Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 176 - 200 van 8454
De Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op zaterdag 25 november aanstaande is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Dit betekent dat de top gedeeltelijk aansluit bij een of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: nationale schoolleiders top, Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017
Nog niet gestemd voor de verkiezing van de AVS Ledenraad? Dit kan nog tot en met 31 oktober! Ga naar www.avs.nl/ledenraadverkiezingen

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ledenraad
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017
Het verzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Vanwege de geringe stijging, is er geen sprake van een trendbreuk. Het gemiddeld verzuimpercentage in het voortgezet...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: ziekteverzuim
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-10-2017
Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) zijn op 26 oktober door koning Willem-Alexander beide officieel benoemd en beëdigd als OCW-ministers in het nieuwe kabinet. Slob is onder andere verantwoordelijk voor primair en voortgezet (funderend) onderwijs. Van Engelshoven draagt...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: regeerakkoord
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-10-2017
Tijdens de Week van de Mediawijsheid, van 17 tot en met 24 november, roept Mediawijzer.net schoolleiders, leraren , ouders en leerlingen op samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Via het Nationaal Media Paspoort...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Mediawijsheid
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-10-2017
Het regeerakkoord roept op bepaalde punten vragen op over de verdere uitwerking. Er kan bijvoorbeeld meer gedaan worden aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, om de nijpende situatie op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. Ook moeten er betere maatregelen komen om...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: regeerakkoord
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-10-2017
Omdat het ministerie van OCW, het Vervangingsfonds en AenO Fonds VO behoefte hebben aan gegevens over het niveau en de ontwikkeling van het verzuim in het primair en voortgezet onderwijs is hierover een eindrapportage verschenen over het jaar 2016.   DUO verzamelt verzuimgegevens als...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: ziekteverzuim
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-10-2017
De dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen. In het derde kwartaal van 2017 was de actuele dekkingsgraad 103,3 procent. De beleidsdekkingsgraad lag op 99,3 procent. Dat meldt pensioenfonds ABP op zijn site. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 procent mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-10-2017
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum kunnen zich tot 17 november 15.00 uur inschrijven. De aanmeldtijd is verlengd omdat scholen aangaven meer tijd nodig te hebben om een team samen te stellen. Inschrijven voor een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-10-2017
Met de publicatie van de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018, gepubliceerd in Staatscourant nr. 59340 van 19 oktober 2017, is ook een vernieuwde versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden beschikbaar. Het gaat om versie 2017-2018 van oktober 2017.

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Schooltijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-10-2017
Het ABP gaat in een nieuwsbrief op 19 oktober in op de gevolgen van het akkoord dat de sociale partners onlangs hebben bereikt om de pensioenregeling per 1 januari 2018 aan te passen. Aan de ene kant zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-10-2017
Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2017/2018 (...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: personele bekostiging, Regelingen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-10-2017
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve leveranciers straks met behulp van een minimale hoeveelheid aan leerlinggegevens plaatsvinden....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-10-2017
Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten ter bevordering van gelijke kansen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Subsidieregelingen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-10-2017
Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten of ermee te beginnen. Met de campagne wil men ouders...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Ouders, Overgang PO VO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-10-2017
Half oktober was de General Assembly (GA) van de European School Head Association (ESHA) bij elkaar om op Europees niveau onze netwerken verder uit te bouwen en kennis te delen over onze gemeenschappelijke thema’s, zoals ruimte voor autonomie van schoolleiders, professionalisering en...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: ESHA, autonomie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-10-2017
Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘verbind voor het kind’. Iedereen, ook scholen, kunnen activiteiten organiseren tijdens deze week. De kick-off bijeenkomst is op maandagmorgen 20 november in Den Haag. Tijdens deze weken worden diverse activiteiten, zoals...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: kindermishandeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-10-2017
Het nieuwe kabinet wil dat jongeren die nog geen diploma hebben waarmee ze aan het werk kunnen, doorleren tot hun 21ste. Deze kwalificatieplicht gold tot nu toe voor leerlingen tot 18 jaar. Dat meldt het AD een dag voor het regeerakkoord werd afgesloten.   Leerlingen moeten in ieder...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-10-2017
Van 13 t/m 16 november 2017 is het voor de vierde keer de landelijke Week van de Werkstress. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Ook scholen kunnen meedoen aan de Week van de Werkstress. Een vader met een kort lontje of...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdruk
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-10-2017
Via de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds kunnen schoolleiders in het primair onderwijs 80 procent subsidie krijgen op coaching voor een gerichte en efficiënte aanpak op verzuim. Het traject ‘coaching on the job’ dient te starten in 2017 of 2018 met een uiterste...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 17-10-2017
In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021. Omgerekend naar brinnummer is er volgend jaar slechts 1.575 euro per school beschikbaar...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair, Scholenpanel
Thema's: Werkdruk, salaris;lerarentekort, regeerakkoord, Scholenpanel
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-10-2017
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ en tot slot het opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in alle eindtoetsen....

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-10-2017
Van woensdag 1 november tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Een school...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: excellente scholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-10-2017
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Het budget hiervoor is 5 miljoen euro, genoeg voor zo’n 300 scholen. Schoolbesturen kunnen tot 1 april een aanvraag indienen....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 16-10-2017

Pagina's