Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Coaching en mediation » Mediationvaardigheden voor schoolleiders

Mediationvaardigheden voor schoolleiders


Het kunnen inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een conflict wordt voorkomen


Vroeger werkte een directeur van een school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden opgelost. In de huidige situatie hebben directeuren te maken met een hele andere constellatie: een bestuur van de overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, mondige docenten en zeker ook mondige ouders! Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een directeur moet als een soort controlerende middenvelder al die belangen herkennen en erkennen. Hij wordt vaak uitgenodigd om een ‘kant‘ te kiezen in allerhande conflicten en tegelijkertijd moet hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie behouden. Voorwaar geen makkelijke positie!

Mediationvaardigheden kunnen helpen om dit beter te laten verlopen. Het kunnen inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken, zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict, dan kunnen mediationvaardigheden worden ingezet om de communicatie tussen conflictpartners weer op gang te brengen.

Om u een goede mediationvaardighedentraining aan te bieden is het AVS Centrum Educatief Leiderschap een samenwerking aangegaan met The Lime Tree, een gerenommeerd training- en mediationinstituut. Een ervaren trainer / mediator van The Lime Tree geeft samen met een ervaren mediator/adviseur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap een training mediationvaardigheden, specifiek gericht op schoolleiders.

Een korte greep uit de onderwerpen:

  • Bejegening;
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden;
  • Emotionele reflectie: met name ruimte laten voor emoties als teleurstelling en ontevredenheid;
  • Uw eigen conflictstijl;
  • Zorgen en belangen benoemen;
  • Begrip en acceptatie creëren;
  • De-escalatie van spanningsvelden;
  • Omgaan met moeilijke mensen/grof taalgebruik/persoonlijke verwijten;
  • De kracht van sorry;
  • De rol van oordeel.
 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Mediationvaardigheden voor schoolleiders' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: cel@avs.nl.

In samenwerking met: The Lime Tree

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Jan Plevier
The Lime Tree

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png  LOGO_geschillencommissie_0.jpg