Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 8401 - 8425 van 8454

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
Wie voert het DGO?Partijen moeten schriftelijk aan elkaar mededelen namens wie zij spreken én wie er bevoegd is/zijn om aan de besluitvorming van het overlegorgaan deel te nemen (met recht van vervanging). De regionale DGO-onderhandelaars moeten dus (bijvoorbeeld middels briefpapier) bekend zijn...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
Op deze pagina vindt u informatie voor het aanstellen van onderwijsassistenten in de school   Bekostiging van assistenten Het ministerie stimuleert de aanstelling van onderwijsassistenten als antwoord op de hoge werkdruk en het personeelstekort in het basis- en speciaal...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-7-2005
De Schoolwijzer is een naslagwerk met tips, maatregelen en aanwijzingen om risico´s met betrekking tot het schoolgebouw en de activiteiten die binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvinden te voorkomen. De Arbowet en het arbeidsomstandighedenbesluit geven hiervoor de wettelijke kaders aan....

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Arbo, Huisvesting
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Zij-instroom
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005
Op veel scholen krijgen de diverse arbowetverplichtingen inmiddels wel de aandacht. Een totaaloverzicht, een arbobeleidsplan, wil nog wel eens ontbreken. Om...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken, Verzuimbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-7-2005
Hoe zit het nu precies met kerstpakketten, personeelsuitjes of studiekosten? Voor welk bedrag mag de spaarloonregeling nog, en kunnen we overblijfouders nog steeds een vrijwilligersvergoeding geven? Zijn er mogelijkheden om af te wijken van de zo laag geworden fiscaal aftrekbare...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Belastingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-7-2005
De AVS heeft samen met de onderwijsvakorganisaties aangedrongen op overleg over de onderwijs-CAO voor het jaar 2005. Uit een verkenning van...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2005
De AVS en VBS hebben in opdracht van OC&W een samenwerkingsscan ontwikkeld. De scan is gericht op het onderzoeken van de eventuele noodzaak tot samenwerking voor éénpitters. Met behulp van een gedigitaliseerde vragenlijst kunt u de kracht van uw organisatie in beeld...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Management, Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-7-2005
De Arbeidsomstandighedenwet is gewijzigd per 1 juli 2005. Lees hier de actuele stand van zaken

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-7-2005
Op 30 juni heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aangenomen. De WIA volgt de WAO op per 1 januari 2006.Lees verder >>

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-6-2005
Diverse organisaties binnen het onderwijs, waaronder de AVS, zijn betrokken bij een veldonderzoek naar de stand van zaken in de voorbereiding op lumpsum. De eerste resultaten daarvan zijn nu bekend. 

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-6-2005
De huidige bewindslieden van OCenW zien de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee invoering van gedeelde medezeggenschap in het primair onderwijs voorlopig nog niet zitten. Zij verwijzen naar de kleinschaligheid in het primair onderwijs en de grote betrokkenheid die ouders...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2005
Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven (OCW) en staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Brede School
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-4-2005
Minister Van der Hoeven zou de 2de Kamer begin april een beleidsreactie sturen, samen met het eindrapport van het ‘breed overleg’ over de medezeggenschap in het PO en VO. Dat is inmiddels gebeurd.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2005
Sterke verhalen, daar draaide het om op het tiende AVS-congres. Het sterke verhaal van de AVS zelf, maar vooral ook van de schoolleider, van de leden. Inleidingen en workshops boden inspiratie genoeg om met een sterk verhaal weer thuis te komen.   Als binnenkomer zien de ruim achthonderd...

Onderdeel: Nieuws, Congresnieuws
Thema's: AVS-congres 2005
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2005
De nieuwe "Wet medezeggenschap scholen" moet aansluiten bij de tendens van deregulering en autonomievergroting.Het streven is deze wet per 1 januari 2007 in te voeren.    

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-3-2005
GrassRoots Cultuur heeft inmiddels een aantal projectideeën opgeleverd. Sinds de start van de stimuleringsmaatregel van stichting Kennisnet hebben zich al meerdere...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-2-2005
Scholen zouden graag meer audio- en visuele hulpmiddelen hebben. Ze willen inzicht hebben in de middelen die ze hebben en deze centraal...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-2-2005
Staatssecretaris Van der Laan maakte op woensdag 26 januari tijdens de NOT in de Utrechtse Jaarbeurs de naam bekend van het project waarbij het grootste audiovisuele...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-1-2005
Wat betekent schoolleiderschap voor schoolontwikkeling? Waar sturen schoolleiders op? Vragen innovaties specifieke competenties van schoolleiders? De...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-1-2005
In november 2004 bracht de besturenorganisatie VOS/ABB de brochure Bestuursvormen voor de school uit. Het boekje geeft een overzicht van de mogelijke bestuursvormen voor openbaar en bijzonder onderwijs, zoals:   Integraal bestuur Bestuurscommissie ex artikel 83 Stichting...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Bestuursvormen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2005
In 2005… bestaat de Algemene Vereniging Schoolleiders tien jaar. Daarom krijgt het tiende AVS-congres dit jaar een feestelijk tintje. Sterke verhalenDat is de rode draad tijdens het jubileumcongres van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Op vrijdag 8 april 2005 zijn alle leidinggevenden in...

Onderdeel: Nieuws, Congresnieuws
Thema's: AVS-congres 2005
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-12-2004
Uit onderzoek blijkt dat er bij leraren in het primair onderwijs grote behoefte is aan meer inhoudelijke ondersteuning bij de begeleiding van hun leerlingen op...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 17-11-2004

Pagina's