Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

CAO-PO

De CAO Primair onderwijs (CAO-PO) is een verzameling afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de kaders van het personeelsbeleid in het primair onderwijs. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen de besturenorganisaties en de vakorganisaties.

In dit overleg maakt de AVS deel uit van de werknemersdelegatie. Dankzij de afspraken in deze zogenaamde decentrale CAO hoeft het bevoegd gezag niet apart met de bonden te overleggen over hun personeelsbeleid. Zij kunnen verdere afspraken met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad regelen. Alleen als het bevoegd gezag wil afwijken van de CAO-PO moet het een decentraal georganiseerd overleg (DGO) met de vakcentrales afspreken.