Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).
Home » Dossiers » Financiën

Financiën

Dossiers met betrekking tot belastingen, formatie, Lumpsum, materiële Instandhouding, meerjarenbegroting, sponsoring en vrijwillige ouderbijdrage.

Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar - 22-10-2014
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het...
Voortgezet onderwijs
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22-10-2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld - 14-10-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voornemen tot bestuurlijke fusie kinderopvang en onderwijsstichting - 8-10-2014
De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk...
Primair onderwijs
Lidmaatschap - Vakbondscontributie: ook dit jaar fiscaal voordeel - 30-9-2014
Leden van de AVS kunnen in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee...
Primair onderwijs
​Tablets voor personeel belastingvrij - 17-9-2014
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17-9-2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17-9-2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties
 


Publicatie

Handboek voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs