Home » Dossiers » Bestuur en management » Medezeggenschap

Dossier Medezeggenschap - Artikelen

Er zijn 74 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan - 25 oktober 2016
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe programmamanager project Versterking medezeggenschap - 2 september 2016
Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap, waar ook de AVS bij betrokken is. Ramakers komt uit het onderwijs, heeft veel ervaring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht aangenomen - 14 juni 2016
De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker . Hierdoor wordt de medezeggenschap in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12 mei 2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3 maart 2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8 januari 2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16 juli 2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26 mei 2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ - 20 mei 2015
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een...
Primair onderwijs
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR - 9 april 2015
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie...
Primair onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap - 27 januari 2015
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van...
Primair onderwijs
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur - 17 december 2014
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies...
Primair onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs - 5 december 2014
Met het van kracht worden van de wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er daarmee ook veranderingen in de medezeggenschap. Vooral schoolleiders vervullen hierin een cruciale rol. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uitbreiding bevoegdheid (G)MR: advies over buitenonderhoud - 29 november 2014
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het...
Primair onderwijs
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres - 12 november 2014
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies goede medezeggenschap - 10 oktober 2014
Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de...
Primair onderwijs
Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap - 8 oktober 2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS voor versterking medezeggenschap - 4 oktober 2014
De AVS ondertekende op 15 september 2014 als eerste onderwijsorganisatie de samenwerkingsovereenkomst voor het project Versterking medezeggenschap. De andere...
Primair onderwijs
AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd - 28 augustus 2014
Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
SP: ‘Vervang Raad van Toezicht door medezeggenschapsraad’ - 8 mei 2014
Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs - 10 maart 2014
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg staatssecretaris over moties rondom Wettelijke versterking medezeggenschap - 19 december 2013
Op 17 december 2013 heeft een verkennend overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris van OCW en de bonden  rondom de wettelijke versterking medezeggenschap en de daarvoor ingediende moties...
Primair onderwijs
7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt - 28 november 2013
Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel...
Primair onderwijs
De (G)MR, wet- en regelgeving & overzicht op beleid - 28 november 2013
Hoe geef je vorm aan medezeggenschap in de eigen praktijk? Deze vraag stond centraal in deze workshop. Welke vragen kun je stellen als medezeggenschapslid? De deelnemers bespreken in groepjes over...
Primair onderwijs
'Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking' - 28 november 2013
Het theoretische gedeelte gaat over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en ondersteuningsplan (OP) met uitleg over de verschillende data wanneer wat gereed moet zijn en de afstemming tussen de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Documenten

Er zijn 41 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Dossier Medezeggenschap - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Medezeggenschap - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Primair onderwijs
Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?
Primair onderwijs

Dossier Medezeggenschap - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs

Dossier Medezeggenschap - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema