Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 151 - 175 van 8635
Onderwijs verbeteren of vernieuwen is een proces waarbij je het hele team nodig hebt, blijkt uit de verhalen van verschillende schoolleiders. “Wilde iemand écht niet mee, dan namen we afscheid.”   Een week met je leerlingen naar Marrakech – een jaar eerder was het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Innovatie, onderwijsvernieuwing
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Er zijn goede redenen om leiderschap in de school te spreiden. Gespreid leider­schap is een opstap naar duurzame school­ontwikkeling. Verder sluit deze leiderschaps­stijl goed aan bij de huidige maatschappij, waarin mensen autonoom en mondig willen zijn. Een deskundige en twee...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Als schoolleider sta je er vaak alleen voor, en dat terwijl de druk behoorlijk kan oplopen. Een (adjunct-)directeur of locatieleider naast je kan dan een wereld van verschil maken. “Wij vullen elkaar heel mooi aan.” Begrotingen, onderwijsbeleid, veranderingsprocessen, kwaliteitszorg:...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Onder de titel ‘Onbekend fortuin’ fungeert het amfitheater op het AVS-congres 2018 als dé verzamelplaats van voor veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Daarvoor presenteert Nuffic het Erasmus+-programma, het Vervangingsfonds de subsidiemogelijkheden wat...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
AVS-voorzitter Petra van Haren kwam op 8 januari aan het woord in Trouw over de deal die het kabinet wil maken als het gaat om het verhogen van de lerarensalarissen in het primair onderwijs. In ruil daarvoor wil het kabinet dat de sector in de cao-onderhandelingen de bovenwettelijke regelingen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van enkele onderwijsorganisaties waaronder de AVS en PO-Raad, biedt medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs ondersteuning. Zoals de voor schoolleiders interessante gratis training Quickstart Medezeggenschap.   In de Quickstart...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.   Zodra de leraar een hoge werkdruk heeft, neemt ook de werkdruk van de schooldirecteur toe: een vervanger...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Dinsdag 10 april is het weer Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les, wat goed is voor de leerprestaties van de kinderen. Scholen kunnen zich nu aanmelden hiervoor. Deelnemende scholen krijgen gratis...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo). Het ministerie van OCW geeft aan dat het aantal leerlingen in het speciaal...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
De Stichting van het Onderwijs dringt er nog een keer bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs uit het regeerakkoord te verzachten of liefst te schrappen. In een onlangs gestuurde brief laat zij weten het ‘buitengewoon teleurstellend...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-2-2018
Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Ook in 2017 is er nauwelijks iets...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: klassengrootte
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2018
In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen die pesten populairder dan op de basisschool, blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels, die in januari promoveerde op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit. Zo’n 10 tot 15 procent van de vo-leerlingen geeft aan slachtoffer...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pesten
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2018
De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: doorstroom
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2018
De Tweede Kamer debatteerde op 31 januari in een Algemeen Overleg over onderwijs, ict en leermiddelen. De sectorraden in het funderend onderwijs riepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ict en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2018
Gespreid leiderschap brengt een schoolorganisatie in een spannend avontuur. Dat is de insteek van de auteurs van het onlangs verschenen ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs - elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’. Frank Hulsbos en Stefan Langevelde hebben hun onderzoeksbevindingen...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-2-2018
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond. Deze stap is door de sociale partners gezet in het belang van de sector. Alle betrokken organen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: CAO PO, CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-2-2018
De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-front stellen de betrokken partijen vast dat het kabinet...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Staking, CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-2-2018
Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over dit onderwerp die in het najaar van 2017 is uitgevoerd.   De meeste respondenten stellen...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-2-2018
Het Schoolleidersregister PO organiseert op vrijdag 1 juni een proeverij professionaliseringsaanbod in Inn Style in Maarssen. Ook het AVS Centrum Educatief Leiderschap presenteert die dag een aantal leergangen waar deelnemers in workshops aan mogen proeven. De dag is bedoeld voor schoolleiders...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-2-2018
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-2-2018
Po in actie heeft de website lerarentekortisnu.nl  in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van scholen en klassen waar geen leerkracht staat door het lerarentekort. Naar aanleiding van een aantal tweets eind januari waarin leerkrachten zich afvragen of het lerarentekort niet...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-1-2018
Op 29 januari 2018 heeft het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs bekendgemaakt dat de Regeling Subsidie Lerend Werken als absolute einddatum 31 augustus 2019 heeft gekregen. De subsidieaanvraag moet vóór 1 september 2018 ingediend...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: vervangingsfonds
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-1-2018
De staatssecretaris van OCW heeft op 29 januari 2018 een rectificatie gepubliceerd over de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018. Deze rectificatie heeft betrekking op de eerdere publicatie van 25 oktober 2017. Op grond van de artikelen 77, derde lid, en 153, tweede lid...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-1-2018
Personeel in het primair onderwijs is overwegend positief over de leercultuur op hun school en iets minder positief over de inzetbaarheidscultuur. De leidinggevende blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen: naarmate personeel positiever oordeelt over de leidinggevende, oordeelt het ook...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-1-2018

Pagina's