Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 211 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Instemming medezeggenschapstatuut en reglement voor 1 september - 11-6-2007
De Wet Medezeggenschap op Scholen WMS vereist dat bij elk schoolbestuur een of meer geheel nieuwe reglement-en en een medezeggenschapsstatuut worden opgesteld. De schoolbesturen schoolleiders...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Verantwoord besturen - 1-5-2007
Eerste Nederlandstalige beschrijving Policy Governance model Carver In oktober 2006 verscheen het boek `Verantwoord besturen´ van Jan Maas en Helmie van Ravenstein. Centraal in het boek staat...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Wet Medezeggenschap op Scholen - 23-3-2007
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. Veel schoolleiders bezochten de regionale bijeenkomsten, georganiseerd namens alle onderwijsorganisaties door het projectbureau...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Pleister of drukverband? - 22-3-2007
Interim-management in theorie en praktijk Ze hebben de reputatie niet goedkoop te zijn en vooral snel te willen handelen, waarbij ze een uitstekende neus voor delegeren hebben. De tijdelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Interim-management
Schoolleiders tevreden over bovenschools management - 9-3-2007
Schoolleiders in het primair onderwijs geven het bovenschools management gemiddeld een 7,2. Een derde van de schoolleiders vindt zelfs dat het eigen werk leuker is geworden door de komst van het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Medezeggenschap is partnerschap - Brochure - 15-1-2007
Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Goed werkgeverschap en...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Lumpsum nieuwsbrief - Special Medezeggenschap - 15-1-2007
Veel onderwijsorganisaties hebben een prima relatie tussen (G)MR en bestuur/management. Maar bij ook veel ligt het sentiment bij het bestuur of het management tussen twee uitersten: óf de (G)...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Lumpsum
Eerste Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1-12-2006
De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS op 1...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet medezeggenschap op scholen - 15-11-2006
Eind november behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap op scholen” WMS). Dit betekent dat het vrijwel zeker is dat de nieuwe medezeggenschapswet op 1 januari 2007...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Samenbundeling is niet hét antwoord - 1-11-2006
Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking wordt gezocht, komt het bedrijfsleven terug op de laatste fusie-explosie. Lopen de softere sectoren achter de feiten aan? Fusie-expert Hans...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Bestuur en management
Beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders op komst - 1-11-2006
De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel een beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders. Deze leidraad ligt in het verlengde van de code goed onderwijsbestuur, die de beide organisaties binnenkort...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Handreikingen en voorlichting WMS - 1-9-2006
Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
De WMS komt er aan: handreikingen en voorlichting - 1-9-2006
Als alles volgens plan verloopt wordt op 1 januari 2007 de Wet medezeggenschap op scholen, de WMS, ingevoerd...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Tweede Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1-7-2006
Naar één landelijke geschillencommissie Door amendementen van Kamerleden is het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aangepast. Een zeer belangrijke aanpassing betreft de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
AVS en VOS/ABB ontwikkelen code voor goed onderwijsbestuur - 27-2-2006
In het najaar van 2004 zijn 28 basisprincipes vastgesteld voor het handelen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs. Maar om echt gestalte te geven aan de veranderende rol van...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Verhouding bestuur en management
Bestuursbureaus komen miljoenen te kort - 25-2-2006
Uit het onderzoek Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs blijkt dat bovenschoolse managementbureaus jaarlijks zon honderd...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Good Governance, best practices - 1-2-2006
  Al ver voordat de minister van Onderwijs zich afgelopen zomer uitliet over in- en extern toezicht (governance), stond het onderwerp op menig lijstje van besturen en (bovenschoolse)...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
Wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen - 16-1-2006
20 december 2005 is het wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2007 in werking treedt. De WMS komt in de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bouwstenen voor een managementstatuut - 20-9-2005
De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006 brengt onder meer de verplichting met zich mee om een managementstatuut te hanteren. Dit managementstatuut...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Lumpsum
Nieuwe stap op weg naar sterke autonomie voor scholen - 29-8-2005
Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in hoge mate zelf regelen. Zij krijgen de ruimte om dat op hun eigen manier te doen; voorwaarde is wel dat er een...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Concept Code Goed Bestuur - 24-8-2005
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Scholen krijgen meer autonomie. Elk bestuur wordt daarom...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
Brochure: Medezeggenschap is partnerschap - 24-8-2005
Wat vraagt lumpsum straks méér van de (G)MR en de individuele leden dan nu? Gaat het straks alleen nog maar om geld of blijft het gaan om de kern: goed onderwijs? Moet je semi-...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering - 3-8-2005
Reactie van de AVS en andere besturenorganisaties op het advies van de Expertgroep Medezeggenschap PO van 13 juni 2004.        
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Voorbeelden van gedeelde medezeggenschap - 28-7-2005
In dit tweede artikel over gedeelde medezeggenschap vindt u voorbeelden van de manier waarop gedeelde medezeggenschap vorm kan krijgen.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet Medezeggenschap Onderwijs: bijzondere bevoegdheden - 28-7-2005
Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming (11-12), MR-reglement (14...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap

Pagina's

Er zijn 93 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 5 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 13 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp