Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 26 - 50 van 8452
Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen bèta-technieknetwerken (b/t-netwerken) subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: betaonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder Onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.   Elk kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Dat vond ik al, als kind uit een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdruk, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Naar aanleiding van het verdrinken van een leerling tijdens een schoolzwemles in Rhenen is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de slag gegaan om meer duidelijkheid te scheppen over de veiligheid en de aansprakelijkheid van het schoolzwemmen. Genoemde vereniging heeft een nieuw protocol...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolzwemmen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Hoe bereiden IJslandse scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? De AVS organiseert van 13 tot en met 19 mei 2018 een educatieve en culturele rondreis voor schoolleiders en -...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Educatieve reizen, Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend onderwijs.   Wat kan de schoolleider betekenen bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? Is...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Cultuuronderwijs, Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
In ‘Dit is de Dag’ op Radio 1 ging AVS-voorzitter Petra van Haren op maandag 27 november in discussie met Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs) en cultuurtheoloog Frank Bosman over bijles voor basisschoolkinderen. Uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal blijkt dat ook deze kinderen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Na drie eerdere breinboeken over het jonge kind onderzocht Betsy van de Grift in Jongensbrein/Meisjesbrein wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes tot de leeftijd van 7 à 8 jaar als het gaat om de ontwikkeling van hun hersenen. En hoe professionals beter aan kunnen sluiten bij hun...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
De werkdruk moet verminderd worden. Als er niet op korte termijn middelen bijkomen, dan moeten scholen taken laten vervallen. Dat schrijft het Platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel aan minister Slob, de Tweede Kamer en de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Werkdruk
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
ZonMw, die gezondheidsonderzoek financiert en stimuleert, stelt subsidie beschikbaar voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School-aanpak. Deze oproep levert kennis op over de invloed van de Gezonde School-aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. Een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
De Regeldrukagenda en de concrete maatregelen die daaruit voortkomen, zijn beperkt bekend in het po, vo en mbo. Toch is in al deze sectoren wel veel meer aandacht gekomen voor interne regeldruk. Dit blijkt uit onderzoek door Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW. In een digitale enqu...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: regeldruk
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
In de maanden januari tot en met maart kunnen po-schoolbesturen ook dit schooljaar gebruikmaken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor vervanging van zieke leerkrachten.   In deze wintermaanden geldt een uitbreiding van de ketenregeling voor schoolbesturen in het bijzonder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Vervangingsbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-1-2018
Via de Veiligheidsmonitor die het ministerie van OCW iedere twee jaar uitvoert kunnen scholen hun veiligheidsbeleving vergelijken met andere scholen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april. De Veiligheidsmonitor geeft het ministerie landelijk inzicht in diverse veiligheidsaspecten...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: sociale veiligheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-1-2018
Op 15 januari is in Nederland het veldwerk gestart voor Talis 2018, een online enquête die in bijna 50 landen over de hele wereld is uitgezet onder leraren en schoolleiders. Scholen kunnen zich nog aanmelden om hieraan mee te doen. Doel van Talis (Teaching and learning international survey...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-1-2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime uitkeringen. Zowel de werkgevers als de vakbonden noemen het opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO, CAO-onderhandelingen, WW
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-1-2018
Van 24 po-scholen is de aanvraag voor de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid gehonoreerd. Deze scholen gaan met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen. Tot 15 november 2017 konden schoolleiders een projectplan indienen om...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: duurzame inzetbaarheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren per 1 januari 2018 weer in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier structureel 3 miljoen euro voor uit. Hierdoor kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Een groot aantal websites van scholen en onderwijsinstellingen gebruikt nog steeds geen veilige https-verbinding, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation. Van de 6.431 onderzochte unieke websites van scholen in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: ICT, privacy, gegevensuitwisseling, persoonsgegevens
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Scholen in het voortgezet onderwijs en universiteiten gaan intensiever samenwerken om meer docenten voor de klas te krijgen. In een nieuw project geven universiteiten (universitaire lerarenopleidingen) en vo-scholen hoger opgeleiden uit het bedrijfsleven de kans kennis te maken met het...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: lerarentekort
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Save the Children heeft een kindvriendelijke versie gepubliceerd van het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Het akkoord is ‘hertaald’ door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Er staan illustraties in van Gouden penseel-winnaar Jan Jutte. Het initiatief richt zich op...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: regeerakkoord
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Half december is een campagne gestart voor Scholenopdekaart.nl, gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten of ermee te beginnen. Met de campagne wil men ouders ervan...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Vensters PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per bestuur 8.000 euro beschikbaar om maatregelen op...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdruk, Subsidieregelingen, regeldruk, regeldrukagenda
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Met ingang van 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen ingegaan waar scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Een kort overzicht.   Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Peuterspeelzalen moeten voortaan...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor minimaal twee en liefst drie uur bewegingsonderwijs op basisscholen, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Dit meldt de KVLO, de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Bewegingsonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: lerarenregister
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 8-1-2018
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk te verminderen en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdruk, CAO PO, CAO-onderhandelingen, Salaris, arbeidsvoorwaarden, lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Pagina's