Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 101 - 125 van 8454
Scholen en pabo’s die samen op de eigen regio toegesneden aanpakken ontwikkelen om het lerarentekort terug te dringen, kunnen daarvoor financiële steun ontvangen. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar bij het terugdringen van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in een brief aan de Tweede Kamer tevreden over de eindtoetsen 2016-2017. De hoogte van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: eindtoets
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2017
De kans is groot dat de leerkrachten weer opgeroepen worden tot staking. Hoe ga je dan om met de onderwijstijd? Het advies van de AVS luidt om met het onderwerp staking principieel om te gaan (eerbiedig het stakingsrecht, dwing stakende werknemers niet uren in te halen en vermijd dat een staking...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
De beste schoolleider van Nederland in 2017 is Selma Klinkhamer. Arnoud van Leuven is uitgeroepen tot beste schoolbestuurder van Nederland 2017. Stichting OOADA en stichting ZAAM krijgen een prijs voor het beste jaarverslag over 2016. Dyade Dienstverlening Onderwijs organiseert dit jaar voor de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Nieuw ontwikkelde leergangen en een masterclass van het AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Het gaat om de Leergang Bildung, de Leergang Cultuurpracticum en de Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek. De nieuwe leergang...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Vele leraren en schoolleiders zijn op 29 november naar Amsterdam gekomen voor de meet-up met minister Slob.  “In wat er via #askarie de afgelopen tijd naar mij toe is gekomen zit ook een stuk wanhoop waar scholen en leraren zich in bevinden. Dat raakt mij”, zegt hij.  Vooral...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: salaris;lerarentekort, POfront
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Waar komt de AVG in het kort en goed op neer? Wat zijn de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Het tekort aan leraren en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs groeit, al is het minder snel dan eerder werd verwacht. De ramingen blijven dramatisch. In 2022 zal er een tekort zijn van 4.100 fte in het basisonderwijs. Dat betekent dat 4,5 procent van de openstaande vacatures (voor...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Woensdag 29 november om 15.30 uur is de meet-up met minister Slob live te volgen. Veel leerkrachten en schoolleiders zijn aanwezig bij de meet-up in Amsterdam. In deze door het PO-front georganiseerde meet-up gaat minister Slob van Onderwijs in gesprek met leerkrachten, schoolleiders en -...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-11-2017
In de Wet Beroep Leraar, die sinds 1 augustus 2017 van kracht is, staat dat leraren, schoolleiding en –bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld voor schoolbesturen om in samenspraak met hun...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-11-2017
Gelet op de bepaling in de CAO-PO 2016-2017 herinnert de AVS alle directeuren en adjunct-directeuren eraan zich voor 1 januari 2018 te registreren in het Schoolleidersregister PO. Hoe gaat het (her)registreren in het Schoolleidersregister in zijn werk? (Adjunct-)directeuren die werkzaam zijn in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Schoolleidersregister PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-11-2017
Groep 8 van basisschool Statenkwartier uit Den Haag is de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’ en is de winnaar van de zevende editie van de Media Masters Game, Nederlands grootste mediawijsheidproject voor groep 7 en 8. Leerlingen gingen tijdens de MediaMasters Game vijf speldagen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Mediawijsheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-11-2017
Honderden schoolleiders zijn tijdens de Nationale Schoolleiders Top PO op 25 november in Utrecht in gesprek gegaan met leidinggevenden uit het bedrijfsleven en andere sectoren (NL2025). Persoonlijk leiderschap was het centrale uitgangspunt. Tijdens inspirerende tafelsessies in kleine groepjes zijn...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: nationale schoolleiders top
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-11-2017
De normbedragen voor onderwijsvesting zijn te laag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij deed in het voorjaar een oproep aan schoolbesturen en gemeenten over hun ervaringen met de normbedragen onderwijshuisvesting. Naar aanleiding van de...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Huisvesting
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-11-2017
Het kabinet gaat komend jaar al geld investeren in voorschoolse educatie. Om te voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn. Bovendien kunnen gemeenten zich zo voorbereiden op het geven van meer taaltraining...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: voorschoolse educatie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-11-2017
Begin november startte het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’. Hiermee worden in twee jaar honderd nu nog on(der)bevoegde maar bekwame leraren opgeleid en begeleid naar een bevoegdheid. Doel is om in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen voor het lerarentekort en het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: lerarentekort, bekwaamheidseisen, bekwaamheidsdossier, bekwaamheidserkenning
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-11-2017
De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het gesprek hierover met ze aan te gaan. Doel is te bezien hoe van het lerarenregister een succesvol...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: lerarenregister
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-11-2017
Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Vo-schoolleiders hadden in 2016 juist een relatief hoog gemiddeld...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Salaris
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-11-2017
Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37 procent meer dan in 2017. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+, het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Internationalisering, Mobiliteit
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-11-2017
ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in 2018 van 21,1 naar 22,9 procent. De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-11-2017
De Tweede Kamer steunt unaniem de door D66 en PvdA ingediende motie over muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool. Uiterlijk in 2020 moet muziekonderwijs op iedere school weer vanzelfsprekend zijn. De motie was ingediend door D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en collega Lodewijk...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-11-2017
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk is bereikt. Nadat  begin dit jaar de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-11-2017
Je kunt er niet omheen!: De schoolleider staat onder druk en daarmee de kwaliteit van het primair onderwijs. Daar maakt de AVS zich zorgen over! Dat laten wij weten! Wij steunen de acties van de leerkrachten omdat we samen met de leerkrachten in de school een team vormen. Maar er is meer nodig!...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-11-2017
Zaterdag 25 november aanstaande start de tweede Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Minister Arie Slob van Onderwijs heeft laten weten dat hij hierbij aanwezig zal zijn. Honderden schoolleiders hebben zich al aangemeld, voor een enkele last...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-11-2017
Dit is niet gestegen, ondanks het geld dat Rutte II ervoor uittrok, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. “Schoolleiders vinden gym heel belangrijk, maar krijgen de roosters niet altijd rond. Basisschoolleerlingen sporten veel minder dan drie uur per week, wat het vorige kabinet (...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: sport en beweging
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-11-2017

Pagina's