Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Diferenci, de wereld van verschillen - Basis

Diferenci, de wereld van verschillen - Basis

Persoonlijk leiderschap
Professionele/persoonlijke/interpersoonlijke en teamontwikkeling
 
"We don’t see things as they are, we see them as WE are."
Anais Nin

DIFERENCI is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics, een theorie over fundamentele verschillen  tussen mensen, verschillen die het persoonlijk leiderschap aardig onder druk kunnen zetten. Die verschillen manifesteren zich in de manier waarop we denken, leren, communiceren, omgaan met conflicten, leidinggeven, et cetera.
Inzicht in onderliggende patronen maakt het mogelijk om ongewenste patronen te beïnvloeden, zowel op individueel als op teamniveau. Inzicht geeft een basis, maar alleen wanneer u de verbinding maakt met het concrete handelen, bereikt u optimaal rendement. De training is geïnspireerd door Human Dynamics, maar aangevuld met complementaire inzichten, actuele ontwikkelingen en praktische handvatten. In  samenwerking met: Janssen Training & Advies.
Tijdens het basisprogramma maken deelnemers een aangename en open zoektocht naar fundamentele  verschillen tussen mensen. De tweedaagse training geeft inzicht vanuit drie principes en zes  persoonlijkheidsdynamieken. Door te begrijpen hoe u ‘gebakken’ bent, krijgt u inzicht in de taal voor uw specifieke en unieke ‘interne bedrading’.
Deze interactieve training is gericht op het verkrijgen van inzicht in eigen en andermans functioneren en communiceren. “Wie ben ik, wie is de ander en hoe kunnen wij elkaar beter begrijpen?” Actuele  filmbeelden worden afgewisseld met literatuur, diverse werkvormen, praktische opdrachten en uitwisseling tussen deelnemers.

Resultaten DIFERENCI trainingen

  • Bevordering welbevinden en positieve beïnvloeding werksfeer, bijvoorbeeld ten aanzien van beleving werkdruk, preventie ziekteverzuim of bevordering persoonlijke effectiviteit;
  • Duurzame en directe invloed op persoonlijk leiderschap, op de persoonlijke en professionele effectiviteit;
  • Verbetering kwaliteit interactie;
  • Bewustwording van en over ’effectieve‘ communicatie;
  • Door middel van inzicht en bewustwording in onderlinge fundamentele verschillen elkaars kwaliteiten niet alleen zien, begrijpen en waarderen, maar bovenal benutten;
  • Inzicht in uw eigen ‘DNA‘ en dat van het team.
Na afloop van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat.

 

 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Diferenci, De Basis' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Persoonlijk leiderschap' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 3 oktober 2017
Inschrijven voor 20 februari 2018
Inschrijven voor 9 oktober 2018

In samenwerking met: Janssen Training & Advies

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Angelique Janssen
Janssen Training & Advies

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg eb-nrto.png web-geschillencommissie.png