekostigde scholen vanaf 1 augustus 2013 - 28 februari 2013
De wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), die verband houdt met de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen treedt op 1 augustus 2013 in werking. De aanscherping...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Prestatiebox VO aangepast - 8 januari 2013
Om de deskundigheid van schoolleiders te versterken worden er via de prestatiebox extra gelden beschikbaar gesteld. In het Bestuursakkoord VO-Raad – OCW 2012 – 2015 zijn de afspraken...
Voortgezet onderwijs
Modernisering Vervangingsfonds stap dichterbij - 16 oktober 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft begin oktober een besluit genomen over de hoofdlijnen van een vernieuwd en toekomstbestendig systeem van vervangingsbekostiging voor alle schoolbesturen in...
Primair onderwijs
Wijziging Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB - 4 oktober 2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010 – 2012 met twee jaar verlengd tot 2014. Met deze regeling kan aanvullende...
Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld - 3 oktober 2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing bekostiging personeel 2011 – 2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 definitief vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Acquisitiefraude en spookfacturen aangepakt - 6 september 2012
Tweede Kamerlid Koppejan (CDA) heeft een initiatief nota ingediend om de strijd aan te binden tegen acquisitiefraude en spooknota’s van malafi de bedrijven. Ook scholen en schoolbesturen worden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013 - 23 augustus 2012
Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aangekondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en aanpassing...
Primair onderwijs
Scholen moeten door met bezuinigen - 23 augustus 2012
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Lumpsum - Documenten

Er zijn 110 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Lumpsum - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Lumpsum - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

cel_logo.png

 

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen cover-cel-0316-s.png
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Download de brochure Opleidingen en leergangen (PDF)

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

AVS Centrum Educatief Leiderschap: een leven lang professionaliseren

De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap. Dit is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een levenslange professionaliseringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Ten aanzien van de toerusting van leiders is echter nog een wereld te winnen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs). Probleemgestuurd leren en het gebruik van moderne media zijn daarbij integrale uitgangspunten. Daarbij wordt een scala aan leervormen gehanteerd, gericht op het versterken van de eigen leiderschapsstijl en op het actualiseren, verbreden en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Persoonlijke en teamgerichte coaching kan daarbij van grote waarde zijn. Eveneens biedt de AVS ondersteuning aan (regionale) netwerken van leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk, het analyseren van actuele problemen en het vinden van oplossingen en breed toepasbare inzichten via actieonderzoek. Bovendien geldt voor het hele professionaliseringsaanbod waar u individueel via open inschrijving aan kunt deelnemen, dat maatwerk voor uw eigen organisatie en team(s) even eens tot de expertise en mogelijkheden van de AVS behoort.

Dossier Lumpsum - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema