Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 76 - 100 van 8452
De vaste commissie voor OCW heeft in de maand oktober 2017 een internetconsultatie onder belanghebbenden in het onderwijs laten uitvoeren. Hierop zijn in totaal 124 reacties ontvangen. De staf van de commissie heeft op basis van deze reacties een samenvattende analyse gemaakt. Uit de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
De Stichting van het Onderwijs doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de voorgenomen ‘doelmatigheidskorting’ van 183 miljoen ongedaan te maken. Structurele investering blijft nodig om de ambities voor de samenleving en de kenniseconomie waar te maken. De Stichting van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
Versterk de rol van scholen bij de bestrijding van armoedeproblematiek, zodat kinderen en jongeren in armoede de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Maak samen met ieder gezin een perspectiefplan gericht op het stabiliseren van de situatie nu en het verbeteren van het toekomstperspectief...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
Zowel van het po, vo als mbo zijn historische formatie- en stroomgegevens beschikbaar. Deze rapporten bieden een overzicht van meer dan 20 jaar data met betrekking tot de onderwijsarbeidsmarkt in deze sectoren. De gegevens in de rapporten zijn gebaseerd op data van DUO en vervolgens opgeschoond...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen kunnen tot en met 29 december 2017 subsidie aanvragen: er zijn nog enkele tientallen subsidies beschikbaar. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50 procent van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van 3.500 euro...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: green deal scholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar? Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld. Deze is hieronder te downloaden.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-12-2017
Met deze voorbeeldbrief (die u kunt wijzigen) kunt u de ouders informeren over de op hande zijnde staking van 12 december 2017.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-12-2017
Nieuw ontwikkelde leergangen en een masterclass van het AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Het gaat om de Leergang Bildung, de Leergang Cultuurpracticum en de Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek. De nieuwe leergang...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Schoolleidersregister PO
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-12-2017
Vrijwel alle scholen hebben inmiddels aandacht voor het tegengaan van onbevoegd lesgeven. 73 procent van de vo-scholen vindt het vinden van geschikte en bevoegde docenten een uitdaging. De voornaamste reden waarom onbevoegde lessen worden gegeven ligt in de tijdelijke vervanging vanwege een...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 4-12-2017
Op woensdag 24 januari 2018 organiseert de Redactieraad van de Arbocatalogus PO bij cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht het congres ‘Arbo, zó regel je dat op school!’. Schoolleiders kunnen zich nu aanmelden voor dit congres. Veilig en gezond werken op school. Wat...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: arbocatalogus po
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-12-2017
     ‘Hoe zorg je ervoor dat je je leiderschap zodanig ontwikkelt dat je anderen kunt inspireren, faciliteren en coachen?’ Dat is een van de vragen die centraal staan in de Leergang Op weg naar excellent leiderschap, die vanaf maart 2018 geleid wordt door (team)...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Steeds meer basisscholen laten leerlingen snuffelen aan de arbeidsmarkt. AVS-voorzitter Petra van Haren hierover in het Algemeen Dagblad (AD) van 2 november: ”Ervaringen maken leren levend. Door leerlingen te laten werken met 3D-printers kun je ze inspireren.” Schoolbesturen zijn...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.   Maar liefst 80 procent van de basisschool­leraren werkt structureel over en een burn-out is eerder...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Politiek, Werkdruk
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Het geld dat nodig is om zowel zorg als onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) komt straks rechtstreeks van de rijksoverheid. Deze afspraak is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Dankzij de inspanningen van directeuren van...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs, regeerakkoord, zorgleerling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
In ‘Survivalkit voor de schoolleider’ gaat basisschooldirecteur en hogeschoolgastdocent Annemarie Vandoninck in op de – steeds veeleisendere – rol van de schoolleider en hoe deze ‘bedreigde soort’ zijn voorname en verantwoordelijke job kan overleven. Een extra...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdruk, Management
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: ROC van Twente, locatie Gieterij in Hengelo, plaatste afgelopen voorjaar een outdoor dj-tafel op de voormalige rokersplek van het schoolplein waar...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs, Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Binnen een paar jaar komen onderwijsmensen van over de hele wereld kijken hoe Nederland het doet, voorspelt de Britse hoogleraar Alma Harris. Nederland is volgens haar een voorloper in het combineren van goed onderwijs met gelijke kansen en welbevinden voor alle leerlingen. AVS-voorzitter Petra van...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Scholen moeten na 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat onderwijsorganisaties hun digitale leerlingvolgsystemen, toetsingsprogramma’s en inzet van sociale media en apps onder de loep nemen en een Functionaris Gegevensbescherming...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Alle 25 basisscholen, 700 medewerkers en 7000 leerlingen van Stichting Agora doen eraan mee: het project Opera aan de Zaan. Grotendeels zonder subsidie, maar met inzet van De Nationale Opera. Een schooljaar vol zanglessen, rondleidingen en voorstellingen.   “Hé, dat nepbloed is...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs, cultuureducatie, Cultuuronderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Op basisscholen wordt slechts mondjesmaat aan muziekonderwijs gedaan. Het is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sport en bewegen, nog niet goed verankerd in het curriculum. De stichting Méér Muziek in de Klas en de speciale Impuls-subsidieregeling helpt en stimuleert scholen om daar...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs, Subsidieregelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
Wat doet muziek met het kinderbrein? Van het veelvuldig luisteren naar Mozart word je geen genius. Maar wie veel muziek hoort, ontwikkelt een prima luistervermogen en dát helpt enorm bij het leren. Aldus natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras, die zich al jaren bezighoudt...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-12-2017
De scholen krijgen meer richtlijnen over de invulling van het burgerschapsonderwijs. Ook krijgt burgerschap een steviger plek in het curriculum en komt er ondersteuning voor scholen en leraren. Minister van Onderwijs Arie Slob reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de Nederlandse...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: burgerschapsonderwijs
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2017
Scholen en pabo’s die samen op de eigen regio toegesneden aanpakken ontwikkelen om het lerarentekort terug te dringen, kunnen daarvoor financiële steun ontvangen. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s komend schooljaar bij het terugdringen van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in een brief aan de Tweede Kamer tevreden over de eindtoetsen 2016-2017. De hoogte van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: eindtoets
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2017

Pagina's