Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 26 - 50 van 8635
Een vmbo-advies stuit veel ouders tegen de borst. Vooral de deelname aan de beroeps­gerichte leerwegen daalt. Bovendien hebben de technische profielen te maken met een negatief imago en onbekendheid, terwijl er op dit vlak enorme behoefte is aan vakmensen. Sommige basisscholen werken samen met...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: vmbo, techniekonderwijs, techniek
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis. Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leerplicht1 niet meegerekend...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: jeugdhulpverlening, Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum. Ondanks het ontbreken van steun vanuit de rijksoverheid, gaan werkveld en gemeenten door met het creëren van integrale voorzieningen. Waarom willen we dit? En waar ligt de grens? De armen gaan in de lucht en – als het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ontschotting, kindcentra
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in veranderingen en daar leiding aan geven. De uitgave biedt voldoende stof tot nadenken, dialoog en acties. Met...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolontwikkeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het funderend onderwijs is allang geen op zichzelf staand eiland meer. Al dan niet ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen wordt volop verbinding gezocht met andere sectoren. Zo is de ontwikkeling van scholen naar integrale kindcentra er bij uitstek een die leidt (of zou moeten leiden) tot...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ontschotting
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
“Als leidinggevende denk je vaak dat je zelf de vinger aan de pols moet houden, maar leerkrachten kunnen ook aan elkaar verantwoording afleggen”, zegt Marc Hendriks, schoolleider van basisschool De Schatgraver in Landgraaf. In de nieuwe zesdaagse leergang ‘Verbindend leiderschap...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onderdeel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school, want de leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat zijn de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Montessorischool Valkenbos in Den Haag gaan leerkrachten en ouders in de klas samen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing, curriculum, techniek, techniekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.   Met de komst van PO in actie is er sprake van een heuse emancipatiebeweging in het primair onderwijs. De...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, zal in overleg met het team worden bepaald en dus per school verschillen. Drie schoolleiders vertellen over de impact van het werkdrukakkoord. '...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Kinderen die bovengemiddeld presteren op één of meer vakgebieden – of die dit in potentie zouden kunnen maar nog niet laten zien – hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Alle basisscholen in Renkum en de gemeente werken samen om ook deze hoogbegaafde kinderen van goed...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: hoogbegaafdheid, Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is een project van het Vervangingsfonds, in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. In het project wordt onderzocht welke interventies een positieve invloed hebben op de relatie tussen een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-4-2018
Van 1 april tot en met 15 oktober kunnen schoolbesturen de Teambeurs aanvragen. Deze beurs biedt ruimte aan een team van ten minste twee leerkrachten (van een of meer scholen van een schoolbestuur) om samen een masteropleiding te volgen. Een schoolontwikkelvraag dient het uitgangspunt te zijn van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-4-2018
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW opent op donderdag 12 april Girlsday 2018. Daarna starten in het hele land Girlsday-activiteiten voor ruim 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs (van 10 tot 15 jaar) bij 350 bèta, technische en ICT-bedrijven. De Kick-off is dit jaar...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: techniekonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-4-2018
Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Functiemix
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen en de kinderopvang veiliger te maken. Moet het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: kinderopvang
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Het werkdrukakkoord is nog maar de helft van de gestelde eis van het PO-Front, we zijn er nog niet. De AVS steunt de stakingen van de leerkrachten in het primair onderwijs en heeft een aanvullende claim naar minister Slob gestuurd ten aanzien van (salaris)verbetering voor de hele sector, inclusief...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdrukafspraken, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
De Week van Burgerschap, van 21 t/m 25 mei 2018, wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen lager scoren op kennis over burgerschap, ten opzichte van...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: burgerschapsonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Minister Slob heeft op 4 april 2018 laten weten dat de Regeling leerresultaten PO 2014 is gewijzigd. Er zijn twee tabellen aan deze regeling toegevoegd. De Onderwijsinspectie heeft nu meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken. Momenteel is het al geregeld dat vrouwen, die zwanger zijn van een meerling, op dit moment al meer...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Zwangerschapsverlof
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Op vrijdag 13 april staken leraren en ander onderwijspersoneel uit het po in Limburg en Noord-Brabant. Er worden centrale bijeenkomsten gehouden op het Stadhuisplein in Eindhoven en Op de Geer in Sittard. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, POfront
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 5-4-2018
Op dinsdag 3 april  heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de motie van de leden Van Meenen en Rog aangenomen. In de motie verzoeken D66 en CDA de regering om het bestuur van de Onderwijscoöperatie op een zo kort mogelijke termijn over te dragen aan een interim-bestuur van leraren....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-4-2018
  Ouders vinden veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen. Maar, door het drukke gezinsleven en haast op weg naar school of sport, schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in en lopen kinderen ervaring mis. Dit blijkt uit het onderzoek...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-4-2018
De VNG adviseert gemeenten om de normbedragen voor de nieuwbouw van scholen eenmalig te verhogen met 40 procent. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse indexering van de normbedragen over de afgelopen jaren de werkelijke prijsontwikkelingen in de markt niet goed blijkt te hebben gevolgd. Dit...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Huisvesting
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-4-2018

Pagina's