Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 219 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting - 12-5-2016
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
‘Spierballenbestuur’ niet altijd effectief - 9-4-2016
Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3-3-2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Fusie
Project Versterking Medezeggenschap gaat door - 8-1-2016
Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Inhoudelijke ondersteuning bestuur aan schoolleiders essentieel voor onderwijskwaliteit - 18-12-2015
Bestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen. Het ondersteunen van schooldirecteuren is...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Nog ruimte voor meer opbrengstgericht werken op scholen - 30-9-2015
Directeuren, bestuurders en leerkrachten in het primair onderwijs staan positief tegenover opbrengstgericht werken. Maar de afstemming tussen groep, school en bestuur laat nog ruimte voor verbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht werken
Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - 16-7-2015
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht, Medezeggenschap
Arbeidsmarktplatform PO zoekt klankbordgroepleden - 1-6-2015
Schoolleiders en bestuurders die willen meedenken over actuele arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep. De eerste bijeenkomsten, ook voor niet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
8 juni: Dag van het onderwijsbestuur - 1-6-2015
Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt dagelijks...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts - 26-5-2015
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Ouders;medezeggenschap
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ - 20-5-2015
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23-4-2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, taalachterstand, Inspectie, Opbrengstgericht werken
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR - 9-4-2015
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd - 9-3-2015
De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Invulling geven aan stakeholderbeleid - 5-3-2015
Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Vrouwelijke onderwijsmanagers zijn betere leidinggevenden - 3-3-2015
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6-2-2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Innovatie, Bestuur
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap - 27-1-2015
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bevlogenheid werkt - 9-1-2015
Goed onderwijsbestuur en de relatie met onderwijskwaliteit, de cruciale rol van de schoolleider; onderwerpen die in deze rubriek regelmatig aan de orde komen. In het Jaarwerkplan 2015 van de...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5-1-2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris, Bestuur
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Bestuur
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur - 17-12-2014
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijsbestuur, Medezeggenschap
Uitbreiding bevoegdheid (G)MR: advies over buitenonderhoud - 29-11-2014
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het...
Primair onderwijs
Dossier: medeseggenschap
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres - 12-11-2014
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Raad van toezicht en bestuur: strategische partners - 31-10-2014
De nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs – ‘Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur’ – werd medio september gepresenteerd tijdens het congres van het Nationaal Register....
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur

Pagina's

Bestuur en management - Documenten

Er zijn 93 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Bijlage bij: AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’

Pagina's

Bestuur en management - Veelgestelde vragen

Er zijn 6 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: medezeggenschapsraad
16 september 2015
Primair onderwijs
Dossier: Management
17 april 2014
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
20 maart 2014
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
4 oktober 2012

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 19 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(18 november 2016)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(18 november 2016)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(18 november 2016)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(18 november 2016)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
(18 november 2016)
Leergang - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(13 oktober 2016)
Leergang - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
(8 december 2016), (8 juni 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
(4 november 2016), (12 mei 2017)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en verantwoording
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Lumpsum, Management
Policy Governance ®, hoe werkt het bij u?
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Policy Governance®
Policy Governance ® in de praktijk
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Policy Governance®
Inrichting van de medezeggenschap
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Medezeggenschap
Simpele quick wins voor kostenbesparing
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management, Begroting
Meesterlijk coachen
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management