Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 211 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Advertenties

Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd - 9-3-2015
De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Invulling geven aan stakeholderbeleid - 5-3-2015
Het is alweer even geleden dat scholen bastions waren waarbij het voor ouders en andere partners moeilijk was om er binnen te dringen. Voor het onderwijs wordt het steeds belangrijker om te benoemen...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Vrouwelijke onderwijsmanagers zijn betere leidinggevenden - 3-3-2015
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen. Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Uit de bestuurlijke comfortzone - 6-2-2015
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Innovatie, Bestuur
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap - 27-1-2015
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bevlogenheid werkt - 9-1-2015
Goed onderwijsbestuur en de relatie met onderwijskwaliteit, de cruciale rol van de schoolleider; onderwerpen die in deze rubriek regelmatig aan de orde komen. In het Jaarwerkplan 2015 van de...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5-1-2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris, Bestuur
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Bestuur
​Scherper toezicht op onderwijsbestuur - 17-12-2014
Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad advies...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijsbestuur, Medezeggenschap
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres - 12-11-2014
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Raad van toezicht en bestuur: strategische partners - 31-10-2014
De nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs – ‘Stevig toezicht voor goed onderwijsbestuur’ – werd medio september gepresenteerd tijdens het congres van het Nationaal Register....
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
​Ondertekening CAO Bestuurders op 3 oktober - 14-10-2014
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) zijn een nieuwe cao overeengekomen voor bestuurders in het primair onderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
Advies goede medezeggenschap - 10-10-2014
Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap - 8-10-2014
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
‘Bestuurders vergeten soms dat ze ook werknemer zijn’ - 6-10-2014
De AVS is er voor de (individuele) belangenbehartiging van alle leidinggevenden in het funderend onderwijs (po en vo). Dus óók voor bestuurders en bovenschools directeuren vanuit hun...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
'Zorg dat je meestuurt' - 4-10-2014
“Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ tussen bestuur en zelfsturende teams”, zegt bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur Edith Hooge, die het beroep ziet...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Verhouding bestuur en management
Afrekenen op resultaten mag, de weg ernaar toe bepalen niet - 4-10-2014
Staat de relatie bestuurder-schoolleider onder druk nu het onderwijs steeds meer wordt afgerekend op resultaten? Dat hoeft niet per se. Als scholen maar voldoende vrijheid krijgen om te bepalen hoe...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur
AVS voor versterking medezeggenschap - 4-10-2014
De AVS ondertekende op 15 september 2014 als eerste onderwijsorganisatie de samenwerkingsovereenkomst voor het project Versterking medezeggenschap. De andere...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Boeiende posities - 4-10-2014
De governance-ontwikkeling in het funderend onderwijs tekent zich de laatste jaren steeds duidelijker af. Relatief kort geleden hadden we nog basisscholen met een schoolhoofd en middelbare...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, governance
Misstanden en integriteit - 4-9-2014
Veel organisaties, zoals de overheid, hanteren een klokkenluidersregeling. Vreemd genoeg lijkt het alsof de sector onderwijs wat achter de ontwikkelingen aanloopt. De Vrije Universiteit Amsterdam...
Primair onderwijs
Dossier: governance, Bestuur
AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd - 28-8-2014
Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Opbrengsten en wensen onderwijsinformatiesystemen in kaart - 27-8-2014
Het Kohnstamm Instituut heeft, in samenwerking met Oberon, een onderzoek uitgevoerd naar onderwijsinformatiesystemen in het voortgezet onderwijs. Doel was inzicht te krijgen in het gebruik en de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Opbrengstgericht werken, leerlingvolgsysteem
Onrust binnen onderwijsstichting Baasis - 21-5-2014
Er heerst onrust binnen de stichting openbaar onderwijs Baasis.  Verschillende medewerkers hebben de afgelopen periode klachten ingediend over de directeur van de stichting, de heer Blink. Hij...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur en management
‘Versterking bestuurskracht noodzakelijk’ - 20-5-2014
Tot 12 juni is het mogelijk om deel te nemen aan de internetconsultatie over de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Het wetsvoorstel bevat een reeks van voorstellen tot wijziging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bestuur en management
SP: ‘Vervang Raad van Toezicht door medezeggenschapsraad’ - 8-5-2014
Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Bestuur

Pagina's

Bestuur en management - Documenten

Er zijn 93 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advertenties

Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: Medezeggenschap, Passend onderwijs
Bijlage bij: 7e landelijke WMS-congres weer volgeboekt
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Bijlage bij: AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’

Pagina's

Bestuur en management - Veelgestelde vragen

Er zijn 5 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Advertenties

Primair onderwijs
Dossier: Management
17 april 2014
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
20 maart 2014
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
4 oktober 2012

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 13 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
(5 februari 2015), (12 oktober 2015)
Nieuw!
Opleidingen en leergangen - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Policy Governance ® in de praktijk
(1 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Policy Governance®
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
(16 april 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
(12 maart 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Management
Begroten, budgetteren en verantwoording
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Begroting, Lumpsum, Management
Policy Governance ®, hoe werkt het bij u?
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Policy Governance®
Policy Governance ® in de praktijk
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Policy Governance®
Inrichting van de medezeggenschap
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Medezeggenschap
Opbrengstgericht Leiderschap - van moetisme naar moreel besef
(14 januari 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: professioneel kapitaal, Opbrengstgericht leiderschap
Simpele quick wins voor kostenbesparing
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management, Begroting
Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur
Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider?
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Bestuur, Verhouding bestuur en management
Meesterlijk coachen
(19 mei 2015), (17 juni 2015)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Management