Home » Dossiers » Bestuur en management » Verhouding bestuur en management

Dossier Verhouding bestuur en management

Bestuurlijke schaalvergroting, meer autonomie, de-regulering en invoering van lumpsumbekostiging; het zijn allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende verhouding en verdeling van taken en bevoegdheden tussen – zoals we dat nu nog noemen - : bestuur en management.

Zo zien we dat niet alleen het bevoegd gezag bestuurt., ook de bovenschools manager en de directeur van de school oefenen bestuurlijke taken uit. De discussie over “good governance”, die al eerder in het bedrijfsleven werd gevoerd, gaat in het licht van deze ontwikkelingen, niet aan het onderwijs voorbij. Dat heeft, onder andere, gezorgd voor een code “Goed bestuur”.

De AVS is een belangrijke partij bij deze ontwikkelingen en in deze discussies. Wij spraken mee over de code “Goed bestuur”, laten op verschillende plaatsen onze opvattingen horen over de noodzaak van functiescheiding tussen bestuur en toezicht en ontwikkelden samen met VOS/ABB een brochure met de bouwstenen voor een managementstatuut.

Artikelen

Een lastig gesprek: besturen en toezicht houden in de semipublieke sector - 1 november 2013
Misstanden in de semipublieke sector, waaronder onderwijs, spelen meestal op het gebied van bestuur en toezicht houden. Dit leidde in mei 2013 tot het instellen van de commissie Maatschappelijk...
Primair onderwijs
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22 november 2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen...
Primair onderwijs
Eindrapportage monitor goed bestuur in het primair onderwijs 2010-2011 - 30 september 2012
Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de structurering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Een fors aantal besturen heeft in het afgelopen jaar intern toezicht georganiseerd, de code...
Primair onderwijs
Seminar met John en Miriam Carver - 20 september 2012
Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuursvraagstukken een seminar over toezicht en bestuur op Nyenrode Business University. Dr. John Carver is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16 april 2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs

Pagina's

Veelgestelde vragen

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Advies op maat

Zit u met een vraag en wilt u daarover van gedachten wisselen met een adviseur? Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie? Dan kunt u bij de AVS terecht voor een adviesgesprek of -traject.

Onze adviseurs zoeken samen met u naar een antwoorden, ondersteunen u bij de oplossing van uw vraagstuk. Persoonlijke ondersteuning, wat wilt u nog meer?
Neem contact op met de AVS via Margriet van Ast, tel 030-2361010, e-mail: adviesopmaat@avs.nl

Trainingen en opleidingen

Datum in overleg

Datum en kosten op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.

Links

Er zijn geen links over dit onderwerp

Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl