Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 1 - 25 van 8633
Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen scholen zich niet meer inschrijven. Wel komt er een nieuwe ronde voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020.   Scholen die in aanmerking willen komen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-4-2018
De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen. Leerlingen presteren minder op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 zijn gepeild. Dit blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs - Einde basis- en speciaal basisonderwijs 2016/2017, een onderzoek dat onder regie...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Bewegingsonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-4-2018
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Fusietoets, Fusie
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2018
Voor elk schooljaar maakte de AVS een Excel-rekenprogramma voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’. Dit programma is...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2018
De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt. Schoolleiders moeten in staat zijn tot...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Minister Slob zei 18 april in de Tweede Kamer in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, KaderDigitaal
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben naar aanleiding van de besteding van de werkdrukmiddelen afgesproken dat er een Meldpunt werkdrukakkoord  komt. Er wordt hard gewerkt om één centraal meldpunt te realiseren. Tot die tijd zijn de vragen die bij de PO-Raad en de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
“Lelijk, Homo, Vies, Heks, Kutkind.” Dat zeggen kinderen op de basisschool tegen elkaar, en dat doen ze steeds jonger. Dat is een van de uitkomsten van de PestThermometer van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij die vandaag op het Nationaal Congres Pesten worden besproken...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pesten
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
 De jaargids PO, inclusief agenda en professionaliseringsaanbod, is uitgekomen. AVS-leden in het primair onderwijs hebben een exemplaar thuisgestuurd gekregen. Zij kunnen vanaf nu extra exemplaren bijbestellen.     Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis exemplaar...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Onlangs is de beleidsregel gepubliceerd in de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden. Het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: jeugdhulpverlening
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-4-2018
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De maatregelen die dit moeten bereiken zijn gebundeld in het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: WWZ
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-4-2018
Schoolleiders en leraren hebben binnen de wettelijke kaders veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht te organiseren. Dat is de hoofdboodschap die minister Slob geeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs. “De ruimte die de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-4-2018
De provincies Noord-Brabant en Limburg waren op 13 april aan de beurt om de estafettestaking van het PO-front voort te zetten. Na eerdere stakingen in Noord- en Midden-Nederland kwamen opnieuw duizenden leerkrachten uit het primair onderwijs in Eindhoven en Sittard bij elkaar om de eisen voor...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, POfront, salaris;lerarentekort, Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-4-2018
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde onderwerp. Hiervoor is een globale opzet gemaakt met als doel deze uitgangspunten te verwerken in een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO, CAO PO 2016-2017
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2018
In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en de Govak-middelen. De vergoeding voor deze middelen werd tot 1 januari 2018 rechtstreeks door het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2018
De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po hoog. Leerlingen in het vo hebben minder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staat van het onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 11-4-2018
Hoewel leerlingen vaker een studiekeuzegesprek hebben met hun mentor dan met hun decaan, zien de meeste leerlingen hun decaan als belangrijkste informatiebron bij het maken van hun studiekeuze. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van DeDecaan.net onder leerlingen en oud-leerlingen, de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-4-2018
Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkingsverband die vóór 21 april lid worden van de AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’.* Daarnaast...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Lid worden
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-4-2018
45 procent van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind (onder de zes jaar) zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Ook denkt ruim vier op de tien ouders (44 procent) dat hun kind reclame op het scherm herkent. Dat blijkt uit het jaarlijkse Iene...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: mediawijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-4-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Een vmbo-advies stuit veel ouders tegen de borst. Vooral de deelname aan de beroeps­gerichte leerwegen daalt. Bovendien hebben de technische profielen te maken met een negatief imago en onbekendheid, terwijl er op dit vlak enorme behoefte is aan vakmensen. Sommige basisscholen werken samen met...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: vmbo, techniekonderwijs, techniek
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis. Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leerplicht1 niet meegerekend...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: jeugdhulpverlening, Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum. Ondanks het ontbreken van steun vanuit de rijksoverheid, gaan werkveld en gemeenten door met het creëren van integrale voorzieningen. Waarom willen we dit? En waar ligt de grens? De armen gaan in de lucht en – als het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ontschotting, kindcentra
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018

Pagina's