Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4859 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Primair onderwijs verdient meer! - 29-3-2017
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. De lerarenbeweging heeft hiertoe het initiatief genomen. Willen we kinderen...
Primair onderwijs
Wijziging bekwaamheidseisen vmbo - 29-3-2017
In verband met de invoering van beroepsgerichte profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn de 35 vroegere afdelingsvakken, intrasectorale programma’s en intersectorale programma’s omgevormd tot 10 beroepsgerichte profielen. Deze profielen zijn met ingang van...
Voortgezet onderwijs
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt - 29-3-2017
Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwde versie instrument overgangsregeling wet schooltijden - 28-3-2017
Met de publicatie van de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018, gepubliceerd in Staatscourant nr. 17224 van 28 maart 2017, is ook een vernieuwde versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden beschikbaar. Het gaat om versie 2017-2018 van maart 2017.
Primair onderwijs
Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren - 28-3-2017
Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is 7,8 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 1 april...
Primair onderwijs
Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban - 28-3-2017
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website www.infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Voor een goed functionerende medezeggenschap is deze betrokkenheid essentieel.   Veel MR-leden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nijmegen is Nationale Onderwijsstad 2017/2018 - 28-3-2017
Met ingang van 1 oktober draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad 2017/2018. De Stichting Nationale Onderwijsweek heeft deze stad gekozen vanwege het brede scala aan onderwijsvoorzieningen in Nijmegen en de prioriteit die de stad geeft aan de ontwikkeling van jonge mensen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten - 28-3-2017
De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van de activiteiten voor internationalisering vergroot moet worden. Dat staat in het advies ´...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Taskforce: verklein kloof door betere aansluiting kindvoorziening-onderwijs - 28-3-2017
Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten onder regie van de gemeente. Op maandag 27 maart bood...
Primair onderwijs
Vooral jongens vinden dat geld gelukkig maakt - 27-3-2017
Financiële vaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de samenleving van de 21ste eeuw. Het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt scholen en ouders om kinderen al jong financieel bewust te maken. Tijdens de Week van het geld, van 27 tot en met 31 maart, wordt hiervoor aandacht gevraagd...
Primair onderwijs
Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen - 27-3-2017
Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Financiële steun voor innovatieve oplossingen lerarentekort - 27-3-2017
Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve  tekorten aan leerkrachten. Schoolbesturen en pabo’s die een inspirerende aanpak weten om het lerarentekort terug te dringen, kunnen in aanmerking komen voor financiële steun van het Arbeidsmarktplatform PO...
Primair onderwijs
Scholen hebben signalerende functie bij armoede - 24-3-2017
Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Dit blijkt uit advies Opgroeien zonder armoede van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie over veranderende toezicht op een rij - 24-3-2017
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een brochure gemaakt. Via een brief aan schoolbesturen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Leren via moedertaal springplank voor asielzoekerskinderen - 23-3-2017
Een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen maken en de moedertaal van een leerling als opstapje gebruiken voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen die in de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ staan. Een publicatie van de PO-...
Primair onderwijs
Regeling vaststelling impulsgebieden - 23-3-2017
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 vastgesteld. Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden een aantal postcodegebieden aangewezen. In de...
Primair onderwijs
Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind - 23-3-2017
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In dit overleg is gesproken over de ruimte die er is in het curriculum van de lerarenopleiding voor de...
Primair onderwijs
Nationale Schoolleiders Top PO - 21-3-2017
De tweede Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs vindt plaats op zaterdag 25 november 2017 van 10 tot 16 uur in de omgeving van Utrecht.   De Nationale Schoolleiders Top (NST) is een jaarlijks terugkerend evenement. Kenmerkend voor deze dag is een uitwisseling van kennis en...
Primair onderwijs
AVS eens met boodschap ‘PO in Actie’ - 21-3-2017
De afgelopen weken is er vanuit leerkrachten een beweging op gang gekomen ‘PO in Actie’. Zij beschrijft zichzelf als een ‘grassrootsbeweging’ van inmiddels circa 25.000 leerkrachten uit het primair onderwijs met twee doelen voor ogen: eerlijke salariëring en...
Primair onderwijs
Liliane Fonds overhandigt petitie en rapport aan de Kamer - 20-3-2017
“Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zonder beperking samen leren.” Dit is de kern van het rapport en de petitie  die het Liliane Fonds op 22 maart overhandigt aan Tweede Kamerleden van diverse partijen in de Daltonschool in...
Primair onderwijs
Weinig voorlichting op scholen over omgaan met bloot en seks op internet - 20-3-2017
Veel kinderen van 9-12 jaar worden online geconfronteerd met bloot (66 procent) en/of met seks (35 procent). Meer dan de helft (55 procent) van de kinderen geeft aan daar op school géén les over te krijgen. Dat blijkt uit een peiling van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in...
Primair onderwijs
Onderwijsketen in beweging, maar ook reden tot zorg - 17-3-2017
“De onderwijsketen is in beweging, maar er is ook reden tot zorg. Er ontstaan op allerlei plekken vormen van schaduwonderwijs voor extra instructie of huiswerkbegeleiding, vooral omdat leerlingen meer nodig hebben dan ons onderwijs blijkbaar biedt.” Dat zegt AVS-voorzitter Petra van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag subsidie voor gezonde school aan - 17-3-2017
Tot en met 5 mei kunnen scholen die een Gezonde School willen worden subsidie aanvragen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Het programma Gezonde School kan in het schooljaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden - 16-3-2017
De AVS-commissie Duurzaam vitaal organiseert op 18 mei aanstaande van 9.30 tot 15.30 uur een gratis studiedag voor geïnteresseerde (toekomstige) postactieve leden die graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs. De commissieleden zullen in gesprek gaan met de deelnemers over hun wensen en...
Primair onderwijs
Landelijke Actieweek Thuiszitters - 16-3-2017
Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij ze nieuwe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 88 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst, de sollicitatieprocedure, uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. In het formulier kunt u aangeven of u lid bent of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
In het formulier geeft u aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat u de vacature heeft geplaatst wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Samenwerking Driessen HRM
Iedere vacature die u plaatst op deze website wordt kosteloos doorgeplaatst naar mijnwerk.nl en driessen.nl. Dit vergroot het bereik van uw vacature. Driessen HRM is AVS Voordeelpartner.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 39 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider