Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 126 - 150 van 8635
Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase curriculumherziening. "Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een centrale rol vervullen." De ontwikkelscholen zijn nu ook bekend. Dit jaar buigen 125 leraren, 18...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: curriculumherziening
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-2-2018
Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen en ouders een leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar.    Het is weer tijd om een favoriete leraar op te geven voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2018. De...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 22-2-2018
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te vervallen. Wat zijn de precieze gevolgen en welke...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Pensioen en sociale zekerheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 22-2-2018
Dit najaar komen er nieuwe afleveringen van het tv-programma Lang Leve de Muziek Show. Dat maakten AVROTROS en Stichting Méér Muziek in de Klas bekend. Schoolklassen (groepen 6 en 7) die met elkaar de strijd willen aangaan, kunnen zich tot en met 12 maart inschrijven...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-2-2018
Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob kondigt maatregelen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: thuiszitters
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2018
Van 2014 tot 2016 richtten po-schoolbesturen tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op. Hoewel de arbeidsmarkt van toen heel anders is dan nu, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze de focus verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen gezamenlijk kunnen oppakken. Dat...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-2-2018
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode februari - april 2018. Het overzicht van de te behandelen thema’s ziet er als volgt uit: 1....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: CAO PO, CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-2-2018
“Om het onlangs afgesloten werkdrukakkoord te vieren, hebben we de periode van de vroegboekkorting verlengd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De professionaliteit van de schoolleider is cruciaal bij het invullen van de werkdrukverlichting op school. Raak geïnspireerd,...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-2-2018
De Suikerfabriek in Groningen was op 14 februari afgeladen met stakers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het was de aftrap voor de estafettestaking in het land.   Zo’n zesduizend leerkrachten en onderwijsondersteuners laten van zich horen. Van noordelijke nuchterheid was niets te...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, POfront, salaris;lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-2-2018
Scholen die de schoolpagina op scholenopdekaart.nl volledig hebben ingevuld in Vensters, kunnen met een druk op de knop een schoolgids samenstellen. Indicatoren met gegevens van DUO zijn automatisch ingevuld. Door het meervoudig gebruik van gegevens zorgt de Vensters schoolgids voor...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-2-2018
De ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, hebben het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers, kortweg Wet register onderwijsdeelnemers, bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel wil een wettelijke regeling...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-2-2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel gepubliceerd. Dit experiment regelt dat een so-school/vestiging en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-2-2018
Circa een kwart (24 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren (83 procent organiseert deze reizen), heeft in de afgelopen twee jaar bestemmingen gewijzigd als gevolg van aanslagen of terreurdreiging. Omgerekend naar alle middelbare scholen is...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 13-2-2018
De hoge werkdruk in het onderwijs is een actueel en veelbesproken thema. Er worden oplossingen gezocht in allerlei richtingen. In de geactualiseerde AVS-publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’ wordt onder andere de rol van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: jaartaak, Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-2-2018
De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van de baan. Dekker stelde in 2013 voor om de correctievolgorde om te draaien (...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Eindexamen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-2-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-2-2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen de vrijheid de werkdrukgelden naar eigen inzicht te besteden. En de werkdrukgelden worden eerder ingezet dan is afgesproken in het regeerakkoord. Dat staat in het werkdrukakkoord dat het PO-front en minister Slob op 9 februari hebben ondertekend.  ...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdrukafspraken, POfront
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-2-2018
Leerkrachten op basisscholen geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn iets optimistischer en geven een 6,6. Beide groepen zien mediawijsheid het meeste als kern van digitale vaardigheid. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-2-2018
De Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor het primair onderwijs, vindt plaats van 19 tot en met 23 maart 2018. Het thema is dit jaar ‘Anders?!’ en schenkt aandacht aan diversiteit in brede zin. Deelnemende scholen kunnen gebruikmaken van diverse lesmethodes en...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 9-2-2018
“Het is niet meer de vraag of we aan de slag gaan met onderwijsinnovatie, maar hoe”, zegt Simon Bijl, schoolleider van IKC GA de Ridder in Beilen. In de nieuwe leergang ‘Herontwerp voor toekomstig onderwijs’ van het AVS Centrum Educatief Leiderschap staat in twee eendaagsen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Toekomstgericht leiderschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018
Samenwerken binnen een onderwijscoöperatie kan eenpitterscholen tijdwinst, kosten­besparingen en extra kennis opleveren. Bij onderwijscoöperatie Pompeblêd in Friesland werken zeven scholen voor voortgezet onderwijs samen bij de inkoop, werving en selectie en re-integratie....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018
Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met leerlingen van de reguliere vmbo-school Maarten van Rossem les in praktijk- en profielvakken....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018
Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben genomen om de werkdruk te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS dringt er bij de politiek op aan dat het extra geld...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken, Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018
Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Cbs De Linge in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) werkt met ‘Bord in de Klas’ om leerlingen direct te betrekken bij wat ze leren en hen zelf...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 7 februari, tijdens de landelijke conferentie van Alles is Gezondheid… in Amersfoort een pledge ondertekend, samen met andere organisaties, om het (voor)lezen te stimuleren. Doel is een miljoen kinderen in Nederland te voorzien van (prenten)boeken. Dit...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-2-2018

Pagina's