Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 101 - 125 van 8633
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het landelijk curriculum. Wat houdt dat in? Critici waarschuwen voor het gevaar dat het een apart vak wordt.   Kinderen zitten de hele dag op hun telefoon, maar dat wil nog niet zeggen dat ze digitaal vaardig zijn. “Als je hen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Curriculum.nu, curriculumherziening
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor schoolleiders/eenpitters. Tijdens die...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
Het zicht op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren werd voorjaar 2017 een speciale, brede werkgroep ingericht met onder meer samenwerkings­verbanden en schoolbesturen. Deze heeft inmiddels concrete voorstellen geformuleerd om tot meer...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Passend onderwijs, Verantwoording
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
Van 12 tot en met 16 maart is de jaarlijkse Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken. Deskundigen uit de wereld van banken en verzekeringen geven dan gastlessen op scholen. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar financieel bij regionale pilots om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Uiterlijk tot en met 15 april kunnen scholen een aanvraag indienen. Scholen die een vernieuwende aanpak hebben om het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-3-2018
De Redactieraad van de Arbocatalogus PO heeft op 24 januari 2018 haar congres gehouden in het Vergader- en Congrescentrum Domstad in Utrecht. De deelnemers hebben het congres gewaardeerd met het cijfer 7,8.   Aan het congres hebben ongeveer 150 preventiemedewerkers, directeuren en andere...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: arbocatalogus po
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-3-2018
Scholen en muziekpartners die gebruikmaken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs geven aan dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd naar de effecten van de regeling. Daarnaast geven...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-3-2018
Van 5 maart tot en met 12 april 2018 kunnen school zich inschrijven om in aanmerking te komen voor ondersteuning om een Gezonde School te worden. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en (maximaal) 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 8-3-2018
De nieuwe versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden 2018-2019 is beschikbaar. In deze versie is de bepaling van de loonkosten gebaseerd op de landelijke Gemiddelde PersoneelsLast (GPL) voor het schooljaar 2018/2019, prijspeil regeling OCW Staatcourant 2018 nr. 15333 - 20 maart...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Onderwijs en leerlingzorg, Schooltijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-3-2018
Aan de cao-tafel in het primair onderwijs is afgesproken dat per onderwerp afspraken worden gemaakt over de aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen en omschrijvingen in de cao helder moeten zijn. Als eerste onderwerp is het onderwerp tijd, arbeidsduur en verlof geagendeerd. Inmiddels...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 8-3-2018
Minister Slob van Onderwijs wil dat leerlingen niet langer door scholen worden buitengesloten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. “Het is onacceptabel. Elk kind moet mee kunnen doen, ook met de uitjes.” Hij heeft de PO-Raad en de VO-raad gevraagd aankomend...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Vrijwillige Ouderbijdrage
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-3-2018
De Europese Schoolleiders Vereniging ESHA, waar AVS-leden automatisch lid van zijn, nodigt schoolleiders uit een gratis webinar (in het Engels) over voortijdig schoolverlaten bij te wonen. Het webinar vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur op donderdag 5 april.   In het webinar komen onder...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: ESHA
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2018
Alle scholen voor primair onderwijs ontvangen deze week de handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider heeft een belangrijke rol in dit proces. De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2018
Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leerkrachten en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, salaris;lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2018
Vanaf 5 maart kunnen basisscholen in het hele land weer meedingen naar de felbegeerde TechniekTrofee 2018 of de Inspiratieprijs en 2.500 euro winnen. De inspiratieprijs gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap- en techniekonderwijs. De TechniekTrofee is voor de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: techniekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2018
Minister Slob heeft op 2 maart 2018 de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019 – 2022 gepubliceerd. Ook in deze regeling blijft het voor het primair onderwijs mogelijk om een meivakantie van meer dan één week in te roosteren. In het voortgezet onderwijs kunnen naast de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: vakantieregeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2018
Op 14 maart staken leerkrachten in het primair onderwijs in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het is de tweede regionale estafettestaking van het PO-front, nadat het noorden van Nederland op 14 februari de spits afbeet. Op 14 maart organiseert het PO-front de tweede manifestatie...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Staking, salaris;lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2018
Basisscholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan. De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal aantonen dat ze dit geld rechtmatig ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het totale...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: gewichtenregeling, Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2018
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd over het toenemende lerarentekort in het po, so, vo en mbo in combinatie met een ontoereikende kwalificatiestructuur. De raad zal proberen antwoord te geven op de vraag hoe de opleidings- en arbeidsstructuur kunnen bijdragen aan de gewenste...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: lerarentekort, Onderwijsraad
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2018
De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn 20 februari vastgelopen. De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de vakbonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en werkdrukvermindering. Met een looneis van structureel 3,5...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: CAO VO
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2018
Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase curriculumherziening. "Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een centrale rol vervullen." De ontwikkelscholen zijn nu ook bekend. Dit jaar buigen 125 leraren, 18...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: curriculumherziening
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-2-2018
Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen en ouders een leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar.    Het is weer tijd om een favoriete leraar op te geven voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2018. De...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 22-2-2018
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te vervallen. Wat zijn de precieze gevolgen en welke...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Pensioen en sociale zekerheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 22-2-2018

Pagina's