Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 201 - 225 van 8633
Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van iedereen is, laten veel mensen hun eigen stuk los.” Volgens sociaal ondernemer en trainer...

Onderdeel: Congresnieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken, AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten ze hetzelfde type adviezen geven, waarin ook praktijkonderwijs is opgenomen. De Centrale...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: eindtoets, basisschooladvies, Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.   De tijd dat een goede leraar met ambitie bijna automatisch tot schoolleider...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Bestuur en management, Werving en selectie
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO kun je – naast formele trajecten als gecertificeerde scholing – opvoeren wat je ‘informeel’ geleerd hebt. Daarmee laat je aan de hand van leerervaringen in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling hebt...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolleidersregister PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Minister Slob heeft op 27 december 2017 bericht dat de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015 – 2017 is verlengd. Via deze regeling wordt gemeld dat een bedrag van  295 euro per leerling voor 2018 beschikbaar is. De afspraken uit het sectorakkoord vo worden gehandhaafd en op...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleidersregister PO voor iedere schoolleider in het primair onderwijs verplicht. Vier jaar na registratie volgt de – eveneens verplichte – herregistratie. Directeur Marja Creemers geeft een overzicht van de stand van zaken, knelpunten en...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolleidersregister PO, schoolleidersregister vo
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen? Hoe krijg je zicht op de opbrengsten van Passend onderwijs? Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Femke...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs, Kwaliteitszorg
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schooltijden, Werkdrukafspraken, arbeidstijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen bèta-technieknetwerken (b/t-netwerken) subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: betaonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder Onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.   Elk kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Dat vond ik al, als kind uit een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Naar aanleiding van het verdrinken van een leerling tijdens een schoolzwemles in Rhenen is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de slag gegaan om meer duidelijkheid te scheppen over de veiligheid en de aansprakelijkheid van het schoolzwemmen. Genoemde vereniging heeft een nieuw protocol...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolzwemmen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Hoe bereiden IJslandse scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? De AVS organiseert van 13 tot en met 19 mei 2018 een educatieve en culturele rondreis voor schoolleiders en -...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Educatieve reizen, Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend onderwijs.   Wat kan de schoolleider betekenen bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? Is...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Cultuuronderwijs, Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
In ‘Dit is de Dag’ op Radio 1 ging AVS-voorzitter Petra van Haren op maandag 27 november in discussie met Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs) en cultuurtheoloog Frank Bosman over bijles voor basisschoolkinderen. Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal blijkt dat ook deze kinderen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Na drie eerdere breinboeken over het jonge kind onderzocht Betsy van de Grift in Jongensbrein/Meisjesbrein wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes tot de leeftijd van 7 à 8 jaar als het gaat om de ontwikkeling van hun hersenen. En hoe professionals beter aan kunnen sluiten bij hun...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
De werkdruk moet verminderd worden. Als er niet op korte termijn middelen bijkomen, dan moeten scholen taken laten vervallen. Dat schrijft het Platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel aan minister Slob, de Tweede Kamer en de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
ZonMw, die gezondheidsonderzoek financiert en stimuleert, stelt subsidie beschikbaar voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. Een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is in al deze sectoren wel veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk. Dit blijkt uit onderzoek door Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW. In een digitale enqu...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: regeldruk
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
In de maanden januari tot en met maart kunnen po-schoolbesturen ook dit schooljaar gebruikmaken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor vervanging van zieke leerkrachten.   In deze wintermaanden geldt een uitbreiding van de ketenregeling voor schoolbesturen in het bijzonder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Vervangingsbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-1-2018
Via de Veiligheidsmonitor die het ministerie van OCW iedere twee jaar uitvoert kunnen scholen hun veiligheidsbeleving vergelijken met andere scholen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april. De Veiligheidsmonitor geeft het ministerie landelijk inzicht in diverse veiligheidsaspecten...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: sociale veiligheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-1-2018
Op 15 januari is in Nederland het veldwerk gestart voor Talis 2018, een online enquête die in bijna 50 landen over de hele wereld is uitgezet onder leraren en schoolleiders. Scholen kunnen zich nog aanmelden om hieraan mee te doen. Doel van Talis (Teaching and learning international survey...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-1-2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime uitkeringen. Zowel de werkgevers als de vakbonden noemen het opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO, CAO-onderhandelingen, WW
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-1-2018
Van 24 po-scholen is de aanvraag voor de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid gehonoreerd. Deze scholen gaan met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen. Tot 15 november 2017 konden schoolleiders een projectplan indienen om...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: duurzame inzetbaarheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren per 1 januari 2018 weer in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier structureel 3 miljoen euro voor uit. Hierdoor kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018

Pagina's