Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4859 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Aanmelding Leraar van het Jaar van start - 16-3-2017
Schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen weer hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep. De verkiezing is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Subsidieregeling Lerarenbeurs gepubliceerd - 16-3-2017
De Subsidieregeling Lerarenbeurs is gepubliceerd. Deze Regeling is van toepassing voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs. De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe praktijksessie lerarenregister op AVS-congres - 14-3-2017
‘Het lerarenregister toegelicht’ is onlangs toegevoegd aan de praktijksessies die op het AVS-congres van vrijdag 17 maart plaatsvinden. In een praktijksessie deelt een spreker in 10 minuten zijn of haar ervaringen over een bepaald thema met het aanwezige congrespubliek. Voor deze...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Van de cao-tafel - 14-3-2017
In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen gaan de overleggen voor de komende onderhandelingen...
Primair onderwijs
Cofinanciering voor meer leerkrachten in de regio - 14-3-2017
Schoolbesturen die met een nieuwe aanpak het aantal en de kwaliteit van de toekomstige leraren in de regio willen vergroten, of die met een andere manier van organiseren het tekort aan leraren willen verminderen, kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering van hun project. Het...
Primair onderwijs
Manifest naar integrale kindcentra met sport en cultuur aangeboden - 13-3-2017
Een groot aantal maatschappelijke organisaties, de AVS en NOC*NSF hebben voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord. Onder meer Hinkelien Schreuder (oud-topzwemster), Tessel van Dongen (rugby sevens...
Primair onderwijs
Schooldirecteuren zeer kritisch over Rutte II onderwijsbeleid - 13-3-2017
Het eindoordeel van directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs over de onderwijsbewindslieden in het kabinet Rutte II is negatief: minister Jet Bussemaker krijgt gemiddeld een 5,7 als rapportcijfer en staatssecretaris Sander Dekker scoort met een 4,6 nog lager. Dit blijkt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis lespakket digitale fraude - 10-3-2017
De Fraudehelpdesk heeft een gratis lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerlingen inzicht krijgen in de risico’s op internet. Het lespakket richt zich op leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 en bestaat uit een presentatie op digibord, diverse werkbladen en huiswerkopdrachten voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Drentse scholen onderschatten leerlingen - 10-3-2017
Drentse basisscholen onderschatten leerlingen van  groep 8. Zij geven vaker dan landelijk een lager schooladvies dan het toetsadvies. Dit blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2016. De Drentse Onderwijsmonitor laat al een aantal jaren zien dat scholen in Drenthe lagere schooladviezen geven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zomerschoolleerling gaat vaker over - 9-3-2017
Leerlingen in het voortgezet onderwijs die deelnemen aan de zomerschool, hebben meer kans om over te gaan. Deelname aan de lenteschool laat een minder groot effect zien. Dit blijkt uit een onderzoek van het instituut voor onderwijsonderzoek van Universiteit Maastricht. Tegelijk is er een lichte...
Voortgezet onderwijs
Iedereen hoort erbij - 9-3-2017
Met het lespakket ‘Iedereen hoort erbij’ wil landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs LECSO de sociale acceptatie van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs ondersteunen. LECSO zoekt scholen die willen meedoen aan een onderzoek naar de effecten van de methode. In...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Kapitein op het IKC - 9-3-2017
Goede aansturing van een interprofessioneel team is het kompas voor een Integraal Kindcentrum  (IKC) waar een diversiteit aan kinderen zich thuis voelt. Op de bijeenkomst ‘Kapitein op het IKC;  Leiderschap en inclusief werken’ kunnen schoolleiders in het primair onderwijs en...
Primair onderwijs
108 scholen aangemeld voor traject Excellente Scholen - 8-3-2017
Voor het traject Excellente Scholen 2017 hebben zich 108 scholen aangemeld. Op dit moment zijn er landelijk 184 Excellente Scholen: 54 scholen ontvingen het predicaat in januari 2017 en 130 scholen in januari 2016. Het predicaat is drie jaar geldig.  De Inspectie van het Onderwijs gaat...
Primair onderwijs
Nieuw onderwijsresultatenmodel - 8-3-2017
De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken. De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. De...
Primair onderwijs
Liliane Fonds pleit voor inclusief onderwijs - 8-3-2017
Het Liliane Fons vraagt de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet speciale aandacht te hebben voor onderwijs aan kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Hiervoor wordt een petitie gelanceerd. Inclusief onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede en handicap en is daarmee een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorstroomprogramma mbo-pabo gelanceerd - 8-3-2017
Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-studenten die naar de  pabo willen, zich in een schakeltraject laten bijspijkeren. Minister Bussemaker lanceerde dit doorstroomprogramma gisteren op de Hogeschool van Rotterdam. Het programma wordt aangeboden op de roc’s en pabo’s van Amsterdam,...
Primair onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderzoek naar didactiek van cultuureducatie - 7-3-2017
Onderwijsprofessionals en onderzoekers kunnen gezamenlijk weer een proposal indienen bij het NRO voor het doen van kortlopend en praktijkgericht onderwijsonderzoek. Didactiek voor andere vakken dan taal en rekenen (zoals cultuureducatie, levensbeschouwing en bewegingsonderwijs) is een van de thema...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Meer leerkrachten in de regio - 7-3-2017
Schoolbesturen die met een nieuwe aanpak het aantal en de kwaliteit van de toekomstige leraren in de regio willen vergroten, of die met een andere manier van organiseren het tekort aan leraren willen verminderen, kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering van hun project. Het...
Primair onderwijs
Meer geschillen over verwijdering van leerlingen - 7-3-2017
In 2016 zijn er evenveel geschillen bij Geschillencommissie Passend onderwijs ingediend als vorig jaar. Maar inhoudelijk verschoof de balans: 78 procent van de geschillen gaat over verwijdering, 22 procent over toelating. Die verhouding was vorig jaar ongeveer fifty-fifty. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dag van de Cultuureducatie - 7-3-2017
Op 8 maart vindt de Dag van de Cultuureducatie plaats. Een evenement vol inspirerende ontmoetingen, presentaties en workshops met als overkoepelend thema ‘Leren combineren’. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die betrokken is bij cultuureducatie in het basisonderwijs. Tijdens...
Primair onderwijs
Museumeducatie Prijs 2017 - 3-3-2017
Scholen in het primair onderwijs en musea kunnen weer een lopend educatieproject aanmelden voor de tweejaarlijkse Museumeducatie Prijs. Het beste educatieprogramma wordt beloond met 40.000 euro. Het prijzengeld is bestemd voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van dit programma. Dit jaar wordt er...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste universitaire lerarenopleiding primair onderwijs - 1-3-2017
In september start de Radboud Universiteit in Nijmegen met een bacheloropleiding ‘Pedagogische wetenschappen van primair onderwijs’. De AVS is voorstander van een divers samengesteld lerarenteam en verwacht dat deze nieuwe opleiding toegevoegde waarde heeft. Wel is het belangrijk dat...
Primair onderwijs
Subsidie landelijk makersevenement - 1-3-2017
De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Regeling landelijk makersevenement voor het onderwijs gepubliceerd. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit po, vo, mbo en ho te inspireren om het maken toe te passen in hun onderwijs, zodat leerlingen en studenten via deze vorm...
Primair onderwijs
Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017 - 1-3-2017
Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk werd onder “meivakantie” verstaan: de periode die centraal is vastgesteld in de Regeling...
Voortgezet onderwijs
Geen extra geld voor bewegingsonderwijs - 28-2-2017
Sander Dekker trekt geen extra middelen uit voor een verplichte inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een initiatiefnota gevraagd om deze verplichting. Wel onderschrijft Dekker de doelstellingen van de initiatiefnota...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 88 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider