Dossiers
U vindt hier artikelen en achtergrondinformatie over diverse onderwerpen in de dossiers. Ook kunt u hier relevante documenten downloaden en bekijken welke trainingen en opleidingen van het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum aansluiten bij het onderwerp.
 

Klik hieronder op het onderwerp of filter op trefwoorden en onderdelen met uitgebreid zoeken in dossiers

Uitgebreid zoeken in dossiers

2de ronde Stimuleringregeling Krachtig Meesterschap tot 15 maart aan te vragen
Vorig jaar is de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap in het leven geroepen om een stevig impuls te geven aan meer en beter opgeleide leraren om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan te pakken. Dat was een van de maatregelen uit de beleidsnotitie `Krachtig meesterschap: kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011. Vanaf 1 januari 2010 kan voor de tweede ronde subsidieaanvragen ingediend worden. Dit kan tot 15 maart 2010. De uitvoering van de subsidieaanvraag...

Onderdeel:
Thema's: Schoolontwikkeling
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2010
"Hoogopgeleide ouders willen het liefst meebesturen"
Betrokkenheid van ouders is een heikel onderwerp. Moet de ene school ouders bijna letterlijk over de drempel heen helpen, een andere school heeft in een mum van tijd ouderraad, schoolreiscomit en luizenmoederclubje gevuld en kan verzekerd zijn van een groepje kritische meebestuurders. Het lijkt bijna wel of ouderbetrokkenheid f te weinig f juist teveel voorkomt op scholen. Grofweg is voor laagopgeleide ouders de school een instituut ver weg en weten hoogopgeleide ouders de school juist wel te...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ouders, Ouderbetrokkenheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
'Als je zelf niet in actie komt gebeurt er ook niks'
Techniek moet een prominentere plaats krijgen op de basisschool. Maar hoe realiseer je dat in een gewoon klaslokaal? In Veendam krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 techniekles op een onderbouw locatie van het voortgezet onderwijs. Vrijwilligers begeleiden de leerlingen bij het maken van vogelhuisjes, ballonracers en zenuwspiralen. Ook het bedrijfsleven helpt financieel een handje. Het levert niet alleen betere technieklessen op, maar verbetert ook de doorgaande leerlijn en overgang po-vo....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: techniekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-3-2014
'Dit is het nieuwe leren'
Het geven van instructie en feedback op maat staat hoog op de onderwijsagenda. Op steeds meer scholen gaat dit gepaard met een andere organisatie van de lessen, ondersteund door digitale leermiddelen als video-instructie en tablets, waarmee leerlingen zelfstandig leren. Die ontwikkeling vraagt om schoolleiders die het top-downdenken durven los te laten en zeggenschap voor de leerkracht over het inzetten van ict. “Om te kunnen differentiëren kiezen scholen er vaak voor om de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ICT, Innovatie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-1-2014
'Er hangt veel af van mijn oordeel'
Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een spannende dag, omdat voor basisschool Aventurijn een aangepast toezicht in de lucht hangt. Via onverharde landweggetjes bereikt inspecteur primair onderwijs Carolien Groote Schaarsberg (48) stipt om 8 uur brede basisschool Aventurijn (ruim 200 leerlingen) in het Westbrabantse dorpje...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Inspectie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-1-2014
'Haal onderwijs aan jonge kinderen uit toetscultuur'
In navolging van een zwartboek van de Werkgroep Steunpunt Kleuteronderwijs, overhandigde de Vereniging Jonge Kind (VJK) onlangs een petitie aan de Vaste Kamercommissie OCW. De vereniging vindt dat er iets goed mis is met het onderwijs aan het jonge kind en dat ook de leerkrachten daar onder lijden. De bijna 1.000 ondertekenaars willen dat de angst over de vroegkinderlijke ontwikkeling wordt losgelaten. “Er lijkt angst te bestaan voor uitval in de samenleving van met name allochtone...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: VVE
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-8-2013
'Ieder kind past bij ons zolang we de middelen krijgen'
Na jaren van bijstellen en uitstellen is het op 1 augustus zover: de invoering van Passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden leggen momenteel de laatste hand aan de ondersteuningsplannen. De ondersteuningsplanraden van het samenwerkingsverband moeten die plannen dit voorjaar goed keuren, terwijl de scholen aan het ondersteuningsprofiel werken. Maar sluiten de visies van samenwerkingsverband en school wel op elkaar aan? “In de praktijk moeten scholen hun profiel in het plan van het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2014
'Onderwijs verliest koopkracht'
Werknemers in het onderwijs hebben door de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel één tot drie procent van hun koopkracht verloren, concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een onderzoek. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gezinnen met kinderen boven de 18 dit jaar acht procent van hun besteedbaar inkomen hebben verloren. Volgens Ton Rolvink van de AOb gaat het niet alleen om gepensioneerden en alleenstaanden: "Het wordt tijd dat het kabinet de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-5-2006
'Opvang & School: drempels en mogelijkheden’
Oproep bijeenkomst mei 2006 Afgelopen maart is een klein gezelschap van schoolleiders bij elkaar gekomen om na te denken over de noodzakelijke voorwaarden voor scholen om opvang te organiseren. Dit heeft een eerste beeld opgeleverd van hoe sommige scholen aankijken tegen de kabinetsplannen en wat zij nodig hebben om de plannen waar te maken. Een tweede bijeenkomst in mei ligt in het verschiet. De huidige groep schoolleiders is echter vooral te kenmerken als een vooruitstrevende groep, die...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Opvang
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2006
'Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren nu de dupe worden”, aldus Dekker in een reactie op Kamervragen hierover van  Kamerleden Mohandis van de PvdA en Klein van 50PLUS. CNV Onderwijs trok twee maanden geleden aan de bel, omdat sinds 2010 het aantal 58-plussers in een...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, Werkloosheid, Werkgelegenheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-2-2014
'Schoolopbrengsten nu meten is niet goed'
Schooldirecteur bijt zich vast in beoordelingssystematiek De actieve betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen is vaak gering. Ook zijn ze doorgaans weinig zichtbaar in de school. Voor de schoolprestaties van allochtone leerlingen is de ondersteuning van de ouders juist van groot belang. Het landelijke project Platform Allochtone Ouders & Onderwijs (PAOO) kan scholen helpen een betere samenwerking met ouders te realiseren. Scholen kunnen gebruik maken van de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ouders
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-10-2008
'Schotland wil af van publiceren toetsresultaten'
Het Schotse ministerie van Onderwijs wil stoppen met het publiceren van toetsresultaten door de overheid. Onderwijsminister Peter Peacock ziet liever dat ouders in plaats van cijfers ‘betekenisvolle’ informatie krijgen over de voortgang van hun kinderen. Dit meldt de Besturenraad op basis van berichtgeving van BBC News. De ministeries van Onderwijs in Schotland en Engeland publiceren geen kant-en-klare ranglijsten, maar wel de toetsresultaten van alle scholen, op basis waarvan...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Overgang PO VO
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-6-2013
'Sectororganisatie geen verlengstuk van overheid'
Prestatieafspraken met sectororganisaties in het onderwijs zijn een belangrijk instrument voor de uitvoering van de strategische beleidsagenda´s van het ministerie van OCW. Maar sectororganisaties uit het leerplichtig onderwijs kunnen en mogen niet fungeren als verlengstuk van OCW. Dat stelt de Onderwijsraad. Prestatieafspraken met sectororganisaties mogen volgens de Onderwijsraad niet in de plaats komen van de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor met name het...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2008
'Talent is onontvreemdbaar kapitaal'
Op school draait het in eerste instantie om het talent en de ontwikkeling van leerlingen. Maar zonder talent in het team kom je nergens. Hoe krijg je als schoolleider in beeld welke getalenteerde medewerkers in je school rondlopen? Hoe houd je daar zicht op, inclusief - de samenhang met - je eigen kwaliteiten? En wat doe je er vervolgens mee? Tekst Lisette Blankestijn

Onderdeel: Kader Primair
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-9-2010
'Teken van sterkte als school leerling weigert'
Dat scholen wel eens leerlingen weigeren is van alle tijden. “Het is juist een teken van sterkte dat scholen zeggen: voor deze leerling kan ik geen goed onderwijs verzorgen, we gaan voor dit kind een andere oplossing zoeken”. Dat zei AVS-voorzitter Ton Duif 21 oktober op Radio 1 in een reactie op het bericht dat de helft van de schoolleiders wel eens een leerling weigert. Volgens een onderzoek van vakbond CNV Onderwijs en KRO Brandpunt weigerde iets meer dan de helft van de...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-10-2013
'Waar voor ons onderwijsgeld!' (Onderwijscafé 7 februari 2012)
Onderwijscafé 7 februari over SCP-rapport  Er valt veel af te dingen op de voor het onderwijs ontmoedigende conclusies van het SCP-rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’, maar aan de andere kant moet het onderwijsveld open staan voor kritiek. Iedereen wil immers een goede kwaliteit van het onderwijs. Over die kwaliteit moet een dialoog op gang komen tussen scholen, ouders en andere betrokkenen, inclusief politici. Dat is de conclusie van de deelnemers aan het...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Onderwijs Café
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2012
(Be)sturend leiderschap
Conferentie over opbrengstgericht sturen op onderwijskwaliteit voor schoolbestuurders, schoolleiders en toezichthoudersSlotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap, kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit.   NBC Nieuwegein woensdag 31 oktober 2012 11.30 uur tot 17.30 uur (20.00 uur incl. dinerbuffet) Deelnamekosten: €150 per persoonDeelnemers van het project Opbrengstgericht leiderschap presenteren deze dag vol trots de resultaten van...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Opbrengstgericht leiderschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2012
(V)so-afdeling voor meervoudig gehandicapte leerlingen
Om te voorkomen dat leerlingen door de leeftijdsscheiding tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs thuis komen te zitten of lang(er) moeten reizen omdat ze op een andere school moeten worden ingeschreven, kunnen scholen een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs aanvragen. Op basis van de huidige wetgeving kunnen scholen voor speciaal onderwijs een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs inrichten. Met de invoering van de wet Kwaliteit VSO is dit - vanaf 1 augustus...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-11-2012
(V)SO: Minister doet zeer ambitieuze toezeggingen
Op woensdag 18 oktober debatteerde de vaste kamercommissie OCW met minister Van der Hoeven over de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs in samenhang met de lange termijnontwikkeling naar Passend Onderwijs. De Minister nam in het debat veel zorgen die in het land en vooral in het speciaal (basis)onderwijs leven, weg en deed verrassend ambitieuze toezeggingen over wat ze dit jaar nog wil opleveren. In de eerste termijn blijken alle aanwezige fracties (CDA,VVD,D66,PvdA,ChristenUnie,SP en...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-10-2006
1,2 miljoen extra voor cultuureducatie
Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan stellen per 1 augustus 2006 1,2 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuureducatie. Dit maakte Van der Hoeven bekend tijdens de dag voor de cultuureducatie op 22 juni in het Museon in Den Haag. Maximaal 120 projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie: scholen uit het basis- of voortgezet onderwijs en culturele instellingen kunnen aanvragen indienen, op voorwaarde dat zij samenwerken. De subsidie is bedoeld om meer vernieuwende...

Onderdeel: Nieuws
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2006
10 miljoen voor onderzoek naar onderwijsmethodes
Minister Van Bijsterveldt stelt eenmalig ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar wat wel en niet werkt in het onderwijs. Het gaat hierbij om 19 onderzoeksvoorstellen voor wetenschappelijke experimenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van deze onderzoeken binnen het programma Onderwijs Bewijs is via wetenschappelijke experimenten vast te stellen wat de opbrengst is van nieuw ontwikkelde onderwijsmethoden. "Het is belangrijk...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-12-2010
100 miljoen extra voor onderwijs
Gemeenten krijgen circa 100 miljoen extra voor het onderwijs. Meer dan de helft van het bedrag 56 miljoen is bedoeld voor taalonderwijs aan kinderen van twee en drie jaar. Er gaat ook extra geld naar de bredeschoolontwikkeling 18 miljoen en naar de bestrijding van schooluitval. Dit maakte staatssecretaris Sharon Dijksma op 6 juni bekend tijdens de Kindertop in Hilversum.Het geld gaat naar de gemeenten. De ongeveer 100 miljoen extra voor het onderwijs is onderdeel van de 1 miljard euro extra...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Brede School, Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-6-2007
100 miljoen voor professionalisering onderwijspersoneel
Register Directeuren Onderwijs vormen aparte doelgroep Hoewel de dag ervoor het Kabinet was gevallen tekende minister Van der Hoeven samen met de AVS en andere onderwijsorganisaties vrijdag 30 juni een convenant over een structurele investering van 100 miljoen. Dit bedrag is bedoeld om onderwijspersoneel meer mogelijkheden te bieden voor het onderhouden van hun eigen bekwaamheid. In het kader van de invoering van de Wet BIO, op 1 augustus a.s., krijgen scholen meer mogelijkheden voor de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-7-2006
115 miljoen voor rekenen en taal
De komende drie jaar wordt in totaal ruim 115 miljoen euro geïnvesteerd om het rekenen taalniveau van leerlingen te verhogen. Vanaf 2011 volgt jaarlijks een structureel bedrag van circa 15 miljoen. Dat meldt het ministerie van OCW. Al binnen twee jaar moet vooruitgang te merken zijn. Landelijk wordt onder andere in overleg met leerkrachten vastgesteld wat leerlingen op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen op de overgangen tussen verschillende schooltypen. Of leerlingen...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2008
13e-weeksmelding UWV afgeschaft
Ziekte en arbeidsongeschiktheid De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e ziekteweek. Sinds 1 november hoeft dat pas in de 42e week. Ook hoeven werknemers niet meer beter te worden gemeld. De nieuwe regels gelden alleen voor werknemers die op of na 1 augustus 2008 ziek zijn geworden. Deze wijziging in de regeling scheelt tijd en geld. In de praktijk blijkt namelijk dat veel...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2008

Pagina's