Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 201 - 225 van 8454
De AVS Ledenraad vraagt uw aandacht voor de ledenraadverkiezingen. Tot 1 november aanstaande (de stemming sluit op 31 oktober 2017) kunt u kiezen welke van de 8 kandidaten er volgens u in de ledenraad zouden moeten plaatsnemen. De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Ledenraad
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-10-2017
De Onderwijsraad publiceerde op 11 oktober zijn advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. Hierin uit de raad zijn zorgen over hoe het register vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet. Het dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarenregister, Onderwijsraad
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-10-2017
De Wet Beroep Leraar is per 1 augustus 2017 van kracht. Hierin staat dat leraren, schoolleiding en -bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Dit schooljaar is een invoeringsjaar voor het professioneel statuut: in 2017/2018 kunnen scholen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: lerarenregister;
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-10-2017
Tijdens de manifestatie op 5 oktober in Den Haag bleek hoe belangrijk het voor scholen is per direct de werkdruk te verlagen. Code rood. In het op 10 oktober gelanceerde regeerakkoord, een akkoord met urgentie volgens Gert-Jan Segers (CU),  is dit niet opgepakt. Voor de aanpak van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, KaderDigitaal
Thema's: regeerakkoord, Staking, Werkdruk, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-10-2017
Op zaterdag 25 november vindt de tweede Nationale Schoolleiders Top plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het thema luidt: Leiderschap ontwikkel je samen. Naast schoolleiders is er ook een groot aantal toonaangevende leiders en bestuurders vanuit het bedrijfsleven, sporters en kunstenaars...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-10-2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014 – 2015 is besloten tijdens de looptijd van deze cao de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. Verder is in de CAO PO 2016 – 2017 afgesproken dat in het voorjaar van 2017 een evaluatie plaatsvindt van de huidige invulling van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-10-2017
Het project Versterking medezeggenschap, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, heeft onlangs een informatiefolder verspreid onder (G)MR-en en scholen/besturen. Hierin vinden zij informatie over het project Versterking medezeggenschap en de activiteiten die het verzorgt. Het project is het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-10-2017
Zaterdag 7 oktober is de vijfde Europese Codeweek gestart. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-10-2017
Onder luid applaus van hun leerlingen en collega’s namen de vier winnaars op zaterdag 7 oktober hun award in ontvangst, uit handen van minister Bussemaker van Onderwijs. De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 9-10-2017
Curriculum.nu zoekt scholen, leraren en schoolleiders die willen meedenken over het landelijk curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit verschillende schooltypen en door heel Nederland. Aanmelden kan tot 13 oktober.   Curriculum.nu zoekt 130 leraren...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-10-2017
”Een lerende school is een school waarin mensen niet willen doen wat werkt, maar samen leren doen wat ertoe doet”, vertelt Jan Jutten van Natuurlijk leren. Hij verzorgt de training ‘Bouwen aan een lerende school’ in samenwerking met het AVS Centrum Educatief Leiderschap....

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-10-2017
Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. Verder vindt het onderwijspersoneel dat schoolleiders met...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-10-2017
De OnderwijsTopTalentPrijs 2017 is gewonnen door Ruth van Ringelesteijn van de Katholieke Pabo Zwolle en Zuzana Molcanova van Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zij namen de prijs op 5 oktober in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in ontvangst vanwege de hoge kwaliteit van hun afstudeerprojecten en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-10-2017
Ondanks weercodes geel en oranje in delen van het land hebben zo’n 60.000 leerkrachten op 5 oktober hun weg gevonden naar het Zuiderpark in Den Haag om een krachtig code rood-signaal af te geven aangaande de hoge werkdruk en lage salariëring in het primair onderwijs.  Bussen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-10-2017
Schoolleiders en -bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. De AVS en de PO-Raad organiseren de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-10-2017
Obs Stedeke in Diepenheim, het Calvijn College in Tholen en Terra Het Groene Lyceum in Emmen zijn de winnaars van de eTwinningprijs 2017. De prijzen werden woensdagochtend 4 oktober uitgereikt tijdens de conferentie ‘iedereen is van de wereld!’ in Nijmegen.   De drie winnende...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: etwinning
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-10-2017
De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en voortgezet onderwijs. Daarom is er een oproep geplaatst via de website en sociale media van de Tweede...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-10-2017
De Onderwijsraad adviseert om de herziening WVO (Wet op het voortgezet onderwijs) te beperken tot een technische herziening. De raad constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-10-2017
Donderdag is het zo ver. De leerkrachten staken en gaan naar Den Haag. Ook de AVS is daar namens haar leden aanwezig, want wij steunen de actie van de leerkrachten. Als de politiek nu niet investeert in de salarissen van leraren en in werkdrukverlichting, dan hebben schoolleiders straks geen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdruk, Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-10-2017
Op 29 september 2017 heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018, gepubliceerd.   Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-10-2017
Het vertrouwen onder leerkrachten in Passend onderwijs is sterk afgenomen. 93 procent van de leerkrachten zegt dat de werkdruk door Passend onderwijs is toegenomen. Maar liefst 90 procent zegt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning die ze moeten bieden. Dat blijkt uit onderzoek onder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-10-2017
Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2017
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Directeur Tom Hoeyberghs van basisschool Station in Diest geeft zijn kantoor op om meer tussen de leerkrachten en leerlingen te...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2017
Eén school waarin zowel kinderen van cluster 3 en 4 en het speciaal basisonderwijs bij elkaar in de klas zitten. Dat is Prisma: een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio Kampen. Wat ze deden, mocht niet, maar toch zetten ze door. Vooral omdat ze elk kind de beste oplossing...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2017
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer. Als nieuw Tweede Kamerlid loop je soms tegen opvallende zaken aan. Dingen die misschien logisch lijken vanuit de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2017

Pagina's