Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters.


Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij ze nieuwe contacten op kunnen doen, bestaande samenwerkingen kunnen versterken en aanpakken kunnen uitwisselen. Goede voorbeelden over het voorkomen en terugdringen van thuiszitten kunnen worden gemaild naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Deze worden gedeeld op de site van het steunpunt, zodat andere scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg er hun voordeel mee kunnen doen. Ook staat er op de site www.passendonderwijs.nl een toolbox met brochures, handreikingen, modellen en websites.
 
Webinar – 11 mei – 15:00-16:00

Op donderdag 11 mei organiseert Ouders & Onderwijs samen met het Nationaal Jeugdinstituut (NJi) een webinar over onderwijs-zorgarrangementen. Onderwijs-zorgarrangementen komen altijd tot stand door samenwerking tussen leerling, ouders, jeugdhulpinstellingen en scholen. Tijdens de webinar wordt aandacht besteed aan de manier waarop professionals vanuit school en onderwijs tot passende onderwijs-zorgarrangementen kunnen komen.

Marieke Boon van Ouders & Onderwijs zal het webinar mede presenteren en ervoor zorgen dat het ouder-perspectief belicht wordt. De webinar is met name bedoeld voor professionals in onderwijs en jeugdhulp die betrokken zijn bij het arrangeren van individuele onderwijs-zorgarrangementen.

Over de Actieweek Thuiszitters
De Landelijke Actieweek Thuiszitters wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO Raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van het Onderwijs.
 

Datum

8 mei 2017 tot en met 12 mei 2017

Sector

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Thema's PO

thuiszitters