Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4752 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Kinderrechtentour: kinderen ervaren te hoge werkdruk - 13-12-2016
Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in september startte. De Kinderombudsvrouw zet deze onderwerpen hoog op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
1000ste schoolleider geregistreerd in Schoolleidersregister VO - 13-12-2016
Op 10 december werd Benedict Hamans, rector Stedelijk Gymnasium Schiedam, op de Nationale Schoolleiders Top in het zonnetje gezet als 1000ste geregistreerde schoolleider in het Schoolleidersregister VO. Het Schoolleidersregister is een professionaliseringsplatform dat door schoolleiders zelf wordt...
Voortgezet onderwijs
Minder geld voor doelen Techniekpact - 12-12-2016
Basisscholen krijgen fors minder geld om de doelen te bereiken die het kabinet eerder heeft vastgelegd in het Techniekpact. Alle scholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven, maar schoolbesturen vrezen dat de doelen niet behaald worden. Dat meldde het Algemeen Dagblad onlangs. De...
Primair onderwijs
Uitslag ledenraadverkiezingen 2016 - 12-12-2016
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vijf nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 1 tot en met 30 november gekozen uit acht kandidaten. De ledenraad verwelkomt: Stefan van Haaren Liny Demandt Ferdinand...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8-12-2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van...
Voortgezet onderwijs
Belangstelling voor tienerscholen neemt toe - 8-12-2016
Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De afgelopen jaren zijn er tienerscholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets - 8-12-2016
De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat alternatief goed zou zijn, dan zou de rekentoets afgeschaft kunnen worden. Dit meldt de Volkskrant...
Voortgezet onderwijs
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen - 6-12-2016
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed, vindt Dekker geen goed teken. De staatssecretaris van Onderwijs schrijft dat op 6 december aan de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ - 6-12-2016
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij zet in de brief uiteen in welke situaties hij onderwijs op een andere locatie dan de school...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker over PISA: ‘Nederland moet beter kunnen’ - 6-12-2016
Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Tegelijk zijn de resultaten op verschillende...
Voortgezet onderwijs
Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter - 6-12-2016
Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker in de tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster - 6-12-2016
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Bijna een kwart van de basisscholen (22 procent) is inmiddels overgestapt op het...
Primair onderwijs
Scholen hebben weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling - 5-12-2016
De helft van de basisscholen vindt dat het meldpunt voor kindermishandeling, Veilig Thuis, onvoldoende werkt. Slechts een op de vijf scholen ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Reporter2021 van KRO-NCRV...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken - 5-12-2016
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Stichtings- en opheffingsnormen PO gewijzigd - 2-12-2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft naar aanleiding van gebiedswijzigingen per 1 januari 2016 de stichtings- en opheffingsnormen primair onderwijs voor de betrokken gemeenten per 1 januari 2017 aangepast. De geactualiseerde lijst voor de stichtings- en opheffingsnormen is hieronder te...
Primair onderwijs
Kabinet doet weinig om IKC mogelijk te maken - 2-12-2016
Er moet ruimte komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), daarover zijn de Kamerleden het eens. Maar hoe dit te realiseren, daarover verschillen de meningen. Het huidige kabinet wil geen stappen in die richting zetten. Staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs
Ga mee op studiereis naar De Noordse Driehoek - 1-12-2016
De AVS organiseert van 2 tot en met 8 april 2017 een studiereis naar Zweden, Estland en Finland. Deze unieke reis, ‘De Noordse Driehoek’, biedt deelnemers de kans om kennis te maken met drie onderwijssystemen die al jarenlang hoog scoren op de PISA-ranglijst. Vooral Estland maakt...
Primair onderwijs
Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur - 1-12-2016
Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Carri...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vmbo’er uit onbemiddeld gezin minder vaak naar hbo - 1-12-2016
Vmbo’ers uit rijke gezinnen maken vaker de overstap naar het hbo dan leerlingen uit arme gezinnen. Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport...
Voortgezet onderwijs
Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd - 1-12-2016
De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is bedoeld voor personen die nog geen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017 - 29-11-2016
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017. Uitgangspunt van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgen over vervanging én oplossingen - 29-11-2016
Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) meer moeite zieke leerkrachten te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te sturen, blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek onder schoolbesturen. “Pas in een uiterst geval zal de schoolleider besluiten een...
Primair onderwijs
Kansenongelijkheid sterker in vo dan po - 29-11-2016
De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het vo geeft 18 procent aan dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is opgelopen, tegenover 12 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Basisschoolleerlingen achteruitgegaan in exacte vakken - 29-11-2016
Nederlandse leerlingen in groep 6 hebben minder goed gepresteerd op een internationale reken- en natuuronderwijstoets dan in de jaren daarvoor. Leerlingen die het basisniveau niet halen zijn echter in Nederland nog steeds een uitzondering. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse internationale onderzoek...
Primair onderwijs
Jasmijn Kester beste schoolleider 2016 - 28-11-2016
Tijdens de 10e editie van de Dyade Bestuursbokaal op 24 november ontving schoolleider Jasmijn Kester van het Vathorst College de prijs voor beste schoolleider van Nederland in 2016. Directeur-bestuurder Toon Kuijs van Stichting VierTaal nam de prijs voor beste schoolbestuurder mee naar huis. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 102 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:
Er zijn 13 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Wegens technische problemen is het zelf plaatsen van een vacature op dit moment niet mogelijk. Wij hopen deze mogelijkheid zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken.

Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Excuses voor het ongemak.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider