Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5148 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Sport in het onderwijs - 1-10-2005
Op 29 september tekende de AVS een overeenkomst met de minister om sport in het onderwijs hoog op de agenda te zetten. De alliantie School en Sport samen sterker tussen het ministerie van OCW en het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie stelt onder andere het belang van...
Primair onderwijs
Extra aandacht voor onderwijs en zorg - 1-10-2005
Het speciaal basisonderwijs heeft altijd al de warme aandacht gehad van de AVS. Met de net gestarte Expertgroep Onderwijs en Leerlingenzorg EGOL is dat nog verder versterkt.  De coördinatie van deze groep is in handen van Jos Hagens. De groep bestaat verder uit de adviseurs Gerda Leeuw,...
Primair onderwijs
”De rek is eruit” - 1-10-2005
Albert Jan Tiemens is directeur van Christelijke Basisschool De Grnslach in Oudega, Friesland. Als gastheer van de eerste AVS-ledenbijeenkomst...
Primair onderwijs
Subsidie voor opleidingsschool - 1-10-2005
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit om deel te nemen aan een zogenoemde dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school 2005-2008. OCW...
Primair onderwijs
Kennis delen op www.avs.nl - 1-10-2005
Onder www.avs.nl vindt u voortaan het AVS Scholenportaal, de vernieuwde website van onze vereniging. Vormgeving, structuur en navigatie zijn sterk verbeterd en een nieuwe infrastructuur voor kennis delen is toegevoegd. Hier kunnen schoolleiders en bovenschools managers met elkaar informatie...
Primair onderwijs
AVS Homestays - 1-10-2005
Het schooljaar is weer gestart. Een mooi moment om ook over uw eigen ontwikkeling als schoolleider na te denken. Een speciale uitwisseling aangaan met een collega in het buitenland geeft verdieping aan uw functie. De AVS heeft daarvoor het speciale Homestays programma ontwikkeld dat in mei 2005 van...
Primair onderwijs
2005-2006 Kader Primair 02 download - 1-10-2005
Primair onderwijs
Sport in het onderwijs - 30-9-2005
De alliantie `School en Sport samen sterker´ tussen het ministerie van OCW en het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie stelt onder andere het belang...
Primair onderwijs
Reactie op onderwijsbegroting: PO kind van de rekening - 22-9-2005
De AVS is – naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde onderwijsbegroting – erg teleurgesteld over de achterblijvende investeringen in het primair onderwijs. De suggestie dat het leerkrachtenprobleem in het PO is opgelost, legt een hypotheek op de toekomst die vooral leidinggevenden...
Primair onderwijs
Beleidsagenda lerarenopleidingen - 15-9-2005
Na overleg met de universiteiten en hogescholen heeft het ministerie van OCW de contouren van het toekomstig beleid voor de opleidingen tot...
Primair onderwijs
AVS Netwerkbijeenkomsten - 14-9-2005
De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van schoolleiders. De AVS komt naar u...
Primair onderwijs
Scholenpanel invullen vacatures - 7-9-2005
De AVS doet inmiddels al een aantal jaren steeds in september/oktober een onderzoek naar de mate waarin het scholen en besturen gelukt is om personeel te krijgen. We zouden het erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst invult.Onderzoek is een belangrijke manier...
Primair onderwijs
Onderzoek op school - 1-9-2005
Het komt dikwijls voor dat een schoolbestuur opdracht geeft aan een externe deskundige om een onderzoek in de school te laten uitvoeren. De...
Primair onderwijs
Opleiden in de School - 1-9-2005
Met het project Opleiden in de School ontstaat er een leer-werkcultuur binnen onderwijsinstellingen, waarin de opleiding van nieuw en zittend onderwijspersoneel in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de opleidingen voor onderwijspersoneel kan plaatsvinden. Welke ervaringen hebben scholen met...
Primair onderwijs
Subsidie als katalysator - 1-9-2005
Integraal personeelsbeleid is een actueel thema binnen het onderwijs. Opleiden in de school, personeelsbeleid op basis van meerjarenplanning en bekwaamheidseisen zijn hierbij belangrijke onderdelen. Bij de laatstgenoemde eisen speelt het zogeheten bekwaamheidsdossier een grote rol. In 2007 dient...
Primair onderwijs
Onderwijsachterstandsscholen - 1-9-2005
Voor- en vroegschoolse educatie, dat was het thema van de laatste schoolleidersnetwerkbijeenkomst van het vorig schooljaar, op 27 mei 2005 in Bilthoven. Een verslag.   Bijeenkomst schoolleidersnetwerk Ondersteunings- en scholingsaanbod Als eerste spreker presenteerde Ans Schipper van de...
Primair onderwijs
Subsidie als katalysator - 1-9-2005
Integraal personeelsbeleid is een actueel thema binnen het onderwijs. Opleiden in de school, personeelsbeleid op basis van meerjarenplanning...
Primair onderwijs
AVS Scholenportaal deze maand in de lucht - 1-9-2005
Deze maand nog gaat de vernieuwde website van de AVS online: het AVS Scholenportaal. Hiermee gaat de AVS via de schoolleiding en het bovenschools...
Primair onderwijs
Scholenpanel: Vacatures in het basisonderwijs - 1-9-2005
Het blijft een erg hot item, de vacatures in het onderwijs. Ook in de zomervakantie kopte dagblad Trouw 46000 docenten gezocht. De AVS wil graag weten hoe de stand van zaken is op de scholen. Daarom vragen we u ieder jaar via het scholenpanel hoe het op uw school gesteld is met de vacatures. Dan...
Primair onderwijs
Ledenraad in oprichting - 1-9-2005
De benoeming van AVS leden voor de Ledenraad in oprichting is een feit. In totaal hebben 18 leden zich kandidaat gesteld voor de twintig...
Primair onderwijs
Preventief blussen - 1-9-2005
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) startte drie jaar geleden met het stimuleren van regionale samenwerking tussen besturen en opleidingen. Het doel is beter in te spelen op knelpunten in de arbeidsmarkt. Programmaleider Liesbeth Bloeme ziet een verschuiving in de aandacht van kwantiteit...
Primair onderwijs
Nieuwe Arbo-wet biedt kansen - 1-9-2005
Met ingang van 1 juli 2005 is de Arbo-wet gewijzigd. Naast de veranderingen op het terrein van FPU, levensloop, WAO en de zorgverzekeringswet...
Primair onderwijs
Opleiden in de School - 1-9-2005
Met het project Opleiden in de School ontstaat er een leer-werkcultuur binnen onderwijsinstellingen, waarin de opleiding van nieuw en zittend onderwijspersoneel in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de opleidingen voor onderwijspersoneel kan plaatsvinden. Welke ervaringen hebben scholen met...
Primair onderwijs
Duurzame verandering - 1-9-2005
De dagelijkse praktijk van het onderwijs in 2005 vraagt heel wat body van onder andere leidinggevenden, bestuurders, opleiders, onderzoekers en de overheid. Dat vraagt om leiderschap door innovatieve leiders die duurzame ontwikkeling weten te bereiken door een schakel te zijn in het dynamische,...
Primair onderwijs
De AVS komt naar u toe - 1-9-2005
De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 5 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 1 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 45 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider