Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4752 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs - 9-1-2017
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers. Centraal staan onderzoeksbevindingen en aandachtspunten voor beleid ten aanzien van de overgang van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Tot 10 maart subsidie aanvragen voor zomerschool - 9-1-2017
Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverstrekking aan lente- en zomerscholen. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 10 maart 2017 te zijn ingediend. In 2016 hebben 10.636 leerlingen een lente- of...
Voortgezet onderwijs
Pensioenen niet omlaag in 2017 - 9-1-2017
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is, blijft de toekomstige financiële situatie onzeker. ABP-voorzitter Corien...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toekomst Vervangingsfonds primair onderwijs - 3-1-2017
In het primair onderwijs zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds betaalt (onder voorwaarden) de kosten van de vervangers van personeel dat afwezig is wegens ziekte. Sociale partners en OCW vinden dat op termijn schoolbesturen in staat moeten...
Primair onderwijs
Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start - 3-1-2017
In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en bezwaren tegen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nationaal onderwijsdebat op 6 februari - 3-1-2017
De Stichting van het Onderwijs, waarbij ook de AVS is aangesloten, organiseert richting de Tweede Kamerverkiezingen een Nationaal onderwijsdebat met de onderwijswoordvoerders van de grootste politieke partijen in de Tweede Kamer. Rik Grashoff (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Sandra...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23-12-2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar aanleiding van de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs is de afgelopen weken overleg...
Primair onderwijs
Nieuw perspectief op intern onderwijstoezicht - 23-12-2016
In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker, wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. Daarin wordt de school benaderd als waardegemeenschap en bewaakt de Raad van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel samenwerkingsschool - 23-12-2016
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen. Een duidelijke meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van Dekker, maar de christelijke fracties stemden tegen. Zij zijn bang voor een aantasting van...
Primair onderwijs
Stand van zaken tegemoetkoming in vervangingskosten schoolleiders - 22-12-2016
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober jl heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofd de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken voor vervanging als de schoolleiders zelf in de collegebanken zitten. De definitieve uitwerking laat nog even op zich wachten...
Primair onderwijs
Meewerken aan Skills voor de toekomst - 22-12-2016
De publicatie ‘Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda’, een uitgave van het Skills-platform (o.a. Ministerie van OCW), biedt een overzicht van wat we weten uit onderzoek over skills of vaardigheden. De agenda stelt prioriteiten in de onderzoeksvragen die nog open liggen. Scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer dyslexieverklaringen dan daadwerkelijk dyslexie - 22-12-2016
Er worden meer dyslexieverklaringen afgegeven dan strikt nodig. Vermoedelijk heeft een groep leerlingen ten onrechte het etiket dyslexie gekregen. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. OCW gaat naast onderzoek ook aan de slag met betere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerking in regionale transfercentra loont - 20-12-2016
Het eindverslag van het Sectorplan PO laat positieve neveneffecten zien op gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Een positief neveneffect is dat door samenwerking in regionale transfercentra (RTC’s) het voor werkgevers gemakkelijker is medewerkers werkbehoud en werkzekerheid te bieden....
Primair onderwijs
Christelijke partijen steunen wetsvoorstel samenwerkingsscholen niet - 20-12-2016
De Christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP geven geen steun aan het wetsvoorstel rond samenwerkingsscholen van staatssecretaris Dekker, omdat zij vinden dat de samenwerkingsschool een uitzondering moet blijven. Te veel samenwerkingen tussen openbaar en bijzonder onderwijs leidt volgens hen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedrijfsleven neemt ICT-onderwijs deels over van docenten - 19-12-2016
De technologie gaat zo snel dat ict-leraren de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Scholieren op het voortgezet onderwijs krijgen nauwelijks les in informatica, terwijl er een schreeuwend tekort aan ict’ers. Het bedrijfsleven neemt steeds vaker het ict-onderwijs over. Dit meldt de Stentor...
Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden - 19-12-2016
Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen, onder regie van gemeentes, vluchtelingen met een verblijfsstatus helpen om aan werk te komen. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende leerweg. Dit stellen de VO-raad en MBO Raad in een reactie op het onderzoek van de Sociaal Economische...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers - 16-12-2016
Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de Wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd te worden bij een griepgolf...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Arbowet wijzigt per 1 juli 2017 - 16-12-2016
Het (duurzaam) inzetbaar zijn wordt van steeds groter belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Om hun betrokkenheid bij de bedrijfsgezondheidszorg te vergroten, worden met ingang van 1 juli 2017 in de arbeidsomstandigheden randvoorwaarden geschapen. De veranderingen die op stapel staan...
Primair onderwijs
VWS wil Alles is Gezondheid met vijf jaar verlengen - 16-12-2016
Het ministerie van VWS wil de bekostiging van het programma Alles is Gezondheid met 5 jaar, tot en met 2021, verlengen. Dat schreven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn begin november 2016 in een brief aan de Tweede Kamer. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee landelijke schoolconsultaties SLO over curriculumontwikkeling - 16-12-2016
In de huidige discussie over veranderingen in het onderwijs blijken schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen meer ruimte te vragen om het curriculum op school- en op klasniveau mee vorm te geven. SLO, expert in curriculumontwikkeling, wil graag in gesprek komen met schoolleiders en leraren en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod - 16-12-2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs voor ogen. Hij vroeg de Onderwijsraad hoe – gegeven dit model – voldoende diversiteit in het onderwijsaanbod en met name een dekkend aanbod van vmbo techniek behouden kunnen...
Voortgezet onderwijs
Voorwaarden vrijstelling leerplicht strenger - 15-12-2016
Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Jeugdeducatiefonds geeft financiële hulp aan 17 basisscholen - 15-12-2016
Het Jeugdeducatiefonds is op 15 december officieel van start gegaan. Dit fonds biedt financiële hulp aan kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen,. Hierdoor bereiken deze kinderen vaak een lager...
Primair onderwijs
MBO Raad: meer geld naar basisonderwijs - 14-12-2016
De MBO Raad vindt dat er meer geld naar het basisonderwijs moet. Mbo-scholen zijn nu te veel bezig met het repareren van achterstanden bij leerlingen. Ton Heerts,  voorzitter van de MBO Raad, zegt dit op 13 december in het Algemeen Dagblad. Behalve meer aandacht voor taal en rekenen moet er...
Primair onderwijs
Investeren in leesmotivatie positief effect op leesvaardigheid - 13-12-2016
Leesmotivatieprogramma’s, en de manier waarop deze worden aangeboden, hebben een positief effect op leesmotivatie én op begrijpend lezen. Vooral bij zwakke lezers of middelbare scholieren die niet zo gemotiveerd zijn om te lezen kan dit baat hebben, zo blijkt uit een reviewstudie van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 102 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:
Er zijn 13 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Wegens technische problemen is het zelf plaatsen van een vacature op dit moment niet mogelijk. Wij hopen deze mogelijkheid zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken.

Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Excuses voor het ongemak.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider