Home » Dossiers » Financiën

Financiën

Dossiers met betrekking tot belastingen, formatie, Lumpsum, materiële Instandhouding, meerjarenbegroting, sponsoring en vrijwillige ouderbijdrage.

Artikelen

Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9-4-2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: Geen bekostiging nieuwe school voor falend schoolbestuur - 19-3-2014
Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Baangarantie voor startende leraren - 17-3-2014
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega...
Primair onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6-3-2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Extra geld voor ondersteuning in de klas - 4-3-2014
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regels jaarverslaglegging gewijzigd - 15-1-2014
De Regeling jaarverslaglegging is voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gewijzigd. De wijziging heeft als doel de bestuurskracht te versterken. In het jaarverslag rapporteert het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po - 19-12-2013
De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 12 december 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het...
Primair onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO zet subsidies stop - 9-12-2013
Drie subsidieregelingen van het Arbeidsmarktplatform PO worden per direct stop gezet. Het gaat om de regeling Ondersteuning P&O-netwerken, Omgaan met de personele gevolgen van krimp en de...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Zicht op pensioen