Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 51 - 75 van 8635
De eerste conceptvisies op de diverse leergebieden staan online. De ontwikkelteams vragen nu feedback op de eerste tussenresultaten. Dit zijn algemene consultatievragen. Later volgen er specifieke vragen voor de ontwikkelscholen, vakverenigingen en het vervolgonderwijs. Op basis van de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-4-2018
Er zijn verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Oud AVS-bestuurder Hans Pennings (69) is in de kiesgroep gepensioneerden de afgevaardigde namens het Ambtenarencentrum (lijst 6), waar de AVS bij aangesloten is.  “De problematiek van de pensioenen is niet mis!  Als ik...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-4-2018
Het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ van de AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas is onlangs verschenen en door iedereen (bij) te bestellen. De publicatie werd gepresenteerd tijdens het AVS-congres op 16 maart. Alle deelnemers kregen het bij...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-4-2018
Het lerarentekort is inmiddels een serieus probleem in het primair onderwijs. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de leerkrachten moet omhoog. Daarom biedt het Arbeidsmarktplatform een financiële tegemoetkoming voor innovatieve voorstellen om dit tekort aan te pakken. ...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
De AVS, BOinK, Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VO-raad bundelen binnen de Beweging kindermishandeling hun krachten om de signalering en de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. De...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: kindermishandeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de Onderwijscoöperatie echt van, voor en door de leraren wordt. Daartoe dienen ze op donderdagmiddag 29 maart een motie in.   De twee partijen in de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk. Dit stelt de VO-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: examen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
Het ministerie van OCW stelt, zoals eerder bekendgemaakt, 5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor de Impuls muziekonderwijs. Onlangs is besloten de derde ronde van deze subsidie te verlengen tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geï...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: muziekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: duurzame inzetbaarheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-3-2018
Op 29 maart voeren vo-docenten actie omdat ze een betere cao willen. Dit vindt plaats tijdens het congres van de VO-raad in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. De actie duurt van 8.30 – 10.30 uur. Sinds februari zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het vo stilgelegd. De bonden...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
“De werkgever is niet verplicht om de stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd. Maar het is ook niet verboden.” Dit schrijft minister Slob  in antwoord op schriftelijke vragen van het SP-lid Kwint. Of het loon bij een staking wordt doorbetaald, is een zaak...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
Het bestuur van de Onderwijscoöperatie, dat bestaat uit AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO, geeft de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister terug aan Onderwijsminister Slob. Het bestuur geeft aan dat de zeggenschap over het Lerarenregister...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarenregister
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
Het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot 12 jaar (in een kindcentrum). Daar vraagt de Stichting van het Onderwijs, bestaande uit de sector- en vakorganisaties in het onderwijs – waaronder de AVS- , aandacht voor bij de (op)nieuw gekozen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: kindcentra
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet iedereen weet, is dat dit kosteloos is. Het ministerie van Onderwijs heeft hier geld voor...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: medezeggenschapsraad
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd. Volgens de minister zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2018...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Financiën, Lumpsum
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Minister Slob kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij voornemens is nog dit jaar een subsidieregeling (hoog)begaafdheid te publiceren. Hiermee wil hij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs stimuleren om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: hoogbegaafdheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas en wetenschappers die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk kunnen zich aanmelden voor de verbindingsprijzen 2018 van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maandag 18 juni is de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: wetenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.   Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Lerarenbeurs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar past. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Passend onderwijs, thuiszitters
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar zijn en onderzoeken en overleggen met het veld nog niet afgerond zijn. In de voortgangsrapportage...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0, dat per 1 april in werking treedt, bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
De basisschool Olof Palme uit Drunen wint de Lentekriebels Award 2018. Met deze award prijst Rutgers basisscholen waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel is van het schoolcurriculum. Het is de eerste keer dat de Lentekriebels Award wordt uitgereikt. De award uitreiking vond...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de vo-sector heeft Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan,...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te kunnen verplichten is geschrapt. Schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs kunnen nu zelf bepalen of...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
Expertisecentrum Hybride docent heeft een web-app gelanceerd waarmee hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraarschap kunnen combineren. Eerder onderzoek wees uit dat er in potentie 500.000 hoogopgeleiden lesgeven willen combineren met hun huidige baan, als dat...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018

Pagina's