Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5240 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
WEC-Raad maakt Kwaliteitsagenda Speciaal onderwijs - 12-12-2007
De WEC-Raad heeft eind november een ‘Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegestuurd: een specifiek meerjarig plan van aanpak voor de ondersteuning van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de Regionale Expertise Centra (REC’s).De WEC...
Primair onderwijs
Lerarentekort groter dan verwacht - 12-12-2007
Nieuwe cijfers ROA: gat tussen vraag en aanbod bijna verdrievoudigdUit nieuwe voorspellingen (2007) van het Researchcentrum voor Onderwijs...
Primair onderwijs
Beslis mee over beleid - Oprichtingsvergadering Sectororganisatie PO - 12-12-2007
Op 22 januari aanstaande vindt de oprichtingsvergadering van de Sectororganisatie PO plaats. De AVS en de stuurgroep van de sectororganisatie nodigen AVS...
Primair onderwijs
Nieuwe AVS ledenraad voltallig gestart - 12-12-2007
Begin oktober is de AVS ledenraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Voor het eerst hebben 25 leden zitting in...
Primair onderwijs
Expertisecentrum voor ontwikkeling, opvang en onderwijs geopend - 12-12-2007
Staatssecretaris Dijksma van OCW heeft in november het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs (EC O3) geopend. Doel van dit...
Primair onderwijs
Allochtone leerlingen experts in identiteitsvorming - 12-12-2007
Allochtone leerlingen zijn meesters in het componeren van hun eigen culturele identiteit. Dat concludeert linguïstisch-etnograaf...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: ook minister moet innovatiegelden sturen - 12-12-2007
De overheid stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovatie in het onderwijs. De besteding van deze gelden is aan het veld overgedragen...
Primair onderwijs
Extra investering in huisvesting Brede Scholen - 12-12-2007
Staatssecretaris Dijksma stelt in 2008 23 miljoen euro extra geld beschikbaar om knelpunten in de huisvesting van Brede Scholen op te lossen en nieuwe ideeën te...
Primair onderwijs
AVS en ict: IPON 2008 - 12-12-2007
De AVS heeft naast APS, SLB diensten en Vives sinds kort zitting genomen in het `ICT platform onderwijs Nederland´ en drukt hiermee een duidelijke stempel op de...
Primair onderwijs
Po en vo ondertekenen intentieverklaring Elektronisch Leerdossier - 12-12-2007
Op 23 november ondertekenden vertegenwoordigers van de VO-raad, de PO-raad in oprichting en de Stuurgroep Elektronisch Leerdossier (ELD)...
Primair onderwijs
Staatssecretaris Dijksma opent AVS-Congres - 5-12-2007
Primair onderwijs
Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant - 1-12-2007
In 2004 hebben de toenmalige minister van OCW en de besturenorganisaties het convenant `Beloning...
Primair onderwijs
KlasseTV eerste maand gratis voor AVS leden - 1-12-2007
KlasseTV is de nieuwste voordeelpartner van de AVS. Leden die in de maand december een abonnement afsluiten bij deze partner krijgen het...
Primair onderwijs
Kwaliteit belangrijker dan salaris voor status leraarschap - 1-12-2007
In het rapport 'How the world's best-performing school systems come out on top' heeft adviesbureau McKinsey de beste onderwijssystemen ter wereld met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt onder andere dat de landen die het hoogst scoren dit niet perse bereiken door het verhogen van...
Primair onderwijs
2007-2008 Kader Primair 04 download - 1-12-2007
Primair onderwijs
Roeters benoemd tot inspecteur-generaal Onderwijs - 1-12-2007
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (OCW) en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en om Annette Roeters te benoemen tot inspecteur-generaal van het Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 februari 2008. Drs. Annette Roeters (1954) is...
Primair onderwijs
AVS: gemengde gevoelens over reactie op Rinnooy kan - 28-11-2007
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is niet onverdeeld gelukkig over de beleidsreactie van minister Plasterk op het rapport Leerkracht! van de commissie Rinnooy...
Primair onderwijs
Eerste berichten over plannen minister roepen vragen op - 23-11-2007
Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.De eerste berichten luiden:• Budget voor inkorting van de carrièrelijnen en het invoeren van LB en LC functies in het PO, wat neerkomt op een salarisverhoging met gemiddeld 6,5%;• Voor elke directeur in...
Primair onderwijs
Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen - 22-11-2007
Schoolbesturen willen intensiever contact met ouders Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen Op school komen het thuismilieu en de school samen. Dit wordt als het fundament van de samenleving beschouwd. Hoe ouders kunnen participeren in de vormgeving van het onderwijs wordt in de...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de...
Primair onderwijs
Nederlands onderwijs doet te weinig aan ondernemerschap - 13-11-2007
Het Nederlandse onderwijs zou te weinig aandacht besteden aan het stimuleren van ondernemerschap. De vereiste ondernemende houding om daadwerkelijk ook de...
Primair onderwijs
Geen onderadvisering allochtonen, prestatieniveau speelt wél rol - 13-11-2007
Allochtone leerlingen krijgen niet vaker een lager advies dan autochtone leerlingen, maar zo´n 10 procent van de kinderen, meestal van...
Primair onderwijs
Stichtings- en opheffingsnormen voor scholen aangepast - 13-11-2007
Per 1 augustus 2008 gelden nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs.De nieuwe normen zijn van kracht tot 1 augustus...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 13-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de...
Primair onderwijs
Gymles zet kinderen onvoldoende aan tot beweging - 13-11-2007
Lichamelijke opvoeding is een belangrijk vak op school en de verzorging daarvan is goed, maar het zet leerlingen onvoldoende aan tot meer beweging buiten...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 75 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 13 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 45 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider