Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 8401 - 8425 van 8633
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. U vindt hier o.a. de beoordeling van de inspectie over scholen:...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Inspectie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-onderhandelingen. De werknemersorganisaties in het onderwijs, waaronder de AVS, zijn daarop uit het overleg...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Op bijna iedere basisschool werkt een intern begeleider. Anders dan groepsleerkrachten hebben zij lang niet altijd in de eigen school een collega met eenzelfde functie om...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
De dagelijkse praktijk van het onderwijs in 2005 vraagt heel wat body van onder andere leidinggevenden, bestuurders, opleiders, onderzoekers en de overheid. Dat vraagt om leiderschap door innovatieve leiders die duurzame ontwikkeling weten te bereiken door een schakel te zijn in het dynamische,...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
De Pioniers van Lumpsum is de toepasselijke naam van de managementgame die sinds januari 2005 gespeeld kan worden door besturen, bovenschools management en directies. U kunt onder leiding van speciaal getrainde spelleiders kennismaken met praktijksituaties die vergelijkbaar zijn met situaties...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben gespaard in de jaren 2001 tot en met 2004, zonder fiscale gevolgen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
  Het activiteitenplan WSNS Plus voor 2005/2006 is vastgesteld. Het bevat plannen voor het afrondingsjaar van het traject dat is gestart in 2002 en zich nog steeds richt op verbetering van de zorg in het primair onderwijs. Eén en ander betekent dat WSNS Plus niet allerlei...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: WSNS+
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Deze maand nog gaat de vernieuwde website van de AVS online: het AVS Scholenportaal. Hiermee gaat de AVS via de schoolleiding en het bovenschools management professionalisering en informatie-uitwisseling tussen scholen stimuleren en faciliteren. Het AVS Scholenportaal is mede mogelijk gemaakt door...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-onderhandelingen. De werknemersorganisaties in het onderwijs, waaronder de AVS, zijn daarop uit het overleg...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
De collegiale visitatie, die de afgelopen maanden in het kader van het Ziezo-project van Q*Primair op een aantal scholen heeft plaatsgevonden, is succesvol verlopen. Na het afsluiten van de eerste fase van het project, de zelfevaluatie, was deze tweede fase aan de beurt. De zelfevaluatie had veel...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
De dagelijkse praktijk van het onderwijs in 2005 vraagt heel wat body van onder andere leidinggevenden, bestuurders, opleiders, onderzoekers en de overheid. Dat vraagt om leiderschap door innovatieve leiders die duurzame ontwikkeling weten te bereiken door een schakel te zijn in het dynamische,...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Na een tot nu toe tegenvallende zomer in Nederland, lijkt het de komende herfst nog heet te worden, maar dan door de problemen die het kabinet heeft...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Op bijna iedere basisschool werkt een intern begeleider. Anders dan groepsleerkrachten hebben zij lang niet altijd in de eigen school een collega met eenzelfde functie om ervaringen uit te wisselen, om vragen aan te kunnen stellen of om kennis mee te delen.Veel IB-ers ontmoeten af en toe collegas...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2005
Dit najaar gaat de AVS `on the road´ tijdens een aantal ledenbijeenkomsten op twintig plaatsen in het land. Een vertegenwoordiger van het AVS bestuur en bureau zullen de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-8-2005
Het meetjaar 2004-2005 is bepalend voor de bedragen in de lumpsumformules én voor de vaststelling van de eventuele overgangsregeling van ieder bestuur afzonderlijk. Daarom is het van groot belang én in uw belang dat alle personeelsmutaties van het schooljaar 2004-2005 vó...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-8-2005
Werknemers in het primair- en voortgezet onderwijs gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-8-2005
Op vrijdag 27 mei 2005 heeft de minister van Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen voor de uitwerking van de nieuwe gewichtenregeling in...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-8-2005
Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in hoge mate zelf regelen. Zij krijgen de ruimte om dat op hun eigen manier te doen; voorwaarde is wel dat er een duidelijke scheiding tussen bestuur en intern toezicht is. De minister van Onderwijs treedt steeds...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor beschikbaar gesteld. Toch vragen veel scholen zich af: Heeft het eigenlijk wel zin dat beveiligen? Dat...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: ICT, Veiligheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-8-2005
Omdat de uitgangspunten van het formatiebudget overeind blijven, kan de formule voor de lumpsumbekostiging worden afgeleid van het huidige formatiebesluit en de berekening van het schoolbudget. Immers, ook die formules kun je herleiden tot een (fre-)bedrag per leerling.Bron Kader Primair, maart 2004

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-8-2005
Eindloonpensioen In het eindloonsysteem wordt per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. Bij een eindloonpensioen wordt bij salarisverhogingen alle vorige pensioengrondslagen vervangen door de nieuwe pensioengrondslag, niet alleen voor de toekomstige jaren...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004. Zij zijn van mening dat middelloon beter past bij het tegenwoordige carrièrepatroon van werknemers. Sociale partners zijn bovendien van mening dat een...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-8-2005

Pagina's