Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 244 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Schoolbesturen: alle vestigingen verplicht inschrijven in handelsregister - 21-1-2010
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit voor 1 januari...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Het Policy Governance Brondocument - 12-1-2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance® model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Datums verstrekken examenpakketten bekend - 8-1-2010
De Dient Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de distributeur van de examenpakketten afgesproken, dat de examenpakketten vóór de meivakantie 2010 op de scholen worden afgeleverd. Als...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
CFI en IB-Groep verder als DUO - 8-1-2010
Vanaf heden gaan CFI en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de communicatiemiddelen van deze organisaties er anders uit komen te zien. Zij krijgen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Bekostiging Landelijke Commissie Geschillen WMS - 7-1-2010
Bij brief van 18 december 2009 hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt duidelijkheid verschaft over de financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LGC WMS). Onder de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 5-1-2010
De MR van uw school of de GMR heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Tijdens de vergaderingen merkt u dat de leden van...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Regeling beleggen en belenen aangescherpt - 12-11-2009
In 2001 is de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (BenB) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze regeling diende elk bevoegd gezag een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Regelingen
Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren - 15-10-2009
Het personeelsbeleid binnen het onderwijs, de overheid en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het op grote schaal gedogen van ondermaatse prestaties, karige beloningen voor uitmuntende prestaties en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Management
Begroting OCW: Forse bezuiniging op bestuur en management PO - 16-9-2009
Doordat politici al geruime tijd de onheilspellende boodschap verspreiden dat het slecht gaat in Nederland en dat er echt niet te ontkomen valt aan bezuinigingen, valt de Onderwijsbegroting voor 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Management, Onderwijsbegroting
Richtsnoeren persoonsgegevens op internet - 14-8-2009
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet.In...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20-7-2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
De grote, boze school: feit of fictie? - 17-6-2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we ons...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café, Schaalvergroting, Fusie
Medezeggenschap scholen op orde - 28-5-2009
Ruim 90 procent leeft wet na Meer dan 90 procent van de scholen in het funderend onderwijs heeft de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingevoerd en een vertaling gemaakt naar de eigen school. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Versterken kwaliteit bestuur en management - 23-4-2009
De kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ heeft als een van de speerpunten het verbeteren van de prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarbij is de veronderstelling dat de...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Kwaliteit, Bestuur
Dit is wat mij drijft - 23-4-2009
In april 2009 schreef Marijke Nijboer een boekbespreking over ‘Dit is wat mij drijft' van Henk Galenkamp en Hartger Wassink: “De prettig leesbare portretten geven samen een beeld van...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Project versterken opbrengstgericht werken - 15-4-2009
Besturen kunnen zich melden om met hun scholen deel te nemen aan een driejarig project met als doel de opbrengsten van het primaire proces te verbeteren. Door beter om te gaan met de opbrengsten,...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Brochure 'Medezeggenschap met ambitie' - 14-4-2009
Naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitsagenda VO heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een brochure geschreven voor medezeggenschapsraden. In deze brochure wordt de rol van de MR bij...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Medezeggenschap met ambitie - 14-4-2009
Naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitsagenda VO heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs een brochure geschreven voor medezeggenschapsraden. In deze brochure wordt de rol van de MR bij...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Meer vrouwen in (onderwijs)management - 5-3-2009
De arbeidsdeelname van vrouwen is de afgelopen jaren flink gestegen, blijkt uit de Emancipatiemonitor van SCP/CBS. Ook in het onderwijsmanagement zijn meer vrouwen gaan werken, maar in vergelijking...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Experts taal en rekenen gezocht voor Project Versterking bestuur en schoolleiding - 3-3-2009
Project Versterking bestuur en schoolleiding in verband met de leeropbrengsten voor taal en rekenen Experts gezocht Vanaf april 2009 gaat het project Versterken kwaliteit bestuur en management van...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Management
Aanpak Opbrengstgericht schoolleiderschap naar Tweede Kamer - 5-2-2009
De `Aanpak Opbrengstgericht Leiderschap´ is door staatssecretaris Dijksma naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpak is in samenwerking met schoolleidersorganisaties - waaronder de AVS - en de...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap
Invoering en kwaliteit medezeggenschap - 2-10-2008
Onderzoek Het ITS heeft de opdracht gekregen een vervolgonderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van medezeggenschap in het onderwijs. Het ITS gaat onderzoeken of de invoering van de Wet...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Onderzoek naar kwaliteit medezeggenschap - 18-9-2008
Het ITS heeft opdracht gekregen een vervolg onderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van de medezeggenschap in het onderwijs. De resultaten van het eerste onderzoek zijn verschenen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Leerkrachten minst tevreden over leidinggevende - 11-6-2008
Hoge werkdruk, weinig doorgroeimogelijkheden, maar vooral de directie die het af laat weten. Uit een landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Integron blijkt dat van de elf...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Minder managementbanen, meer leerkrachten - 1-3-2008
Minder managementbanen, meer leerkrachtenDe afgelopen jaren is er sprake geweest van een flinke werkgelegenheidskrimp in leidinggevendefuncties. De managementhausse van de afgelopen jaren is...
Primair onderwijs
Dossier: Management

Pagina's

Er zijn 96 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 23 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp