Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 151 - 175 van 8453
Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk al in november en december voort. Dat is donderdagavond 2 november besloten na overleg tussen de deelnemende partijen PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, PO in actie, Werkdruk, Salaris, regeerakkoord, POfront
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-11-2017
De AOW-leeftijd gaat voor het eerst in vier jaar niet omhoog. Ook in 2023 mogen mensen met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Uit de laatste berekeningen van het Centraal Bureau...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: AOW
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-11-2017
Voormalig staatssecretaris Dekker van OCW heeft de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 vastgesteld. Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) moeten de stichtings- en opheffingsnormen met ingang van 1...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-11-2017
Het programma De Vreedzame school is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut. De Vreedzame school is een schoolbreed programma voor basisscholen, dat streeft naar een school als democratische gemeenschap, waarin kinderen en...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-11-2017
Van 1 november tot 31 december 2018 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor herintreders. Het doel van de regeling is om de terugkeer van herintreders naar het primair onderwijs aantrekkelijk te maken door een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en ondersteuning van herintreders...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 2-11-2017
Arbeidsmarktplatform PO is een online campagne (van twee jaar) gestart om potentiële zij-instromers en herintreders te enthousiasmeren voor het lerarenvak. Po-leerkrachten beantwoorden aan het einde van hun videoverhalen over de waarde van het leraarschap de vraag: ‘Wat draag jij bij?...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-11-2017
Op 17 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019 in werking getreden. Het besluit houdt in dat aan scholen met veel achterstandsleerlingen subsidie kan worden verstrekt, gericht op het vrijroosteren van leraren voor deelname aan coachingsactiviteiten...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Subsidieregelingen, rooster
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2017
Hoewel ouders zich zorgen maken over de internetrisico’s voor hun kinderen, mag 28 procent van de 6- tot 9-jarige kinderen alles alleen doen op het internet. Volgens general manager Martijn van Lom van de Benelux-afdeling van het Russische internetbeveiligingsbedrijf Kaspersky Lab moet het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: internet
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-10-2017
Wanneer alle leerkrachten die een of twee dagen voor de klas staan een dag extra gaan werken, is het lerarentekort opgelost. Dit meldt Trouw op basis van berekeningen van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Of het structureel een oplossing is en parttime leerkrachten daadwerkelijk meer willen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-10-2017
De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan is tussen de inspectie en het onderwijsveld. Auteur Gérard Zeegers –...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Onderwijstoezicht, Inspectie, inspectie van het onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: regeerakkoord, onderwijsbegroting 2018, lerarentekort, Salaris, Kwaliteit
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Aan de slag met je werkhouding en gedrag samen met je ouders, een Impulsklasleerkracht en -ouderbegeleider. En dat drie maanden lang één ochtend per week. Dat doen de leerlingen van de Impulsklas. Ouderbetrokkenheid en een positieve insteek zijn de sleutelwoorden. Trainingsbureau...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg startte vorig jaar op verzoek van ouders met een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer. In groep 7 en 8 deed ik als kind mee met het schoolvoetbaltoernooi. En om een beetje goed voor de dag...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdruk
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Het NOS-journaal vroeg AVS-voorzitter Petra van Haren op 6 oktober naar een toelichting op een onderzoek van het Jeugdjournaal naar schooltoiletten. Daaruit blijkt dat de helft van de leerlingen de wc’s vies vindt en dat 60 procent de gang naar het toilet uitstelt. Van Haren: “Scholen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam begin oktober bijeen om te spreken over de academische leerkracht, een landelijk niveau van basisondersteuning en goed verantwoorden. De commissieleden bespraken met twee leden van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) het wel en wee...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Hoe zorg je er in korte tijd voor dat je medewerkers tot een prettige en effectieve samenwerking komen, in wisselende, kleine en tijdelijke teams op verschillende thema’s? In deze nieuwe, zesdaagse leergang leren leidinggevenden stapsgewijs een gezond en productief samenwerkingsklimaat cre...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Binnen elke school spelen complexe vraagstukken die een beroep doen op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring en leidt tot verbetering en vernieuwing. Deze nieuwe tweedaagse masterclass geeft...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Scholen benaderen ouders vooral individueel voor gesprekken over hun kind en allerhande klusjes. Terwijl ouders volgens ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ook behoefte hebben aan een collectiever educatief partnerschap en inzet op basis van hun expertise. De Valentijnschool en het Leidsche...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ouders, Medezeggenschap, educatief partnerschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Ouders en scholen staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Communicatie is dé sleutel tot een goede verstandhouding. “Als een groep ouders boos is, weet je als directeur dat je te laat bent omdat je ergens iets hebt laten liggen.” De irritatie tussen de twee leerkrachten...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ouders
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Steeds meer scholen gaan over op – besloten – digitale platforms voor hun communicatie met ouders. Het bespaart tijd en vergroot de ouderbetrokken- en verbondenheid. “De mogelijkheden zijn oneindig”, ervaart een schoolleider. Deskundigen wijzen naast de voordelen op de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Ouders
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Leerlingen voorbereiden op een andere toekomst vergt organisatie  verandering De wereld verandert en niet zo’n klein beetje ook. Technologische innovaties, een flexibiliserende arbeidsmarkt en demografische verschuivingen bijvoorbeeld, hebben onvermijdelijk gevolgen voor de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-10-2017
Het kabinet Rutte III weigert de problemen in het primair onderwijs echt aan te pakken. Dit blijkt uit een beperkt budget van 270 miljoen euro voor de salarissen en pas aan het einde van de regeerperiode geld voor werkdrukverlichting. Hiermee negeert het kabinet de krachtige oproep tijdens de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: POfront, PO in actie, Werkdruk, Staking, onderwijsbegroting 2018, regeerakkoord
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017
De extra 270 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten in het primair onderwijs is structureel. Dat bevestigt de regering in een reactie op Kamervragen over de onderwijsbegroting voor 2018. Hoewel het extra bedrag van 270 miljoen euro in de begroting voor 2018 wordt genoemd,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: salaris;lerarentekort, onderwijsbegroting 2018, regeerakkoord, arbeidsvoorwaarden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017
De Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op zaterdag 25 november aanstaande is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Dit betekent dat de top gedeeltelijk aansluit bij een of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: nationale schoolleiders top, Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-10-2017

Pagina's