Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 408 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8-12-2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Vierslagleren, Subsidieregelingen
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt - 5-10-2016
Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd. In...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Materiële instandhouding
Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’ - 5-7-2016
Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie, samenwerkingsschool
Lumpsumfinanciering voldoet nog in Nederlandse onderwijs - 12-5-2016
De lumpsumfinanciering past voldoende bij het Nederlandse onderwijsstelsel, dat internationaal gezien bovengemiddeld goed presteert met gemiddelde uitgaven. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3-3-2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Fusie
Brochure voor bedragen materiële instandhouding po 2016 beschikbaar - 18-12-2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2016 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Openbaar Onderwijs aan de Amstel beste jaarverslag - 11-12-2015
Het Openbaar Onderwijs aan de Amstel heeft het beste onderwijsjaarverslag 2014 van Nederland. De prijs is onlangs uitgereikt op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. In de afgelopen jaren...
Primair onderwijs
Dossier: Jaarverslag
3,5 miljoen voor promotiebeurs bètadocenten - 3-12-2015
Minister Bussemaker van Onderwijs stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor vo-docenten die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen in het vo - 16-11-2015
Vo-schoolbesturen kunnen tot april 2017 50 procent subsidie aanvragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Om knelpunten op de arbeidsmarkt van het vo op te lossen, hebben sociale partners...
Voortgezet onderwijs
Dossier: duurzame inzetbaarheid, Subsidieregelingen
Motie aangenomen: alle jaarverslagen online - 5-11-2015
Schoolbesturen moeten vanaf komend jaar hun jaarverslag publiekelijk toegankelijk publiceren, minimaal op internet. Deze motie van de leden Ypma (PvdA) en Van Dijk (SP) is onlangs aangenomen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Jaarverslag
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30-10-2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Passend onderwijs
'Schoolleider aanspreekpunt bij claims ouders' - 16-7-2015
Claims van ouders nemen toe in frequentie en hoogte. Het gaat bijvoorbeeld om kapotte spullen van hun kind. Lang niet altijd is de basisschool hiervoor zelf aansprakelijk, maar de schoolleider heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
Brochure Spelregels sponsoring op scholen - 29-6-2015
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sponsoring
Subsidies voor onderzoek effect bewegen op leerprestaties - 18-6-2015
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van kinderen meten, ontvangen naast de subsidie...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Convenant over sponsoring op school vernieuwd - 28-4-2015
De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sponsoring
Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’ - 19-3-2015
“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.”...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Brochure OCW programma’s van eisen PO 2015 beschikbaar - 2-3-2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen - 17-2-2015
“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel - 2-2-2015
In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013 - 20-1-2015
Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8-1-2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage, Inspectie
Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage” - 20-11-2014
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten - 19-11-2014
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Dekker is positief gestemd over overheveling - 12-11-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting
Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar - 22-10-2014
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Formatie

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 146 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Bijlage bij: Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Bijlage bij: Overzicht van financiële regelingen PO 2013

Pagina's

Financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn 38 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
24 februari 2016
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
27 juni 2013
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Fusie, Huisvesting
21 juni 2012
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
15 mei 2012
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009
Primair onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
28 december 2009

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
(8 juni 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
(12 mei 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
(24 maart 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Bedrijfsvoering en financiën, Financiën, Begroting