Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4829 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Basis voor goed burgerschapsonderwijs is positief schoolklimaat - 10-2-2017
Welke mechanismen binnen de school kunnen bijdragen aan burgerschapscompetenties van leerlingen? De basis voor goed burgerschapsonderwijs is een positief schoolklimaat. Essentieel daarbij is aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Dit blijkt uit een literatuurstudie en onderzoek naar ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vier interactieve praktijksessies op AVS-congres - 9-2-2017
Voor de derde keer organiseert de AVS interactieve praktijksessies op haar jaarlijkse congres. Dit zijn korte sessies van 10 minuten waar een schoolleider of deskundige zijn of haar ervaringen met een bepaald thema deelt met collega's en andere congresgangers. Tijdens het AVS-congres op 17...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe onderzoekskaders Onderwijsinspectie - 9-2-2017
Bij het ‘besluit van 24 januari tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van Onderzoekskaders 2017’ worden de nieuwe onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie vastgesteld en de tot nu toe geldende toezichtkaders ingetrokken. De nieuwe onderzoekskaders (beleidsregels) zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetenschappelijk onderzoek wordt volledig toegankelijk - 9-2-2017
Over drie jaar moet open science in de Europese Unie niet langer uitzondering maar de regel zijn. Dan zijn alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk van de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk voor iedereen. Tien organisaties nemen met het Nationaal Plan Open Science,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Dyslexie vooral gevolg van slecht onderwijs' - 9-2-2017
Het feit dat een groeiend aantal kinderen de diagnose dyslexie en dyscalculie krijgt, is het gevolg van slecht onderwijs. Dat stellen drie hoogleraren in het AD. “Ze moeten gewoon weer stampen.” Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) vindt dat dit artikel in de media...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stichting van het Onderwijs: te weinig investeringen in onderwijs staan gelijke kansen in de weg - 7-2-2017
De Stichting van het Onderwijs, waar ook de AVS in participeert, pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf twee jaar en onderwijs op maat dwars door onderwijssoorten heen. Daarvoor zijn sectoroverstijgende maatregelen en extra investeringen nodig in alle onderwijssectoren. Alleen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verdere ontwikkeling burgerschapsonderwijs nodig - 7-2-2017
Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap, zoals de wet ook voorschrijft. Maar het burgerschapsonderwijs is wel voor verbetering vatbaar, omdat het weinig planmatig is ingericht en er kansen blijven liggen. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde - 6-2-2017
Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas.’ Centraal staat het structureel verankeren van muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Onder de genodigden bevinden zich leerkrachten, schoolleiders, -bestuurders...
Primair onderwijs
G4 en samenwerkingsverbanden maken afspraken tegen thuiszitten - 6-2-2017
De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder andere regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pabo-instroom herstelt zich deels - 3-2-2017
De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen, is de instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. De instroom is echter nog steeds...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pabo’s starten specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ - 3-2-2017
De pabo van hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft op 1 februari de nieuwe specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ gepresenteerd. Vijf andere pabo’s nemen de specialisatie ook op in hun opleiding. De opleiding gaat in op signalering, educatie, omgeving en beleid van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijspartners tekenen convenant ‘tienercollege’ - 3-2-2017
Hogeschool Windesheim, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Noord Oost-Veluwe in Epe tekenden onlangs een convenant voor scholen voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Hieraan lag de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016 - 3-2-2017
In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat meldt het CBS. Van de kinderen in de basisschoolleeftijd kwam twee derde als nareizend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Campagne om vak leerkracht aantrekkelijker te maken - 2-2-2017
De twee jaar durende campagne ‘Helden voor de klas’ wil onder studiekiezers de interesse voor het beroep van leerkracht in het basisonderwijs vergroten. Dat is de inzet van het Arbeidsmarktplatform PO, die de campagne samen met studiekeuzebegeleider Qompas en arbeidsmarktfonds voor het...
Primair onderwijs
Nu ook ‘De Staat van de Ouder’ - 2-2-2017
Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat van de Ouder’. ‘De Staat van de Ouder’ laat zien hoe ouders aankijken tegen het...
Primair onderwijs
Toptalentengala zet scholieren met talent in schijnwerpers - 2-2-2017
Jonge toptalenten uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo worden op zaterdag 8 april in de schijnwerpers gezet op het eerste Toptalentengala. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nodigt alle leerlingen met talent uit om zich via www.toptalentengala.nl op te geven voor dit...
Voortgezet onderwijs
’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’ - 2-2-2017
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen. Ook AVS-voorzitter Petra van Haren was aanwezig. “De eindtoets...
Primair onderwijs
Herziening gewichtenregeling primair onderwijs fase II - 2-2-2017
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren heeft het Ministerie van OCW aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en...
Primair onderwijs
Deel scholen vindt integratie mislukt - 2-2-2017
Po- en vo-scholen denken verschillend over de vraag of de integratie op hun school gelukt is. In het primair onderwijs vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of helemaal is mislukt. In het voortgezet onderwijs vindt 39 procent dat. Maar een groter deel (48...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Actie ‘Wij trekken aan de bel’ op 22 maart - 2-2-2017
Op woensdag 22 maart vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' van het Liliane Fonds plaats. Op die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein om aandacht te vragen voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap...
Primair onderwijs
Plenaire sessie over organiseren van 21e eeuws leren op AVS-congres 2017 - 31-1-2017
De wereld kantelt, er is sprake van een tweede renaissance door de digitale revolutie waarin robots en slimme machines ons helpen en soms zelfs vervangen. Het onderwijs lijkt vooralsnog slechts voorzichtig mee te bewegen. Innovatiemanager Erno Mijland laat schoolleiders zien hoe ze hier...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31-1-2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid en de ledenraad hebben hierover gesproken. Tot slot hebben bestuur, directeur en adviseurs van de AVS...
Primair onderwijs
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30-1-2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen. Daarnaast wil hij de ontwikkeling van de schooladvisering en kansengelijkheid nauwlettend volgen. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pensioen niet verlaagd in 2017 - 30-1-2017
Het ABP hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Toch sluit het ABP verlagingen in de komende jaren niet uit. “De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend”, aldus...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel samenwerkingsschool nog niet in behandeling - 27-1-2017
De Eerste Kamer heeft besloten de procedure om het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ in behandeling te nemen nog even uit te stellen. De senatoren willen eerst voorlichting van de Raad van State. Dat is een uitzonderlijke situatie. De Raad van State was in haar advies van bijna een jaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 94 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:
Er zijn 3 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider